www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@beholy.be
VIRKER

ellers BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden
med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16. november
- 'Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.
Og de forlod straks deres garn og fulgte ham.' (Matt. 4:19-20)
"Stræb ikke, tro kun, hav tillid til mig. Ingen kan tage noget af sig selv - hvad der ikke er givet jer af Mig, kan ikke bestå. Menneskeværk og Guds værk kan ikke blandes - de skiller sig ud fra hinanden, og hvad der ikke er af mig, går til grunde.
Tro er tillid, ikke vilje. Tro er hjertets lykkelige forening med mig, og ikke et middel til opfyldelse af mine løfter - eller af jeres egne ønsker.
Når I tror, skal I se. Derfor bruger jeg alle midler og måder til at vække jeres tillid - og skænke jer troen."
Sidst. i morgen.
Kl. 3:49 2018 November 16 For 1 års tid siden købte jeg naboejendommen, i Agersted.
Nogle år inden, havde en mand været ude og kikke på den, og jeg kom tilfældigt til at snakke med ham.
Han fortalte om den med positive vendinger, og fortalte mig, at jeg ville blive glad for den, og at jeg skulle forsøge at byde 40.000.- på den.
Hvilket jeg så gjorde efter et par års tænketid.
Langsomt og sikkert endte det med en slutseddel.
Som banken godkendte og banken bad mig om, at få handelen tinglyst via advokatfirmaet i Sæby.
Det ville advokaten i Sæby ikke.
Det skulle gøres korrekt, han forlangte, at jeg snakkede med min egen advokat, som tænkte og sagde: Du kan selv udfylde og skrive skødet, hvilke jeg gjorde og afleverede det færdigskrevet skøde til Advokaterne på Torvet i Sæby.
Allerede i modtagelsen, var der lusk, for sekretæren, kendte sagen, men troede jeg var en anden.
I løbet af ingen tid, havde Advokaten i Sæby, solgt ejendommen til anden side.
Jeg skrev til banken. Som ikke svarede igen.
Jeg snakkede med min advokat, som fortalte, at det kan advokaten godt, men han bør fortælle mig det, så jeg kan hæve mit bud.

Jeg opfatter det som dårlig advokatskik.
Min advokat oplyser mig at han nok tror at den advokat, på det kontor vist ved dom, har mistet sin ret til at drive advokatvirksomhed. Sådan som han husker det.
Men på et kontor i et andet advokatfirma, kan han jo fortsætte, som det her er et eksempel på.
Advokaterne på Torvet i Sæby, blev i de efterfølgende uger sammenlagt med et større Advokatfirma.
Jeg er tidligere blevet snydt, af en advokat inde i Aalborg, som undlod at indføre de ændringer i skødet, som jeg ville have og som han godkendte under et møde, da vi skrev papirerne vedrørende salget af mit hus i Thorsgade, i Vejgård, for mange år siden.
Det kostede mig dyrt, for jeg mistede alt mit indbo, alle mine møbler, på grund af den advokat, som ikke sendte skødet til tinglysning, før det blev for sent for ham at overføre udbetalingen til min konto, og for at drille mig yderligere, sendte han alle pengene til banken, som heller ikke vil sende dem til mig, der gik mange måneder ekstra, før jeg så dem. og samtidig sendte advokaten et krav om, at jeg skulle ryddee stedet, så hans klient kunne tage ejendommen i besiddelse.
Jeg har respekt for ordet, som det skrives.
Det er nok også derfor jeg snakker så godt med Gud.
For dem, kommer det til at gå meget værre. Som Laura MO synger i sit første album: Steppebrand.
For svindlere, der snyder almindelige mennesker, ved hjælp af ord, de svindlere misbruger den tillid Gud har vist dem: Da Han gav dem, al den mangt, som Han / Gud skabte verden med og viser Sin kærlighed med.
Kl 4:27 Guds navn er det første bogstav og det sidste bogstav. Og alle de bogstaver der imellem.
Og vi må ikke misbruge Guds navn, dvs vi må ikke misbruge ord.
Så bliver Gud straks opmærksom.
For misbrug af den art, ender ofte galt, misbrug er det også, når vi lyver for hinanden.
Alt sammen kommer frem i de 10 bud.

Og de 10 bud, forstår advokaterne ikke.
Og de kommer heller ikke til at kunne forstå dem.
For Gud vil ikke bruge Hans Frelsermand på dem.
Jesus kommer ikke til at lide for deres synder.
For selv dømte, vil de stadig bedrage, som de plejer.
Selv efter et kort ophold i Helvedet, vil de ikke lave om på sig selv.
Selvom opholdet føles som en evighed, så vil de snyde andre og begære andres formuetilvækst, som de plejer. Ligesom mange politikere har vist at de kan.

Ejendomsskat er egentlig en missundelses afgift, som på biler mm.
Ja moms, som sådan er også en afgift, som man skal betale, når man har penge at købe for med.
Hoseas 4:4. Dog skænde man ej, dog revse man ej, når mit folk kun er som dets Præster. Du skal styrte ved dag, og med dig Profeten ved Nat.
6. Mit folk skal gå til Grunde, fordi det er uden Kundskab. Da du har vraget Kundskab, vrager jeg dig som Præst; du glemte din Guds Åbenbaring, så glemmer og jeg dine sønner.
7. Jo fler, des mere de synded, ombytted deres Ære med Skændsel;

Johannes 21:14. Dette var allerede den tredje Gang, at Jesus åbenbarede sig for sine Disciple, efter at han var oprejst fra de døde.

Romerne 2:5. Men efter din hårdhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede på Vredens og Guds retfærdige Doms Åbenbarelses dag, (= når vi dør, er verdens ende, når du dør, er verdens ende for dig. Først da, er det vredens dag, hvis ikke Gud vælger at gribe ind før.)
6. han, som vil betale enhver efter hans Gerninger:

Romerne 2 giver flere detaljer omkring dette. Vores valg. Og for hvem, det går godt osv.
f. eks. i vers 14 og 15 hvor Paulus beskriver en hedning, som tænker over sine gerninger, bliver frelst, fordi Gud den vej kan vejlede ham, i hans tanker, = i hans hjerte.
Og det uden at kende loven, som Paulus også siger.

Og nej, der er ikke noget at misforstå, der er når vi dør, at vi dømmes
Romerne 2:16. på den dag, da Gud vil dømme menneskenes skjulte Færd ifølge mit Evangelium ved Jesus Kristus.

1. Korinterne 2:10. Men os åbenbarede Gud det ved Ånden; thi Ånden ransager alle Ting, også Guds Dybder.
11. Thi hvilket menneske ved, hvad der er i mennesket, uden Menneskets Ånd, som er i ham? Således har heller ingen erkendt, hvad der er i Gud, uden Guds Ånd.

Vores ånd er udødelig. Guds Ånd er evig.
Gode ord får de 7 gode ånder til at gøre de gode gerninger.
Onde ord får de onde ånder til at gøre onde gerninger.
Ord er en blanding af bogstaver. Lys er en blanding af farver.
Der er uendeligt mange valgmuligheder.

1. Korinter 12:11. Men alt dette virker den ene og samme Ånd (= samme lys), som uddeler til enhver især; efter som han vil.

2. Korinter 4:3. Men om også vort Evangelium er tildækket, da er det tildækket iblandt dem, som fortabes,

Åbenbaringen 3
1. Og skriv til Menighedens Engel i Sardes: Dette siger han, som har de syv Guds Ånder og de syv Stjerner: Jeg kender dine Gerninger, at du har ord for at leve og er dog død.
2. Bliv vågen og styrk det øvrige, som ellers ville dø; thi jeg har ikke fundet dine Gerninger fuldkommede for min Gud.
3. Kom derfor i hu, hvorledes du modtog og hørte, og bevar det og omvend dig! Dersom du altså ikke våger, skal jeg komme som en Tyv, og du skal ikke vide, i hvilken Time jeg kommer over dig. (= og den tyv er døden, han tager alt fra os, på en gang, da er vi nøgne.)
4. Dog har du i Sardes nogle få Personer, som ikke have besmittet deres klæder; de skulle vandre med mig i hvide Klæder, thi de er værdige dertil.
5. Den, som sejrer, han skal således iføres hvide Klæder, og jeg vil ikke udslette hans navn af Livets Bog, og jeg vil bekende hans navn for min Fader og for hans Engle.
6. Den, som har øre, høre, hvad Ånden siger til Menighederne!

Der er syv breve af denne art. Det næste handler om, at Gud hjælper sine børn igennem mørket, hvor 1000 døre er låst, vi tror jo på de forførende løgne, ligesom Adam gjorde, da han lyttede til Eva, som lyttede til slangen.
Sandheden er stærk medicin, man kommer til at leve evigt, på grund af den. Selv løgneren vil leve evigt, men han vil hade sig selv på grund af det, og det bliver et helvede for ham, når han opdager at alle kan kende hans tanker.
Vores tanker er ligesom en mobiltelefon, der er tændt og åben hele tiden. Gud fanger vores tanker, og derfor er det umuligt at skjule sig for Gud. Vores tanker stiger op til Gud for evigt. Også deres som har onde tanker. Som røg fra den bundløse brønd, hvor de for evigt vil give Gud skylden for deres elendighed, og for evigt vil fortryde deres valg.
De forstår ikke at give slip. Deres kærlighed er ikke rettet til Gud.
Man kalder dem også for egoister, navlebeskuere, de nyder kun deres egen herlighed, og vil tvinge andre til at ære og prise dem.
Ligesom Satan føler, da han bad Jesus om at give ham, den ære: Som Gud alene fortjener.

7. Og skriv til Menighedens Engel i Filadelfia: Dette siger den hellige, den sanddru, han, som har Davids Nøgle, han, som lukker op, så ingen lukker i, og lukker i, så ingen lukker op:
8. Jeg kender dine Gerninger. Se, jeg har givet dig, at der foran dig er en åbnet Dør, som ingen kan lukke; thi du har kun liden Kraft, og dog har du bevaret mit ord og ikke fornægtet mit navn.
9. Se, jeg lader komme nogle af Satans synagoge, som kalde sig selv Jøder og ikke er det, men lyve. Se, jeg vil gøre, at de skulle komme og tilbede for dine Fødder og kende, at jeg har fattet Kærlighed til dig
10. Efterdi du har bevaret mit ord om udholdenheden, vil også jeg bevare dig ud af Fristelsens Stund, som skal komme over hele Jorderige for at friste dem, som bo på jorden.
11. Jeg kommer snart! hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din Krone.
12. Den, som sejrer, ham vil jeg gøre til en Søjle i min Guds Tempel, og han skal ikke mere gå ud derfra; og jeg vil skrive på ham min Guds navn og min Guds Stads navn, det nye Jerusalem, der kommer ned fra himmelen fra min Gud, og mit nye navn.
13. Den, som har øre, høre, hvad Ånden siger til Menighederne!
Kl 20:42 November 16 2018 Baptized to Jesus.
There are two seeds, one of God, giving eternal life.
Jesus was that seed. The words of God is giving Life Eternal.

We are standing right here, where God is, we are not hidden, God is not hidden, in Gods creation. for us it is the world, for God it is a footstool.

God speak to us, through his spirit, the Holy Spirit.
We will recognize His words, on our Day of Judgment.

We will understand.

Not listening to our conscious, which has been the voice of the Lord, we will understand our wrong choices.
This is: Not Being Baptized to Jesus by the Holy Ghost.
We might choose an other leader, Moses, they who lived with Moses, was baptized to Moses. (The Bible explain).

There are two meanings of baptism, 1: with water, making the cucumber clean from dust. The same was done by Jesus, when washing His disciples feeds.
2: conserving the cucumber in vinegar, making it tasty and everlasting. The same did the 5 wise virgins, they saved all the words from Jesus, as treasurers pearls, in their arch, in their mind. Being able to light up in their all situations in their life, having living water in their mind and body.
Isaiah 66:1 Thus saith the Lord, The heaven is my throne, and the earth is my footstool: where is the house that ye build unto me? and where is the place of my rest?
66:2 For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the Lord: but to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word.
66:3 He that killeth an ox is as if he slew a man; he that sacrificeth a lamb, as if he cut off a dog's neck; he that offereth an oblation, as if he offered swine's blood; he that burneth incense, as if he blessed an idol. Yea, they have chosen their own ways, and their soul delighteth in their abominations.
66:4 I also will choose their delusions, and will bring their fears upon them; because when I called, none did answer; when I spake, they did not hear: but they did evil before mine eyes, and chose that in which I delighted not.

Esajas 66
1. Så siger Herren: Himlen er min trone og jorden mine Fødders Skammel Hvad for et hus vil I bygge mig, og hvad for et Sted er min Bolig?
2. Alt dette skabte min hånd, så det fremkom, lyder det fra Herren. Jeg ser hen til den arme, til den, som har en sønderknust Ånd, og den, som bæver for mit ord.
3. Den, som slagter Okse, er en Manddraber, den, som ofrer Lam, er en hundemorder, den, som ofrer afgrøde, frembærer Svineblod, den, som brænder Røgelse, hylder en afgud. Som de valgte deres egne Veje og ynder deres væmmelige Guder,
4. så vælger og jeg deres Smerte, bringer over dem, hvad de frygter, fordi de ej svared, da jeg kaldte, ej hørte, endskønt jeg taled, men gjorde, hvad der vakte mit Mishag, valgte, hvad ej var min Vilje.