fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mig til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. september
"Jeg er her for at tjene. Slip mig ikke af syne. Fæst jeres øjne på mig - og lad dem hænge ved mig! Lad jer ikke drage af verdslige tankebygninger eller viden, så I slipper MIG af syne!"
Kl. 10:53 2019 September 20 Min Bøn
Jeg ville gerne have mit Joe Cell projekt til at virke.
Tænke sig at kunne køre rundt i sin veteranbil (= 30 år) uden at skulle fylde hverken brændstof på eller vand, kun skifte dæk og olie og slidte dele.
Min himmel, var så ødelagt den bogstaveligt faldt ned, så man ikke kunne se ud af bagruden, på grund af stoffet, som jeg så let kunne rykke af.
Jeg havde ellers passet på, men en, der havde lånt bilen kunne ikke passe på.

Men jeg så gerne mig selv køre rundt med bilen, som kan køre og kun bruge og genbruge det samme vand. Ind i motoren via indsugningen og tilbage i tanken via udstødningerøret.
Generatoren som laver strøm, laver derpå den mængde vand om til brændstof, som bilen kører med.
Det er lige så simpelt, som det beskrives.

Er det min bøn?
nej egentligt ikke, men det er et ønske.
I morges så jeg et usædvanligt skue i min drøm.
En stor flok duer fløj længe rundt om mig og kom forbi mig i normal afstand mange gange 3 gange måske mere.
Hver gang så jeg hvor synkront de fløj, det betyder hvor ens de fløj, nærmest i takt, og absolut ikke kopieret fra en computer. Hver due var sin egen, de var stærke, ikke overstørrelse, ikke farvestrålende men normale at se på, nærmest sølv grå, normale.
Jeg tænkte: Det er dem, som er et forbillede på verden, som vi lever i.

Lad mig forklare med eksempler jeg har set på youtu.be
Vi har haft 6000 år, siden synden satte tid på vores leveår.
De første 2000 år beskriver kort Patriarkerne, (= fædrene)
De næste 2000 år beskriver langtrukkent Sønnerne, (Isak, Jakob, Sem, Kam og Jafetmed flere) sidst og ikke mindst Jesus.
Noa afsluttede Patriarkerne tidsperriode og Jesus afsluttede Sønnernes tidsperiode. 2 tider på hver 2000 år, 2 dage.
Nu har vi igen haft 2000 år, en tid, hvor Helligånden har været Guds medhjælp.
Vi så hvordan apostlene, forkyndte evangeliet kun for Jøder, mange Jøder forlod Jerusalem og flyttede til Tyrkiet, hvor Effesus blev den mest berømte i nutidens turisters øjne. Maria levede resten af sine dage i Effesus, Johannes ligeså, sammen med sin stedmor, som han havde lovet Jesus at være omsorgsfuld for. (lang historie, Effesus er voldsomt stort).
Helligånden drog sit indtog kort efter Jesus opstod, Jesus var klar før tid, for Han havde oprindeligt 45 dage, men brugte 50 dage. (Daniel 12:12)
Paulus blev den ny tids Apostle, en foregangsmand for mange, som senere gjorde Helligånden til deres ven, når de skulle opleve Gud.

Vi har nu en halv tid tilbage, dvs 1000 år. Så er nådens tid forbi.
Evigheden bliver som vi vælge, og som vi har valgt.

Adam og Eva brød et bud, lad være med at søge efter visdom, lad være med at spise af kundskabens træ, - , det gjorde de så alligevel.
Vi er den eneste gruppe af skabninger, guds skabninger, som gør oprør imod Gud, som ellers taler til os hver dag mange gange og hele tiden.
Når de unge kommer i helvedet efter en druktur og en dødelig trafikulykke, genkender de Guds stemme øjeblikkeligt, ja, Gud havde bedt dem om at lade være. Men nu er det for sent. De kommer ikke i himmelen.
Og hverken Gud eller Jesus, eller deres forældrer kan hjælpe dem, de valgte jo selv.
Nu burde jeg nævne en lang række ting, man ikke må gøre.
Lad mig sige: Adam, fik 1 bud.
Moses fik 10 bud. og tilføjede 100 bud
Jøderne tilføjede 1000 bud
De kristne tilføjede store lovsamlinger, og indkasserer bøder som aldrig før.
Jesus sagde 2 bud, elsk Gud og elsk din næste, som dig selv.
Jeg vil nok sige, Jesus første bud, er det vigtigste.
Elsker vi Gud, kommer alt det andet med i opdragelsen, for ud over at hjælpe os, og elske os, så fortæller Gud, hvem, hvad og hvordan vi elsker, Hans NATUR er at elske, og sammen med Guds kærlighed kommer det evige liv.

Livets vand, nu kan vi lave det og komme det på flasker.
Det er da meget godt klaret af Gud:
Vi skal bare . . . . . så laver vi Tempelvand.