fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. juli
- ' . . . men JEG har udvalgt jer og sat jer til at bære frugt. . . !' (Johs. 15:16)
- Tør jeg virkelig regne med det? "Det er det eneste, du har at regne med. Uden det, uden MIG, er der intet håb for dig eller for noget andet menneske.
Vær ikke bange for at lade alt glide dig af hænde - når blot du sætter dit håb til Mig.
JEG er dit håb og din tilflugt. Bed - og lad MIG handle!"
5. Mosebog 30:11. Thi Budet, som jeg i dag pålægger dig, er dig ikke ufatteligt og er heller ikke langt borte.
12. Det er ikke i himmelen, så du måtte sige: "Hvem skal stige op til himmelen for os og hente det ned til os og kundgøre os det, så vi kan handle derefter?"
13. Ikke heller er det hinsides Havet, så du måtte sige: "Hvem skal drage over Havet for os og hente det til os og kundgøre os det, så vi kan handle derefter?"
14. Nej, ordet er dig ganske nær, i din Mund og i dit Hjerte, så du kan handle derefter.
Kl. 10:07 2019 Juli 29 stikord: Speed
Jeg plejer at skrive word of wisdom, men i dag, for første gang, var det tydeligt for mig, at jeg selv var med til at bestemme ordet, vi anvender.
Jeg funderede over: At Gud taler med os alle sammen individuelt.
Nøjagtigt som Jesus viste det, da Han var missionær i 3½ år.
Jeg siger tit til mig selv: Nu vil jeg hente de vinduer, nu vil jeg sætte den dør i, nu vil jeg lave den og den hjemmeside.
Hele mit liv, har været med fuld fart på, 5 mands indsats, og jeg nød det.
Indtil for nogle år siden, efter næsten 50 år i Guds Tjeneste.
Han sagde i øvrigt, at Han var tilfreds med min indsats.
Da min pause begundte at tage form, mistede jeg mine 5 mands styrke, og endte med at skulle vælge: Hvem af de 5 jeg ville fortsætte med at være.
Jeg valgte at være menneske, så det blev jeg.
Nu går jeg rundt med 250 års erfaring, og bliver opdateret via youto.be om opdagelser, som aldrig har været offentligt kendt. (Fordi nogle så ville miste deres indkomst eller miste mere og mere af den).
The Swamp blev et udtryk, som Donald Trump indførte under sin valgkamp, og en kendt kunstner, har lige offentliggjort sit bud på: Hvor patriotisk Donald Trump er i sit embede.
P.M. 12:30 I got a new call from Great Brittain +44 20 3966 9249 on July 28 P.M. 11:07 6 min 49 sek. (Yesterday I wroght about it, it was: Great Brittain +44 20 3966 9246 on July 26 P.M. 12:48 5 min 34 sek.)

I consider you as the crockodiles in the swamp, end of this storry.
And so it went.
The new deal was: 200 $ instead of 200 Euros and in stead of 2500 Danish kroner.

The prommish this time, was that she would be shure I would raice my deposit, when I exsperience how easy it is to make big money in their casino.
In other words: When loosing my deposit of 200 $ She will be sure I would spend 200, 400 maybe 1000 more.

She ask me if I had tryed it before, and I said no, but I had tryed something like it, having their bank on Cyprus, on the northern Tyrkish side.
The difference is the use of stocks, we, the players should give advice to the real stocks dealers, to find out if famous shares goes up or goes down.
We the customers had no idea at all, how the stocks went, the next minutes, for this reason we were given a personal adviser.
Like a journalist working with fake news, he told us, what to do with our money.
At this time the foundation wanished, they want our opinion, and they told us their opinion, and if we did not listen to them, we loose our money at once.
I was folloving a share, low running, cheap, famous etc. and invested 5 $ on it, within 30 sekonds, the share fall, and I lost my money. And then it stay low for a time, and I was thinkin: The program knew that I was holding my money on that particular share. And graps my bet, all of at once, because: I should learn to trust my fake news adviser.
Someone give him the news, the news are not coming from the official stockmarked. The original news are changed by crochodile.
With one and only one intension, to get original money.
Some years ago, there was almost one Bittcoin, to day they have made many differnt bitcoins, you get a name, you name it, and then you got your own cryptovaluta. just like bittcoins.
Before bitcoins, the bankers made money, the government lent money from these bankers, to day they are consideret as the crochodiles in the swamp, by googling paintings you will find names or pictures of these crochodiles in the swamp, and Donald Trump in a boat, draining the swamp.
They know what they are doing.
Elija did it his own way, when he got visit from, the swamp.
Jesus did it His way, and many are told to rebuke the devil or rebuke the evil.
I'm more concerned for what God would chose.
Remember it is people with money, who lose their money.
In 30 sekund or longer, even in a lifetime.
Children can spread everything in a short time. etc.
If I had money, I would spend them on promoting my God Given Tressary, but would I do it for money? Or would I spend the poor forces I have, on spreading the Gospel I know of.
And would my exsperience be like King Salomo? Saying: He did a lot, for no use.
Prædikeren 9:7. Så spis da dit brød med Glæde, drik vel til Mode din Vin; thi din Id har Gud for længst kendt god.
8. Dine Klæder være altid hvide, lad Olie ikke savnes på dit hoved!
9. Nyd Livet med den kvinde, du elsker, alle dine tomme Levedage, som gives dig under Solen; thi det er din Lod og Del af Livet og af den Flid, du gør dig under Solen.
Kl 19:13 Tænkte over Guds handlinger og tanker efter korsfæstelsen.
Det var bestemt en blodig født på ny oploevelse.
Og Gud gav afstand til Jesus ved slutningen af lidelserne, hvor Jesus sagde: Det er fuldbragt.
Nu har det efterfølgende vist sig, at Jesus brugte salme 16, af Davids salmer.
Og det viser sig også: At Jesus slet ikke havde fuldbragt det.
I fuldstændig ensomhed, skulle Han fortsat bede til Gud: Om bare Gud ville lade Ham opstå fra de døde, som planen nu engang var.
Jesus blev overladt helt til sig selv, at opgive og lade sig dø, og i ensomhed i Helvedet, at opsøge Gud på ny, som om intet var hændt.
Livet og opstandelsen kom til Jesus, men Gud viste sig ikke for Jesus i Helvedet, det var først Søndag morgen, at Han sagde til Maria: Vendt med at give Mig en krammer, den første krammer vil Jeg give til Gud.
Det havde Jesus således ikke nået endnu.
Som mange mænd, ventede Gud udenfor, til fødselen var overstået, blodet vasket af, og velduftende olier smurt på Jesus legeme.
Det er tanken og gerningen der tælle. Så Maria var fungerende Jordmoder for Sin elskede Søn, Jesus. Og uha, hvor var det hårdt og voldsomt alt sammen.