fra: www.beholy.be

af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
miljanwind@yahoo.com
index over mine sidste års mange hjemmesider

hjælp mit til at få mit parti "de kristne" på stemmesedlerne til valg! Send din e-mail til: valg@beholy.be


Min opfattelse af virkeligheden er med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. juli
" Vogt dig for forsømmelser og opsættelser, de sløver og trætter, røver glæden og gør dig tunghør.
Vær vågen over for de "små" ting, det gør dig egnet til de større. Søg ind i et afhængighedsforhold til mig med de små ting, og du vil lære at "mestre" de "store". Se ikke efter sammenhængen mellem småt og stort, men gå i tillid til mig."
Kl. 4:27 2019 Juli 24 How to get the Gihon Spring, in your Temple.
There are elements in "The Temple of The Lord" we need if we want to become a "Temple of The Lord"
The first element is the Gihon Spring, The Lord showed me this morning, a few minutes ago.
I said to Him: That answer would be nice to know.
And in less than a minutes He told me: You know already Jan, use this and that. And I did, and I do:
The Gihon Spring is made by Melchisedek, Adam's son Abel, the first Priest, the first Son of Man to be raised up from the dead.
He used a long metallic thin bar and hand drilled a small hole in the surface of "Mount Zion" in the City of David, 600 feet south for the Wailing Wall, honnored by the Jews, who will not accept Gods Mesiah.
We ow Abel a lot, He was our fore runner, the first one to please God, the first one, after Adam, who showed God: There are good reason or It make good sence to save Adam, and His offspring.
Love and Mercy from Jesus, and Just from the Spirit, No, just from God, because of the Spirith. God was the first One to figger out: How to please the Holy Spirit, and get use of it, like this script, are trying to explain.
The Spirit become the living water, inside your Holt Temple, giving life eternal to your thoughts: Mind, Soul and your Heart.
The Spirit is also used about the Blood of Sacrifice. But not in this work of: How to become: Holy for The Lord.
The Blood of Mesiah, was sheaded on the Alter, on the Arch of Government. On the saved history (10 comantments, Golden Mices, Manna etc), of The Hebrews, who want this: Freedom from slavery. (exodus from Egypt).
These details, will help us to understand more of out journey to Mount Zion.
But first, let's go back to basic, the beginning.
The raw clief was made by God using chalk or limestone, from small living creatures once living in the water.
We might think: This is what God saw, when He turned on the Light, and saw into the life of the Spirit, Seven time Periods, Seven different days, Seven different Holy Spirits, Like the Heavenly Minorah, like the 7 Mercy seats, all this are explained later, or some other place. Dr. Percy Collett saw these Mercy Seats in Heaven, We need Mercy, and it comes from God. Because of the Priest, since Melchisedek, and Jesus, who was the only Priest, who could serve God rightfully. Even Abel, was unable to save his belowed ones from going to Hell.
We need God, to become Holy. The Words of God. The Fruits From The Tree of Life, our Mesiah. The bread, the Manna from God.
I'm making a break now. A.M. 5:27
Kl 6:00 A.M. Jeg vil dele nogle tanker, jeg fik efterfølgende.
Abel var fårehyrde, og lærte fårenes behov for fællesskab med deres hyrde.
Abel fik en masse dejlige timer til at gå med at lære deres personlighed at kende.
På dette tidspunkt blev får ikke brugt som mad. Det kom først bagefter, at Abel blev slået ihjel.

Men Gud snakkede meget med Abel, ligesom Han tidligere snakkede meget med Adam. Gud var Adams første kærlighed. Og Gud var Abels eneste kærlighed.
Abel kunne sige: Se dette lam Gud, se også dette lam Gud, og Gud tog godt imod Abels mange ofre.

Senere blev præsterne udrustet med pander: Hvorfra de gav Røgelse til Gud. Dvs de sendte bønner op til Gud.
Panden blev afløst med en flad åben hånd, rakt frem som en pande, eller rakt op i luften for at vise Gud: Se jeg har disse problemer, jeg modtager gerne løsningen nu. Senere blev disse frembærelse af bønner og taksigelser skrevet ned i dagbøger, bønnebøger, salmer og skriftsteder.
Men begyndelsen var samtaler imellem Skaber og Mennesket, som Gud havde skabt.
Og templet, jeg snakker om, vi snakker om, er som i begyndelsen. Vi er i stand til at lytte til Gud, og snakke med Gud.
Vi skal bare bore lidt i det.
Ligesom når en myg, borer et lille hul i vores hud.
Ikke som et spyd, Som Jesus blev stukket med, da Hans blod skulle velsigne og tilgive den Romerske soldat, og tilgive det Rom: Han representerede.