fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. september
"Husk, at i MIT NAVN kan du bede om hvad som helst, du vil, og du skal få det; men lad ikke målet for dine ønsker være at få. men at være: være et med Mig!"

18. september
- 'Og de sagde til kvinden: Nu er det ikke længere på grund af din tale, vi tror; thi vi har selv hørt ham og ved nu, at han i sandhed er verdens frelser.' (Johs. 4:42)
"De er målet for alt evangeliserende arbejde - og målet for hvert lyttende og søgende menneske!"
Kl. 16:12 2019 September 17 NYT NYT NYT
Jeg har lyttet til: De planer Gud har med "Den Sidste Dag"
Og helt ærligt, så er det den eneste plan og så "EN AF DE OPRINDELIGE PLANER" , , disse to planer er de eneste jeg syntes godt om.
Der er 2 kilder, fra: a ROOD awakening.tv som jeg starter denne dags konklution på.
https://youtu.be/F9gSwouRons The Mark of the Beast 1 time inde i budskabet.
https://youtu.be/4GWGadU7xeY mystery of Solomon's
I 2000 år, siden Jesus vandt sejeren, som vi alle kan få del i, hvis vi vil.
Har Himmelen været stedet: Hvor de Hellige samledes omkring Jesus, som deres, vores og alles konge.
Der er ikke en ugudelig i det Paradis, ikke en.
Philisterkongen Abilemech har bestemt et lille sted, hvor han kan sætte sig og nyde Guds Tilstedeværelse, for det får han ifølge en aftale med Abraham, som også Jesus bekræftede, uden, at mange vil læse det. (= Anna Katharina Emmericks åbenbaringer over 1000 sider, skrevet som dagbøger)
Men i dag, vil jeg sige klart: Jeg syntes ikke længere, Gud skal tage så store hensyn til Philisterne (= Palistinenserne), for de er mere tro imod Guds fjender, ja, de deltager selv aktivt som Guds fjender.
I Ørkenen, hvor Moses førte Israel til Petræa, og derfra førte en anden dem ind i Israel. Hverken Moses og mange andre fik lov, til at bo i et befriet Israel, befriet fra Arabisk terror, lande og Guds børn, som ville have Gud på betingelser, som Gud ikke kan leve med.
F. eks Allah er ikke Moses Gud, men en måne Gud, hvorfor månen er symbolet på hver moske, og overalt i den muslimske verden.
At kalde måneguden for stor? At kalde den for nådig? ja, det er at HÅNE Gud lige op i Hans ansigt.
Det er 100 % klart for enhver: At disse brødre ikke kan komme tilbage i Paradiset, hvor de med Jesus indsats blev udstødt, for at bevare fred i Paradiset, i Himmelen.
Disse og alle andre, som vier deres liv til Satan, får Satan som deres brudgom, de er og har længe og hele tiden været og bliver jo gift med ham, en ørken kriger, som kæmper imod alt og alle, viser tydeligt: Hvilken ret hans hustruer har, ingen, de skal finde sig i alt, fra deres ægtemand, som i dette tilfælde bliver Satan, da begynder trænglesen, både for mænd og kvinder, for Satan har ingen nåde, kærlighed eller noget som helst der minder om Gud, som skabte alt.

Gud har valgt, at tage afstand til alt det onde.
Gud er god, selv Jesus sagde: Gud er god, ingen kan kalde sig god, når først de bruger Gud til at sammenligne sig med. End ikke Jesus kunne kalde sig god, i forhold til Gud.
Alle, som kommer tættere og tættere på Gud ved det.

På et tidspunkt før 1967 fik Palistinenserne oplyst, at en muslimsk hær ville komme og udrydde alle i Israel, 6 dages krigen, forhindrede dette, men, da var Palistinenserne flygtet til Arabisk Talende Muslimske lande omkring Israel.
De blev brutalt myrdet, og flygtede tilbage til Israel. Som de ellers var blevet lovet, at de kunne overtage kvit og frit efter den Armageddonkrig, som Israels og Guds fjender havde planlagt.
Jeg har selv for nyligt gået rundt og igennem en af de arabiske gader i Jerusalem, hvor en der spiste mad, synligt ud til gaden, brugte sin ske og smed noget grønt hakket i olie, efter mig, og han ramte stolt min nakke, imedens jeg gik under og forbi, der hvor han spiste.
Den slags gør man ikke for Guds øjne, i Guds by, hverken som gæst eller som beboer.
Man viser Gud al den respekt man kan opsamle, for Gud giver Evigt liv og Han Giver lyksalighed fra det øjeblik: Man er i stand til at modtage Hans Velsignelser.

Konventioner? Er noget af det bedste for eliten at beskytte sig under.
Ifølge 1948 konventionen, er det muligt for enhver prins eller diplomat, at komme ind i et hvilket som helst konventions land, uden at blive undersøgt, og når disse VIP har gjort noget forkert, f. eks. kørt for stærkt, voldtaget, ja eller gjort ting der er utilgivelige, ja, så kræver deres advokater Diplomatisk Imunitet, og ret til at rejse: Uden at blive retsforfulgt.
FN har indført mange underlige og som her: Ufornuftige regler, alle lande skal følge.
Det bliver jo umuligt at stoppe Terror, så længe disse unge fra terrorlande kan rejse frit om. Der er jo ikke James Boond 007 nok i verden til at ordne denne hær, som opkøber og ødelægger de samfund, som ikke er i stand til at beskytte sig imod fremmede, med onde hensigter.
Gaddaffi sagde: Vi behøver ikke en krig, vi sender bare en masse udvandere til Europa, så bliver Europæerne en minoritetsgruppe i Europa og i andre lande.
20 % af verdens befolkning, er muslimer, og de er under ledelse af Det Saudi Arabiske Kongehus, ved at overtage hele verden. Ved hjælp af blandt andet Mekka muslimer, for selv Irans Muslimer bliver terroriseret, i udlandet.
Der er ingen sammenhold i den muslimske verden, det eneste man er enige om er at blive rige på andres bekostning.
Joel 2:10. Foran dem skælver jorden, Himlen bæver; Sol og Måne sortner, Stjernerne mister deres Glans.
11. Foran sin Stridsmagt løfter Herren sin Røst, thi såre stor er hans Hær, ja, hans ords Fuldbyrder er vældig; thi stor er Herrens dag og såre frygtelig; hvem holder den ud?
12. Selv nu, så lyder det fra Herren, vend om til mig af ganske Hjerte, med Faste og Gråd og Klage!

De to film, særligt den første beskriver 666'ernes betydning.
Nu skal man lige forstå 1 ting, Gud er i fuld kontrol over alt, Han ser det som en kærkommen udfordring, det er hårdt, umuligt hårdt for os mennesker, ligesom vi ser og hører om Jesus, så er Gud på det åndelige kors, som Ruslands fædrer beskriver med et dobbelt kors.
Johannes Åbenbareren, har formentligt været en af forgængerne for Den Katolske kirke, for Jesuitterne, og en efterkommer af de skriftkloge, med adgang til Hellige bøger fra den tid. Frimurerer fandtes også på Jesus tid, det ser vi med historien om tårnet i Silo, som faldt sammen over en del Jesus tro brødrer. (Lukas 13:4. Eller hine atten, som Tårnet i Siloam faldt ned over og ihjelslog, mene I, at de vare skyldige fremfor alle mennesker, som bo i Jerusalem?
5. Nej, siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder, skulle I alle omkomme ligeså.")

Esajas 60:12. Thi det folk og, Rige, som ikke tjener dig, skal gå til Grunde, og folkene skal lægges øde i Bund og Grund. (Kl 23:51)
Rood beskriver forvandlingen af de mennesker, som kommer til Israel med vers 8:
Esajas 60:8 Hvem flyver mon der som Skyer, som Duer til Dueslag?
https://youtu.be/gSbXkGf1kT0 om PRE-MID-POST-TRIBULATION
Rood er den første, jeg har mødt, som ikke er forvirret over dette emne.
Det han ikke fortæller i en eneste af hans lektier, som jeg har set, indtil nu er:
Herrens dag, er når vi dør.
Den første af disse opstaldelsesdage, var Da Jesus bragte de døde med op som første grøde for Gud. Maria, i haven, ville gerne tale og bruge tid sammen med Jesus, den morgen, hvor hun ledte efter Sin Søn i haven.
Og jesus brugte også lidt tid, sammen med sin mor.
Og Han fortalte, at Han havde lidt travlt lige her og nu, for Han skulle op til Gud og give Sin Skaber og Himmelske Fader en krammer. (Om de andre tog i forvejen, så de samlet kunne modtage Jesus med sang: De 140.000 's specielle sang, - det vil jeg gerne forestille mig) For de var alle kommet ud af Den Store Trængsel, købt fri af Gud, med Jesus blod. Fra helvedet.

Den store trængsel er i helvedet, hvor djævelen har fået sit sted til at hade og forbande og anklage, sammen med alle dem, der elsker at dømme andre frem for at tilgive andre, sådan som Jesus og Gud, har lært os det, Han som skabte alt og alle. (Døm ikke, for med den dom du dømmer, skal du selv dømmes. Vil vi være dommere, så tager vi jo naturligt vores domme, med i evigheden.)
Det er derfor evigheden bliver sammenlignet med evig og smertefuld ild.

Hebræerne 12:14. Stræber efter fred med alle og efter Helliggørelsen, uden hvilken ingen skal se Herren;
15. og ser til, at ikke nogen går Glip af Guds Nåde, at ikke nogen bitter Rod skyder op og gør Skade, og de mange smittes ved den;
16. at ikke nogen er en utugtig eller en vanhellig som Esau, der for en Ret Mad solgte sin Førstefødselsret.
17. Thi I vide, at han også siden, da han ønskede at arve Velsignelsen, blev forkastet (thi han fandt ikke Rum for Omvendelse), omendskønt han begærede den med Tårer.
18. I er jo ikke komne til en håndgribelig og brændende Ild og til Mulm og Mørke og uvejr,
19. og ikke til Basunens Klang og til en talende Røst, hvorom de, der hørte den, bade, at der ikke mere måtte tales til dem.
20. Thi de kunne ikke bære det, som blev påbudt: "Endog om et Dyr rører ved Bjerget, skal det stenes".
21. Og - så frygteligt var Synet - Moses sagde: "Jeg er forfærdet og bæver."
22. Men I er komne til Zions Bjerg og til den levende Guds Stad, til det himmelske Jerusalem og til Englenes Titusinder i Højtidsskare
23. og til de førstefødtes Menighed, som er indskrevne i Himlene, og til en Dommer, som er alles Gud, og til de fuldkommede retfærdiges Ånder
24. og til den nye Pagts Mellemmand, Jesus, og til Bestænkelsens Blod, som taler bedre end Abel.

Esajas 50:7. Mig hjælper den Herre Herren, så jeg ikke beskæmmes; jeg gør derfor mit Ansigt som Sten og ved, jeg bliver ikke til Skamme.
8. Min Retfærdiggører er nær; lad os mødes, om nogen vil Strid; om nogen vil trætte med mig, så træde han hid!
9. Se, den Herre Herren hjælper mig, hvo vil fordømme mig? Se, alle slides op som en Klædning, Møl fortærer dem.
10. frygter nogen af jer Herren, han lytte til hans Tjener, enhver, som vandrer i Mørke og uden lys; han stole på Herrens navn, søge Støtte hos sin Gud!
11. Alle I, som optænder Ild og sætter Pile i Brand, gå ind i eders brændende Ild, i Pilene, I tændte! Fra min hånd skal det ramme eder, i Kval skal I ligge.
Færdig her 0:25 September 18 2019
https://youtu.be/Ox4SPTd_tig Rood: NO PRETRIBULATION RAPTURE. THUS SAY YEHOWAH
https://youtu.be/ZQnrDMCaO8g Jordan Rubin: health (han nævner et sted, at der er et giftigt protein i stort set alt kød, måske først i den næste film, jeg mener også, at jeg så en film mere med Jordan Rubin)
https://youtu.be/uGEkAfJp1K4 Jordan Rubin: Kød fra Danmark, spis grønt, også for dyrene.
https://youtu.be/4GWGadU7xeY Rood Salomons mystik døbefonden 1/4
https://youtu.be/mbc9gM5vUE4 Rood divide the earth - and make Gods plan come through
https://youtu.be/aO6xnOCT0-Y a call by phone to 666 (666 times)
https://youtu.be/F9SwouRons Rood 1 time inde i filmen = stærkt budskab
https://youtu.be/1z6-_x_A7io lille el motor 100.000 omdrejninger

https://youtu.be/fgO-LETL1Ao magnet stjerne 12 kanter
https://youtu.be/Ygdy3avimEM magnet med 32 takket stjerne
https://youtu.be/h9S3ikiL3Ow magnetfeltets dybeste hemmeligheder vises
https://youtu.be/m7VL5YeCQaQ stjerne magneten vises, hvordan man laver en
https://youtu.be/GFfMruoRMGo Stirling motoren demonstreres professionelt.
https://youtu.be/2KuFQ5EDblw Rood Salomons mystik 3/4

https://youtu.be/j-eU21pN-10 Rood Salomons mystik 4/4
https://youtu.be/WDUpYnA2AY0 strøm fra flux, ser lovende ud. theguru2you
https://youtu.be/Ljm8m85p6T0 HHO 100 l min af en lærer, som taler mit sprog.
https://youtu.be/
xk2DSC9s4Pk Rood's great secret of Salomons temple
https://youtu.be/E8P0Bcn0pNs Salomons temple, set med jødernes øjne. Disse tempelfilm, afslører noget af det som Araberne kan finde, hvis de graver i deres? jord, på stedet i Jerusalem. Eller også, så afslører filmene, at stedet overhovedet ikke er et sted for Araberne, sådan som Gud altid har sagt.
https://youtu.be/Lj9GVxq_f6E HHO måling af udstødningen fra en HHO motor
https://youtu.be/jjiqUWKrALE HHO at lave en HHO strøm generator, underviser på mit sprog
https://youtu.be/nwxKB9lY3Js (eller I) 180 cm rør med pyramidespids ændrer vejret i Sydafrika
https://youtu.beB2-ezyFAUB4 HHO ombygning af en diesel motor, Mercedes/
https://youtu.be/rUecUB1_F3l (eller I) HHO ombygning af dieselmotor

https://youtu.be/MqzqMBUEK38 Rood's Salomons temple 5/11
https://youtu.be/cDNki9NzN98 Rood's Salomoms temple 9/11
https://youtu.be/7FtHGqVICQ4 Rood's Salomons temple 10/11

https://youtu.be/SG-AAQxa74g Rod's Salomons temple 11/11