www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@beholy.be
VIRKER
ellers BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18. november
- 'Thi ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus.' (1. Kor. 3:11)
"Byg ikke på hvad du har modtaget, men på hvad du ejer i Mig!
Svingningerne i en kristens liv opstår, hvor hans Selv spiller ind også i det som han har eller ikke har modtaget fra mig.
Rigest er den, som ved, at han intet har, for han forlader sig alene på mig.
Al min rigdom, glæde, fred, kraft og liv står til hans rådighed - til brug men ikke til overtagelse. Alt andet får I i tilgift!"
Sidst. i morgen.
Kl. 1:51 2018 November 18 den ældste søster.
Jeg så en youto.be video om den ældste broder og søster.
Jakob blev forelsket i Rakel, men Laban deres far gav Josef Lea, til ægte hustru først, fordi hun var den ældste.
Lea fødte Judah, som var søn af døtre, som Gud havde udvalgt, til at være Jesus forfader / moder. Lea fødte også Ruben, Simeon og Levi

Med det i tankerne, vil jeg ikke længere vrage, en ældre pige, efter mit billede, det endte med at være min bedste aften længe.
Piger, som jeg havde danset med tidligere, tog jeg til mig, i mine tanker, og det kom der en masse godt ud af.
Kl 7:19 word of wisdom: cattle
Et af mine store ønsker, som ung, (jeg havde enog mere end 20 tønder land i Glæde), var at være landmand.
Jeg har fået glæden, den samme glæde, på min vej, jeg blev dog ikke landmand, selvom jeg gik på Bygholm Landbrugsskole ½ år.
Min mattematiklærer truede mig med at han ikke ville anbefale mig, til at bestå, og dermed få det grønne bevis. Så ene og alene på grund af hans trussel, tænkte jeg: Så kan det også være lige meget, så nøjes jeg med at være landmand på Herrens mark, og sådan blev det.
Kl 18:31 søndag aften d 17 November 2018
Skulle til at skrive om vinter. Og blev som altid overrasket over Guds vejledning: Søg vinter, find skriftstedet, gjorde jeg:
Jeg fandt vinter, se her i vers 11

Højsangen 2
1. Jeg er Sarons Rose, Dalenes Lilje
2. Som en Lilje midt iblandt Torne er min veninde blandt Piger.
3. Som et Æbletræ blandt Skovens Træer er min ven blandt unge Mænd. I hans Skygge har jeg lyst til at sidde, hans Frugt er sød for min Gane.
4. Til en Vinhal bragte han mig, hvor Mærket over mig er Kærlighed.
5. Styrk mig med Rosinkager, kvæg mig med Æbler, thi jeg er syg af Kærlighed.
6. Hans venstre er under mit hoved, hans højre tager mig i Favn.
7. Jeg besværger eder, Jerusalems døtre, ved Gazeller og Markens Hjorte: Gør ikke Kærligheden uro, væk den ikke, før den ønsker det selv!
8. Hør! Der er min ven! Ja se, der kommer han i Løb over Bjergene, i Spring over Højene.
9. Min ven er som en Gazel, han er som den unge Hjort. Se, nu står han alt bag vor Mur. Han ser gennem Vinduet, kigger gennem Gitteret.
10. Min ven stemmer i og siger så til mig: Stå op, min veninde, du fagre, kom!
11. Thi nu er Vinteren omme, Regntiden svandt, for hen,
12. Blomster ses i landet, Sangens Tid er kommet, Turtelduens Kurren høres i vort land;
13. Figentræets Småfrugter svulmer, Vinstokken blomstrer, udspreder Duft. Stå op, min veninde, du fagre, kom,
14. min Due i Fjeldets Kløfter, i Bjergvæggens Skjul! Lad mig skue din Skikkelse, høre din Røst, thi sød er din Røst og din Skikkelse yndig.
15. Fang os de Ræve, de Ræve små, som hærger Vinen, vor blomstrende Vin!
16. Min ven er min, og jeg er hans, som vogter blandt Liljer;
17. til dagen svales og Skyggerne længes, kom hid, min ven, og vær som Gazellen, som den unge Hjort på duftende Bjerge!

Er det ikke vidunderligt, er Gud ikke vidunderlig.
Vinteren er overstået, det eneste, der er tilbage fra vinterens hårde kulde, er vers 15.
Min ven, har fået et navn, siden Kong David skrev disse linier. Min ven er blevet til Gud, Gud er min ven, på grund af en mand, en mand som ville være min præst, som vil være din præst, deres præst, vores alles frelsermand, vores alles Kristus.
Bag ved mig, foran mig ved siden af mig, er Gud min ven, din ven vores ven.
Kl 18:41 mere om ordet vinter.
For mange år siden læste jeg: Bed til, at I ikke skal flygte om vinteren, det var det skriftsted jeg ville finde.

Sådan er Bibelen, og Guds ord fulde af billeder, Jesus brugte lignelser, for at vi skal kunne læse i Guds Bog: Naturen.
For i den lærer vi alle detaljerne med: Får, oksen, hesten, hundene, ja alt kvæget, alle husdyrene alle blomsterne er beskrevet. Ned til mindste detalje.

Kik, siger Jesus, som vores læremester.
Læs, se, siger Gud som skaberen af alle ting.
Kom med, siger Gud, lad os have en god tid sammen, du og jeg, siger Gud. Vil du lege? Vil du lære? Vil du skabe?
Jeg er klar, siger Gud, hele tiden.
Er du sulten? Så giver jeg dig noget at spise, siger Gud, og inviterer dig til højbordet, sammen med Jesus og alle de freldste. en tredjedel af Det Himmelske Jerusalem, rummer Nadversalen, hvor alle de Hellige er til bords med Jesus, kikker vi op, ser vi Gud på Hans trone, og nyde vores tilstedeværelse.
Denne By, er Zion, ikke Zions datter, som er Jerusalem i Israel, men Det Himmelske Jerusale.
Jeg ved ikke om der er en hovedgade, men den er 1500 kilometer bred, og ned ad den vej Kommer de Hellige, når de kommer ind i Det Himmelske Jerusalem, som en daglig begivenhed, må jeg formode.
Langs livets flod, med frugttræer, som byder på frugt hver måned.
Hver satmme af Israel, får hver deres måned, hvor de træder frem for Herren, som er Jesus og Gud Herren.
Påsken varer en uge, her på jorden, jeg har ingen ide om: Hvor lang den er i Himmelen.
De Hellige i Jerusalem, samledes i Jerusalem, hver påske, og året rundt. At ofre og gøre dagen Hellig, var en dalig gerning, både for Gud og for præst. Især for Præsten Jesus.
Pater Pio fra sct Giovanni i Italien, længtes efter at det skulle blive søndag igen.
For Jesus er hver dag, helligdag.
For Gud er hver dag Helligdag. En hviledag.

Husk på at snakke er Guds største glæde.
Jeg kan ikke forestille mig nogen snakke, så meget som Gud gør.
Han snakker med os alle samme, individuelt, en af gangen. Hver dag og hele tiden.
Vi kan finde på at sige: Hvor var du, da jeg ønskede din tilstedeværelse, du var der ikke.
Hvad var jeg ikke, siger Gud, og straks ser vi: At Gud var der hele tiden.
Som en ufødt, kan vi slet ikke vokse, hvis Gud ikke var der.
Vi kan ikke blive født på ny. Og få det hele med. Hvis ikke det var for Gud.

Giv dig tid til Gud.
Hvis du ikke vil det, så er det dit valg.
Så er det os, der er de heldige, os der bliver de hellige.
Og du får noget som er meget værre.

5. Mosebog 11:16. Men vogt eder, at ikke eders Hjerte dåres, så I falder fra og dyrker andre Guder og tilbeder dem;
17. thi da vil Herrens Vrede blusse op imod eder, og han vil lukke Himmelen, så der ikke falder Regn, og jorden ikke giver Grøde, og I skal hurtigt udryddes af det herlige land, Herren vil give eder.
Kl 20:34 November 17 2018, dvs din sommer begynder nu i dette øjeblik, hvor du læser eller hører dette budskab, fra Gud.
Hvis du ikke vil, så får du heller ikke del i foråret.
Så vil du fortsat leve i mørke, i en ørken, i en vinter. Og blive ramt af Faraos en eller alle 10 forbandelser, så vil ordet fra Himmelen, være til skade for din høst. Regnen vil falde hårdt, som hagl måske, som oversvømmelse, ligesom i Noas dage.
Som sten, ligesom i Lots dage. For Gud kaster med sten, smider med hagl, sprøjter med vand og holder regnen tilbage.
Gud er en Gud med stærke følelser, meget stærke følelser.

For Gud var det vigtigt at føre Jesus igennem livet.
For Gud er det vigtigt at føre Adams efterkommere igennem livet.
Og slangen skulle aldrig ha blandet sig i Guds hensigter, den indblanding kom alene til at skade slangen og satan selv, som var den ånd, som slangen gav plads til.

Vil du krybe som en slange?
og give plads til "det onde" til "løgn" osv?
Eller vil du lege som børnene gør, i paradiset?
Eller arbejde og opleve, at dit arbejde står , er, forbliver for evigt?
Og vil du synge og danse, og glædes for evigt?

Så start ligesom jeg gjorde for snart 50 år siden, som 19 årig.
Kom hviledagen i hu, at du holder den hellig.
Læs 1 kapittel, når det er din hviledag.
Sådan begyndte mit forår for snart 50 år siden.
Og det er det, der menes.
Dit forår, din sommer bliver evig, på den måde.
Ligesom Gud er evig.
Hans Ord er os til gavn, vi bliver evige, når vi gør alvor af det.