fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. september
- 'Da han kom nærmere og så byen (Jerusalem), græd han over den. . . ' (Luk. 19:41)
"De ville høste Rigets frugt uden selv at ville dannes til at være og leve i Mit Rige!
Ingen kan udholde at være i mit rige, uden at mit rige er inden i ham."
Kl. 10:29 2019 September 25 Bibelkode for 28 of Tishri 5780 (= vist nok 27 september 2019) Proverbs 25:6 Glorify not thyself in the presence of the king, and stand not in the place of great men;

For 1 år eller 2 siden havde jeg fået nok, og valgte at stoppe, med det her.
Gud sagde kort efter: Det var også godt gjort, jeg havde gjort det godt.

I mellemtiden, særligt de sidste måneder har jeg fundet en masse nyt.
I dette års første måneder fandt jeg alt det, som jeg troede var specielt for mig.
Mange mange andre, end jeg, siger det samme, som jeg har sagt, næsten da.

Alt det nye, fra min verden, har vi store forventninger til. Både dem, der beskriver det nye og de, mange millioner, som ser det nye på nettet.

Vigtige passager i bibelen bliver beskrevet, dog sjældent, ja, slet ikke, som jeg udlægger det. Det gælder dommedag, dyrets tegn, og fremtiden, ikke mindst.
Men templets beliggenhed, der er nok 2 beliggenheder, vil jeg formode.
Overgangen af Det Røde Hav, der er nok 2 overgange, vil jeg formode.
Det hebræiske alfabet, der er nok 3 alfabeter, vil jeg formode, Sinaj alfabetet som værende oprindeligt.
osv.
Jeg har haft nogle dage, hvor jeg har været kørt ned økonomisk, jeg har ikke engang overskud til at betale vægtafgiften på en veteranbil, 30 år, som jeg havde forventet, at den kom på veteran-vægtafgift (= 25%), men det kan først ske for biler, som er 35 år gamle. (Det er blot en af mine mange punkter, som jeg finder kritisabel, alle biler skulle have 5 år med vægtafgift, og ikke mere, nye som gamle, der importeres). Derudover ingen skat, ingen punktafgift, færdig.
Kl 14:18 kikket lidt på bibelkoderne for resten af denne og for oktober -måned
ôùúéøùúà 1 Tishri 780 30 September 2019 skip 89 Isaiah Ch 3 V 5 Letter 8 Isaiah Ch 3 V 18 Letter 20
Esajas 3:5 And the people shall oppress one another, every man his fellow, and every man his neighbour; the child shall behave insolently against the aged, and the base against the honourable,
3:6 For a man shall take hold of his brother of the house of his father: 'Thou hast a mantle, be thou our ruler, and let this ruin be under thy hand.'
3:8 For Jerusalem is ruined, and Judah is fallen; because their tongue and their doings are against the LORD, to provoke the eyes of His glory.
3:10 Say ye of the righteous, that it shall be well with him; for they shall eat the fruit of their doings.
3:12 As for My people, a babe is their master, and women rule over them. O My people, they that lead thee cause thee to err, and destroy the way of thy paths.
3:14 The LORD will enter into judgment with the elders of His people, and the princes thereof: 'It is ye that have eaten up the vineyard; the spoil of the poor is in your houses;
3:16 Moreover the LORD said: because the daughters of Zion are haughty, and walk with stretched-forth necks and wanton eyes, walking and mincing as they go, and making a tinkling with their feet;
3:18 In that day the Lord will take away the bravery of their anklets, and the fillets, and the crescents;
Esajas 3:5. I folket undertrykker den ene den anden, hver sin Næste; Dreng sætter sig op imod Olding, usling mod Hædersmand.
6. Når da en Mand tager fat på en anden i hans fædrenehus og siger: "Du har en Kappe, du skal være vor Hersker, under dig skal dette faldefærdige Rige stå!"
7. så svarer han på hin dag: "Jeg vil ikke være Sårlæge! Jeg har hverken brød eller Klæder i huset, gør ikke mig til folkets Overhoved!"
8. Thi Jerusalem snubler, og Juda falder, fordi de med Tunge og Gerning er mod Herren i trods mod hans Herligheds øjne.
9. Deres Ansigtsudtryk vidner imod dem; de kundgør deres Synd som Sodoma, dølger intet. Ve deres Sjæl, de styrted sig selv i Våde.
10. Salige de retfærdige, dem går det godt, deres Gerningers frugt skal de nyde;
11. ve den gudløse, ham går det ilde; han får, som hans Hænder har gjort.
12. Mit, folk har en Dreng ved Styret, og over det hersker Kvinder. Dine Ledere, mit folk, leder, vild, gør Vejen, du, vandrer, vildsom.
13. Til Rettergang er Herren trådt frem, han tår og vil dømme sit Folk.
14. Herren møder til Doms med de Ældste i sit folk og dets Fyrster: "Det er jer, som gnaved Vingården af, I har Rov fra den arme til Huse.
15. Hvor kan I træde på mit folk og male de arme sønder?" så lyder det fra Herren, Hærskarers Herre.
16. Herren siger: Eftersom Zions døtre bryster sig og går med knejsende Nakke og kælne Blikke, går med trippende Gang og med raslende Ankelkæder -
17. gør Herren issen skaldet på Zions døtre og blotter deres Tindingers Lokker.
18. På hin dag afriver Herren al deres Pynt: Ankelringe, Pandebånd, Halvmåner,