www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@beholy.be
VIRKER
ellers BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. november
- 'Natanael spørger ham: Hvorfra kender du mig?' (Johs. 1:48)
"Jeg søger altid at nå jer med min kærlighed. Jeg kender jeres veje og alt, hvad der hænder jer, og jeg tillader kun, hvad der kan bringe jer mine velsignelser.
Husk, I er venner af DEN, som har al magten i Himmelen og på Jorden!"
Sidst. i morgen.
Kl.5:05 2018 November 20 lidt eller meget træls dag i går.
Jeg beskrev en video med Pagtens Ark i går.
Jeg så en video med Overgangen over Det Røde Hav, og så lidt mere og en anden i dag, / i nat.

Sandheden, er noget jeg måler ud fra, og der var ligegyldige oplysninger i begge film, som ikke er sande, i stedet for afslører de sig selv, som uærlige.
Jeg ved godt hvorfor, og de skal i høj grad gøre alt, for at redde deres sjæl.

Det er for deres skyld at Jesus fortæller en anden historie, end den de finder på.

Tag nu stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, det er nu under et havebord, og lige ved siden af, står Pagtens Ark, de formoder, at nysgerrige vil komme og grave. på det sted, derfor er det det de fortæller.

Tag fundet af de mange vogn hjul, man nu finder ude i Det Røde Hav.
I samme video viser de at der var en strand på det sted, dengang / den dag, ulykken skete, en strand, hvor de mange lette krigsvogne kunne lægge sig på, på grund af at vandet fra Det Røde Hav i det Røde Hav, var sunket måske 50 fod, måske kun 30 fod.

Men det er alt sammen noget, som er forud godkendt af Gud, for sandheden gemmes til bedre tider og til mennesker, der ønsker at være som Gud.
Ikke fordi Gud er Gud, men fordi Gud er der, for din og min skyld.

Dem, der vil være Gud, de kommer til at skulle lyve sig til det.
For Gud kan ikke erstattes af andre, ikke engang Jesus kunne gøre det Gud gør. Det bliver heller ikke et problem, For Jesus behøver ikke at bevise noget.
Gud beviser, deres kærlighed, til os.

Et af de videofirmaer, som viser film, bruger AC i et logo, det betyder umiddelbart Anno Domino, = Herrens År = Anno Christi
Over det Røde Hav, et nyt sted, et bedre sted:
https//youto.be/8y-uiccliSY
Kl 6:01 Hellig eller mere Hellig.
Først et par ord til dem, som planlægger den store trængsel, som uungåelig kommer over dem, som afviser Gud.
Den kan ikke planlægges, den har været planlagt. Af Gud, lige siden Hans første vrede Hans første oplevelse af de faldende engle, af den faldende engels fald.
Gud kæmpede allerede dengang, ligesom Jesus gjorde, i sin fristelsens stund.

Gud ved godt, at sandheden er befriende, og skaber glæde og fremgang, og får kærligheden til at blomstre.

Hvis ordene man fortæller er sande, så kan de eventyr begynde, som kan blive til virkelighed.

Alle ting i Paradiset er Hellige, nøjagtig som Pagtens Ark, at stjæle den, vil være tåbeligt, særligt, når man læser advarselen, Rør Ikke.

Og tyven, kommer ikke ind i Himmelen.
At ville stjæle Guds Magt og Ære, var tåbeligt.

Og hurtigere end hurtigt, havde Gud lagt en ny plan, for Han havde jo bearbejdet disse tanker med sig selv, endnu før andre kom med den type problemer.

Den store og sidste trængsel, er og har været, lige siden Gud skabte stedet for den, et sted, som ikke var tiltænkt mennesker, kun de faldende engle.

Og ligesom Zion, er det sted Gud har forberedt til de Hellige, så er helvedet det sted, hvor trængselen er.
Den trængsel som mange håber, at de kan være med til at styre. Desværre, Gud styrer den slags. Alt.

Skriftsted? Den sidste kvinde, kan ikke overvindes.
Det er ikke et skriftsted, nej, måske, men det er sådan jeg husker det.
Når der kommer ild ned fra himmelen, hvordan vil I overvinde det?
Det ender jo med, at Gud griber ind. Hvordan kan I overvinde Hans indgriben.
Siden Jesus, klarede sin opgave, har mennesker taget Himmelen med storm. Der kommer flere mennesker ind i Himmelen, end et menneske kan tælle. Og det alene er Jesus fortjeneste. Gud og Jesus og Sandhedens ånd, fryder sig over den succes, som Gud fik igennem der.

At være Guds tjener er 7 gange stærkere end at være et andet menneskes tjener.
At have afguder, er negativt, så kan man ikke engang være sin egen tjener, for du skal jo spørge, din afgud, i stedet for at træffe din egen beslutning, med det samme.
Gud spurgte sig selv, derfor blev Han Gud.
P.M. 21:42 2018 November 20 Cattle or human.
The Words of God is for helping us to understand.
Animals are pictures, hieroglyphic, and letters.
The first letter in old Hebrew was and is Aleph, means Ox head, strength, crown.
The last letter in Hebrew is and was Tav, means Mark, Sign, Covenant, the old Hebrew letter looked like a Cross.
Saying: Aleph Tav, is the name of Jesus?
Jesus, the Ox as Crucified, is the Covenant.
or
Jesus as Christ is the Testament. Both in the Old Testament, and in the New Testament.
But Jesus has more animal- names, one of the most humiliating names Jesus got, was the Copper Snake, made by Moses, under Gods guides.
On a stick, it was the cure for Israel.
Up to our time, it has been a symbol for plain medicine.

On one of the missions, Jesus went on, was to Samariah, He as a Jew, was not allowed to speak with the Samaritans, one Samaritans was helping a poor man, and he became name giver to Hospitals, and workers called Samaritans.
But a Samaritan women answered Jesus with these words: Even the small dogs lives by leftovers from the rich mans table.

We are compared with dogs.
Jacob with a Worm, etc.

As fast as we can thing, of this meaning of animals, we should be able to think: Paradise, and Noah saved all the animals.

This is how God is.
He saves it all. Both His Creation, and the story behind.
Have you ever meet an old man, not loving to tell us about his life, his success etc.
I often hear an old mans story.

Even songs, from the Streets of London, etc. are stories of old time.

There are rules about talking of animals and human beings at the same time.
Don't use pigs or dogs, when talking about an other person, even if Jesus did, you just don't do it.

This way to use picture, is common, I think.

Go for the sheep and for the goats.
Jesus asked his disciples.

The goats with horn, love to use them, and at lot of people are trained to argue, with anyone, at all time.
We are trained in schools, to question life etc.

Now make a choice:
Do you want to be an animal, like Jesus and everyone? (on earth)
Or do you want to be a child, like Jesus and everyone? (in Heaven)

I have a special translation of TAO, by Mackintosh?
TAO is like the bible, you can translate it as you like, and get different stories of it.

My preferred translation, ask the kings to humble themselves, the right Christian way. If it comes from God, it should be equal to the way God think and speak and share His words, like a Master, or teacher.

Nothing is better, than the brigs in a house!
Because in the house, there is nothing, but space, where we can live.
A cup is pottery, with nothing inside, more nothing, is bigger.

Jesus often say, blessed are the poor, because God can give the a gift, like eternal life and a new space in Heavenly Paradise.

A man who knows all thing is poor, because he might not receive more knowledge from God, or: Maybe he already know the language of God, using animals in His parables, then the wise man is wise, without boundaries, like God.

Learn Gods Languish, and get it all, and everything and there is more to come.