fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. juli
"Når du anklages, når du fristes, når du trues - åndeligt eller timeligt - så bliv i mig og regn med mig frem for alt og alle; det er vækst og modningstider!
Min tro er den sejr, som har overvundet verden og dens fyrste, og jeg giver jer MIN TRO! I kan ikke tage den af jer selv. Jeg giver den til den, som vil bruge den - til den, som ikke har andet at ty til. Ikke til beskuen, men til brug!"
Kl. 15:35 2019 Juli 30 Gud er vandt til at være alene, og arbejder gerne alene. Det er Hans Rige: Han beskytter.
Noget nyt er ved at gå op for mig:
Sidst hørte jeg om Libyens Præsident Gaddaffi, som var blevet ukendelig i Helvedets ild og ødelæggelse.
Der er den trængsel nemlig, som ikke har været siden jorden blev skabt.
Helvedet var slet ikke et sted, skabt for mennesker, men det blev skabt til de faldende ånder.
Ingen jordisk trængsel kan overgå Helvedets Trængsel.
Jesus har prøvet det, og Han ønsker stadig ikke, at et eneste menneske skal tage ophold i Helvedet.
Den tilbagevendte søn, kommer efter min bedste opfattelse: Fra Helvedet.

Før du tager eller ender i Helvedet, så skal du læse eller høre beskrivelserne af Helvedet, der er mange, som har været der.

Du er skabt i Guds billede, som mand og kvinde er vi skabt.
I Helvedet bliver dette billede ødelagt, og efter ødelæggelsen, er der kun orm og dine tanker tilbage.
Gud skaber evigt, Han kan ikke andet. Hans skabelse af denne jord, ender som en optegnelse, som en beretning, om dengang du og jeg blev skabt, og reddet af Gud. Jesus efternavn er Messias, som betyder Frelser, på Græsk er det vist Krist, de bruger. Det Græske ord er vi mange kristne, som bruger.
Men det er Gud, som frelser, Da JESUS døde på korset, kom Han i Helvedet, ligesom alle andre, som Gud sagde til Adam og Eva i Paradiset.
Jesus valgte at dø, da Han mærkede, at Gud forlod Ham på Korset.

Jeg vil sige: Resten var nu op til Jesus, helt og alene.
Det var ikke den eneste gang, Jesus fandt sig selv alene.
Nu, da Han var uden Gud, valgte Jesus at lade sit legeme dø.
Og i Helvedet, stadig forladt, bad Han salme 16 eller tænkte Han på salmen, om og om igen, indtil Han fremsagde den af hele sit hjerte, af hele sin sjæl og af hele sit sind. Da mærkede Han Helligånden, fare Ham til undsætning, og Han fortsatte det bedste Han havde lært: Med at lade "Den Første Opstandelse ske"
De første fødte, fødte på ny, var således røveren på korset, Adam og Eva, Kong David og mange, mange flere.
De 144.000 var bare en lille del, af dem, som blev frelst på grund af Gud.
Senere beskriver Johannes i Åbenbaringen, hvordan de sang en sang for Gud og Lammet, som kun de kunne synge.
Er det så underligt?
De kom ud af den store trængsel, med livet i behold.

Kl 20:53 har lige læst, skimmet, ovenstående igennem.
Der er noget væsentligt jeg mangler, at fortælle:
Før Adam og Eva, levede vi i Guds rige, som åndeskabninge.
Vi var mange, som faldt fra Gud, vi blev alle sammen nedstyrtet til Jorden.
Men inden det skete, bad vi for hinanden.
Den bøn fangede Gud, og gjorde til Vores frelser gerning.

Bøn gør hele forskellen.
Ordet blev kød, vores bøn blev virkelighed.
Af alle de slægter Gud har skabt, var vi den eneste, som ville slå Gud ihjel.
Man siger: Jøderne gjorde det, men jeg siger: De ønskede det, deres leder, yperst præsten Annas ønskede det, men det var Romerne og dermed De 10 Tabte Stammer, der slog Jesus ihjel. (Annas blev tosset af det og blev anbragt et sted, som en af datidens psykiatriske patienter.)

Gud kunne også have valgt en fra Ægypten til at stå for drabet.
Gud kunne også have valgt at sende Jesus til Grønland, for at blive født, ikke en ville der have gjort Jesus noget ondt. ifølge Jørgen Riel.
Men Gud har tænkt det alt sammen igennem, og modsat mig, så har Gud et overblik, som vil noget.

Men lad mig fortsætte på at beskrive min situationsfornemmelse:
Vi lever i de sidste dage, og har gjort det siden den første store opstandelse, da Jesus selv førte 144.000 + + + ud af Helvedets lukke.
Jeg tror Jesus fik mere end en krammer, da Han opsøgte Gud, i stedet for at blive hos Hans Mor Maria.
Han fik også glæden over at høre disse 144.000 synge Hans Pris.
Hosea 4:13 . . . Så horer jo og eders døtre, så boler jo og eders kvinder;
14. jeg straffer ej døtrenes hor, ej kvinderne for deres Bolen; thi selv går de bort med horer ofrer sammen med Skøger; og det uvise Folk drages ned.
15. Men selv om du, Israel, horer, må Juda ej gøre sig skyldigt.

Jeg beskrev hvordan Jøde og Israel samarbejdede om at slå Jesus ihjel, dette arbejde med at afskaffe Gud, fortsatte i 2000 år igennem Den Katolske Kirke, og Jødernes oprør imod Vores alles Messias, det fortsatte også i 2000 år.
Nu vil Jøderne komme med offergaver, som dengang før Jesus afsluttede "det daglige offer" og Gud vil ikke give sig til kende, som Hosea også skriver:

Hosea 5:6. Da går de med Småkvæg og hornkvæg hen for at søge Herren; men ham skal de ikke finde, thi bort fra dem vil han vige.
Kl 21:35 Forbudt forbudt.
Det har jeg i flere dage ønsket at skrive.
Men jeg blev afvist, for det var ikke Guds ord. Mine egne altså.

jeg kan / må stadig ikke forklare dem, så det må vente.
Jeg kan ikke skrive om det, sådan er det.
Det skal åbenbart lige tænkes igennem, først.
Der er også store problemer med det, for hvem vil være forældre, på de betingelser, hvor kærligheden kommer i højsæde?
Det er helt klart noget af en udfordring. Men glæden bliver så meget større. Det er det tætteste Guds engle kommer mennesker og de får chancen for at lære at være menneske.
Som jeg ser det.
Men min plan ødelægger eller omstøder hele verdens forventninger.
Selv Guds plan, nuværende plan, skal ændres fuldstændigt.
Det bliver ikke "Den Himmelske Hjemkomst" som Jesus fik for 2000 år siden. Men det kommer til at gå stærkt, lynende hurtigt, med jordisk fart, dvs kedelig slowmotion.
Der er egentligt mulighed for at gøre det på denne måde, som jeg tænker. Det er nok egentligt planen, som den har været hele tiden.
Vi snakker bare ikke om den endnu.
2 Peter 3:7. Men de nuværende Himle og jorden holdes ved det samme ord i Forvaring til Ild, idet de bevares til de ugudelige menneskers Doms og undergangs dag.
8. Men dette ene bør ikke undgå eder, I elskede! at en dag er for Herren som tusinde År, og tusinde År som en dag.
9. Herren forhaler ikke Forjættelsen (som nogle agte det for en Forhaling), men han er langmodig for eders skyld, idet han ikke vil, at nogen skal fortabes, men at alle skulle komme til Omvendelse.
10. Men Herrens dag skal komme som en Tyv; på den skulle Himlene forgå med stort Bulder, og Elementerne skulle komme i Brand og opløses, og jorden og alt, hvad der er på den, skal opbrændes.
11. Efterdi da alt dette opløses, hvor bør I da ikke færdes i hellig Vandel og Gudsfrygt,
12. idet I forvente og fremskynde Guds dags Tilkommelse, for hvis Skyld Himle skulle antændes og opløses, og Elementer komme i Brand og smelte.
13. Men vi forvente efter hans Forjættelse nye Himle og en ny jord, i hvilke Retfærdighed bor.

Denne proces Peter beskriver her er når vi dør, og det siden Jesus blev alles dommer, ved alles død, hver og en. Det er derfor det kun er Gud som kender den time: Hvornår enden kommer.
Enden er død og opstandelse, til "Den Nye Himmel" og til "den nye jord"

Judas 14. Men om disse har også Enok, den syvende fra Adam, profeteret, da han sagde: "Se, Herren kom med sine hellige Titusinder
15. for at holde Dom over alle og straffe alle de ugudelige for alle deres ugudeligheds Gerninger, som de have bedrevet, og for alle de formastelige ord, som de have talt imod ham, de ugudelige Syndere!"
16. Disse er de, som knurre, som klage over deres Skæbne, medens de vandre efter deres Begæringer, og deres Mund taler overmodige Ord, medens de for Fordels skyld vise Beundring for Personer.

Åbenbaringen 5:11. Og jeg så, og jeg hørte rundt om tronen og Væsenerne og de Ældste en Røst af mange Engle, og deres Tal var Titusinder Gange Titusinder, og Tusinder Gange Tusinder,
12. og de sagde med høj Røst: Værdigt er Lammet, det slagtede, til at få Kraften og Rigdom og Visdom og Styrke og Ære og Pris og Velsignelse!
13. Og hver Skabning, som er i himmelen og på jorden og under jorden og på Havet, ja, alt, hvad der er i dem, hørte jeg sige: Ham, som sidder på tronen, og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder!
14. Og de fire Væsener sagde: Amen! Og de Ældste faldt ned og tilbade.

Tallet er med andre ord:
10.000 x 10.000 x 1000 x 1000 i alt 100.000 milliarder eller ca 15.000 gange så mange som der er mennesker på jorden i dag.

Åbenbaringen 7:4. Og jeg hørte Tallet på de beseglede, hundrede og fire og fyrretyve Tusinde beseglede af alle Israels børns Stammer:
Kl 22:02 Nu har jeg ordene i tanken igen, de ord som jeg ikke må skrive.
Og hermed slutter jeg for i dag.
Skal lige tilføje dagens tekst øverst oppe.
30. juli
"Når du anklages, når du fristes, når du trues - åndeligt eller timeligt - så bliv i mig og regn med mig frem for alt og alle; det er vækst og modningstider!
Min tro er den sejr, som har overvundet verden og dens fyrste, og jeg giver jer MIN TRO! I kan ikke tage den af jer selv. Jeg giver den til den, som vil bruge den - til den, som ikke har andet at ty til. Ikke til beskuen, men til brug!"