fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Kl. 7:24 2019 August 2 my DT plans from yesterday:
I might use DT / Donald Trump as an imaginer figure.
And the number of God's army, I'm going to use will be 200.000.000 acording to the Bible.

 

Jeremiah 8:16 The snorting of his horses was heard from Dan: the whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones; for they are come, and have devoured the land, and all that is in it; the city, and those that dwell therein.

Jeremiah 8:14 Why do we sit still? assemble yourselves, and let us enter into the defenced cities, and let us be silent there: for the Lord our God hath put us to silence, and given us water of gall to drink, because we have sinned against the Lord.
8:15 We looked for peace, but no good came; and for a time of health, and behold trouble!
8:16 The snorting of his horses was heard from Dan: the whole land trembled at the sound of the neighing of his strong ones; for they are come, and have devoured the land, and all that is in it; the city, and those that dwell therein.
8:17 For, behold, I will send serpents, cockatrices, among you, which will not be charmed, and they shall bite you, saith the Lord.
8:18 When I would comfort myself against sorrow, my heart is faint in me.
8:19 Behold the voice of the cry of the daughter of my people because of them that dwell in a far country: Is not the Lord in Zion? is not her king in her? Why have they provoked me to anger with their graven images, and with strange vanities?
8:20 The harvest is past, the summer is ended, and we are not saved.
8:21 For the hurt of the daughter of my people am I hurt; I am black; astonishment hath taken hold on me.
8:22 Is there no balm in Gilead; is there no physician there? why then is not the health of the daughter of my people recovered?
Jeremias 8:16. Hans Hestes fnysen høres fra Dan, ved Lyden af hans Hingstes Vrinsken skælver alt landet. De kommer og opæder landet og dets Fylde, Byen og dens Borgere.

Jeremias 8:14. Hvorfor sidder vi stille? Flok jer dog sammen, lad os gå til de faste Stæder og tilintetgøres der! Thi Herren vor Gud tilintetgør os, Gift er vor Drik, thi vi syndede mod Herren.
15. Man håber på Fred, men det bliver ej godt, på Lægedoms Tid, men se, der er Rædsel.
16. Hans Hestes fnysen høres fra Dan, ved Lyden af hans Hingstes Vrinsken skælver alt landet. De kommer og opæder landet og dets Fylde, Byen og dens Borgere.
17. Thi se, jeg sender imod jer Slanger; Basilisker, som ikke lader sig besværge, bide jer skal de, lyder det fra Herren.
18. Min Kvide er ikke til at læge, mit Hjerte er sygt.
19. Hør mit folks datters Skrig viden om fra landet! Er Herren da ikke i Zion, har det ingen konge? Hvi krænkede I mig med eders Billeder, fremmed Tomhed?
20. Kornhøst er omme, Frugthøst endt, og vi er ej frelst!
21. Ved mit folks datters Sammenbrud er jeg brudt sammen, jeg sørger, grebet af Rædsel.
22. Er der ikke Balsam i Gilead, ingen Læge der? Hvorfor heles da ikke mit folks datters Sår? 1. Ak, var mit hoved vand, mine øjne en Tårekilde! Så græd jeg dag og nat over mit folks datters slagne.
Jeremias 9
2. Ak, fandt jeg i Ørkenen et Herberg for vandringsmænd. Så drog jeg bort fra mit folk og gik fra dem. Thi horkarle er de alle, en svigefuld Bande;
3. de spænder deres Tunges Bue. Løgn, ikke Sandhed råder i landet; thi de går fra Ondskab til Ondskab og kender ej mig, så lyder det fra Herren.

Jeremias 11:12. Når Hæren er oprevet, bliver hans Hjerte stolt; han strækker Titusinder til jorden, men hævder ikke sin Magt.
13. Nordens konge stiller på ny en Hær på Benene, større end den forrige, og nogle År senere drager han imod ham med en stor Hær og et vældigt tros.

Nu er jeg pludselig en del af Jesuitterkrigene, og en gentagelse af korsridder krigene.

Jeg stoppede derfor, og læste viddere til jeg kom til
Daniel: 12:1 And at that time shall Michael stand up, the great prince which standeth for the children of thy people: and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation even to that same time: and at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book.
12:2 And many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt.
Her fremgår det at: Jesus kaldes for Michael af Daniel (og Daniel får navnet Beltsazzar i Daniel 1:7 - forvirret? Ja, ligesom jeg og mange, før dette blev fortalt.)

Og Michael / = Jesus, træder til, da Han blev født, og før det: Da Han blev undfanget.