fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. august
"Regn ikke med andet eller andre end Mig - heller ikke med dem, jeg sender jer til - eller med det, jeg beder jer udrette, - men regn med MIG.
Gå ad mine veje og forvent alt af mig!
Satan forsøger at gøre veje og midler til målet - også mine veje og midler, og skuffelserne lammer! JEG er målet - og jeg er vejen til målet!"
Kl. 5:06 2019 August 5 Maria og Marta
Det er egentligt et problem, som vi er mange, der kæmper med.
Selv Jesus kæmpede med det på Korset.
Og Gud kæmper med det, når Han viser os sin Kærlighed.

Jesus mærkede straks: Da Gud havde forladt Ham.
Og tænkte: Det er fuldbragt.
Jesus elsker ikke smerte, så Han opgav straks sit liv på Korset, og fortsatte Sit liv, som en Åndelig Sjæl.
Allerede som en levende sjæl, fortsatte Jesus med at påkalde Gud med ordene fra Salme 16 af Davids Salmer.
Salme 16 er meget anderledes end alle andre salmer, en Miktam af David
Umiddelbart er der ingen, der ved hvad det ord betyder.
(Luther kaldte salmen for et Gyldent Smykke af David. Luther har uden tvivl annalyseret ordet, fra Hebræisk. Nu forstår vi: Hvorfor denne salme 16 er så anderledes end alle andre salmer.)
Jesus brugte mange salmer i Sine bønner, i sin tale, så i stedet for at opfinde nye ord: Brugte Jesus de ord: Som Han fik fra Gud, sin Himmelske Fader, heraf mange skriftsteder fra Bibelen. Gang på gang brugte Jesus Bibelen, når Han ville forklare eller svare på spørgsmål, som for os mennesker, dengang som i dag, var lidt svære, at forstå.
Fand Han endeligt på en anden måde: At forklare tingene på, talte Han i lignelser. Sagde Han noget uden lignelser, eller direkte, så blev Farisæerne og mange andre sure på Ham, så sure, at de til sidst ønskede Ham død.

Men alle disse oplevelser, kunne ikke få Jesus til at holde op med: At tænke på Gud, vor alle sammens Skaber.
Og Gud tænker på Jesus og på os alle sammen.
Da Jesus skulle dø, blev navlestrengen imellem Ham og Gud brudt.
Hans kontakt til Gud, blev afbrudt, de hang ikke sammen mere, Jesus var blevet et selvstændigt og levende menneske, som Gud selv, engang blev det.
Jesus savnede dog stadig sin kontakt til Gud, og fik den genoprettet meget hurtigt. Lørdagen, blev Jesus Helligdag: Hvor Han opsøgte Gud og alle Hans venner, som salme 16 fint beskriver. Det var Jesus mål, og Han fik sit mål, Han kom i mål, Han blev Guds Højre hånd for evigt.
Da Jesus næsten ikke kunne mere, på korset, overlod Han Sin Sjæl i Guds Hånd.
Og Gud tog imod den gave, som Jesus derved rakte frem til Gud.
Med stolthed og uendelig glæde, kunne de begge juble og sige: Det lykkedes.
en Miktam af David Salme 16
1. Vogt mig, Gud, thi jeg lider på dig!
2. Jeg siger til Herren: "Du er min Herre; jeg har ikke andet gode end dig.
3. De hellige, som er i landet, de er de herlige, hvem al min hu står til."
4. Mange Kvaler rammer dem, som vælger en anden Gud; deres Blodofre vil jeg ikke udgyde, ej tage deres navn i min Mund.
5. Herren er min tilmålte Del og mit Bæger. Du holder min Arvelod i Hævd.
6. Snorene faldt mig på liflige Steder, ja, en dejlig Arvelod tilfaldt mig.
7. Jeg vil prise Herren, der gav mig Råd, mine Nyrer maner mig, selv om natten.
8. Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.
9. Derfor glædes mit Hjerte, min Ære jubler, endogså mit Kød skal bo i Tryghed.
10. Thi døds riget giver du ikke min Sjæl, lader ikke din hellige skue graven.
11. Du lærer mig Livets Vej; man mættes af Glæde for dit Åsyn, Livsalighed er i din højre for evigt.