www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@dekristne.dk
VIRKER IKKE

BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden
med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. juli
"Når du anklages, når du fristes, når du trues - åndeligt eller timeligt - så bliv i mig og regn med mig frem for alt og alle; det er vækst og modningstider!
Min tro er den sejr, som har overvundet verden og dens fyrste, og jeg giver jer MIN TRO! I kan ikke tage den af jer selv. Jeg giver den til den, som vil bruge den - til den, som ikke har andet at ty til. Ikke til beskuen, men til brug!"
Sidst. Bibelkoder for i dag.
Juli 30 2018 Kl 7:24 I går, var lidt speciel for mig, stadig påvirket af Laura MO som er sanger, der synger om Gud, fra Fredagskoncerten i Karolinelund, forleden, besluttede jeg mig for at fokusere anderledes på Gud end jeg plejer.
Jeg mener: Stille andre spørgsmål.
F eks kan man fokusere på emner i Bibelkoderne, ved at skrive ord, som man søger på. mine sidste måneders søgeord, har således været Araber og 4 - 5 variationer af det ord.
Det holdt jeg med, i går.
Jeg vil muligvis stadig bruge Jesus meget eller en gang imellem.
Koden, resultatet i går, blev til min overraskelse uanvendelig her på hjemmesiden, så jeg læste den, men bringer den ikke.

Det er svært, at fatte den forskel det gør ved en, at sådan barer opgiver, mange som udøver sport, kender måske til det, efter et alvorligt styrt. Man kan ikke fortsætte i fællesskabet, fyret fra sit job, begynder på en ny dag i skolen, ja, begynder på en ny dag, med nye udfordringer.

Til min egen overraskelse endte jeg på et tidspunkt med at sige:
Jeg elsker dig, Gud
Ligesom de små gør, når mor lærer dem at tale pænt, til familien.
Det blev et glædens øjeblik, som trak glæde med sig i længere tid.
Iotalt uvendtet for mig, men jeg kunne mærke, at Gud kunne lide det.
Teksten, for i går, havde en linie, som jeg først læste her til morgen, og derfor lod jeg mig påvirke af ordene i dag, ordene fra i går:
29. juli
- ' . . . men JEG har udvalgt jer og sat jer til at bære frugt. . . !' (Johs. 15:16)
- Tør jeg virkelig regne med det? "Det er det eneste, du har at regne med. Uden det, uden MIG, er der intet håb for dig eller for noget andet menneske.
Vær ikke bange for at lade alt glide dig af hænde - når blot du sætter dit håb til Mig.
JEG er dit håb og din tilflugt. Bed - og lad MIG handle!"

8:48 lærte betydningen af et nyt ord i dag.
Overskudsmennesker og underskudsmennesker.
Imod sædvane, havde jeg ikke lyst til at starte dagen i svømmehallen, her til morgen, Jeg trængte ellers til det, efter denne weekend med fugtig lummervarme, hvor man konstant sveder en smule.
Jeg gik i Rema 1000, hvor flaskeautomaten var ude af drift i aftes.
Ligesom jeg kommer ind, var der en kunde ved kassen, som spurgte manden ved kassen, om flaske automaten virkede: Nej, svarede han, den er i stykker.
Jeg var lige kommet ind, dvs vi var 3 i denne iscenesatte hændelse.
På samme tid, på samme sted, og jeg skulle til at lære noget om mennesker.
Nogle få skridt inde i butikken, fortsætter dette scenarie, med at en kunde, som også var en af de piger, jeg lægger mærke til, der spurgte en anden ekspedient, som netop stod der, hvor vi var, så nu er vi oppe på 5 mennesker, som har gjort det de føler, og som Gud har ønsket, de skulle gøre, jeg selv som en af dem.
Hun spørger: Virker automaten ikke, (hun havde nogle få flasker med sig)
Det skulle han nok lige se på. Og inden han nåede til den modsatte ende af butikken, spurgte jeg om han var speciel til flaskeautomater?
Nej, men de helt almindelige problemer kendte han, og pigen og jeg fortsatte lidt med at snakke, imedens han forsvandt ud i baglokalet, og fiksede maskinen i løbet af et par minutter.
Jeg sagde til pigen, som nu var på vej ud af butikken, at hun bare skulle vente lidt, så er flaskeautomaten klar.
Det gjorde hun så, og gik ned til automaten, hvor hun prøvede om den virkede, imedens en seddel fortalte, at den ikke virker.
I løbet af det næste minut virkede den.
Der siger hun så ordene, at der findes overskudsmennesker og underskudsmennesker.
Overskudsmenneskerne laver det de har forstand på, som nr 2 ekspedient. (De prøver på det, og lærer det efterhånden, de får flere talenter.)
Underskudsmennesket siger og skriver: Det er håbløst, den virker jo ikke. Det tredje underskudsmenneske siger: Jeg har læst, at det er umuligt. Det er jo egentligt en Fake Nyhed.
For den første som skrev seddelen, burde ha skrevet: Jeg kan ikke løse problemet med flaskeautomaten, og vi må vente på at der kommer en som kan løse problemerne.
Men denne iscenesættelse jeg vil jeg vise hvor mange Gud har indflydelse på og som Han bruger, på det rette tidspunkt og det rette sted.
Der var 7 i butikken denne morgen, men kun en skrev om det.

Og denne slags sker overalt.
Hvis du følger Jesus i dine tanker, så er det i dag nøjagtig, som det var for Apostlene, de ser Jesus og Gud udføre deres mirakler dagligt og hele tiden og alle steder, det er kun et spørgsmål om Hvor megen tid vi bruger på at ville være sammen med Gud og Jesus.
Kl 12:22 Bibelen er i høj grad skrevet til overskudsmennesker, hvis vi ikke er det, så bliver vi det.
Det første skriftsted der viser dette er nok den om de 10 talenter:
(talent er noget man vejer guld med, 50 kg guld vejer 1 talent.)
(1. Kongebog 9:28. De sejlede til Ofir, hvor de hentede 420 Talenter guld, som de bragte kong Salomo.
dvs 21 tons, og med en guldpris på mellem 100 og 200 kr pr gram, som i dag, så er det 2 til 4 milliarder, det kommer til at koste. Det fylder 1 m3 en kubikmeter, en terning på 1x1x1 meter)
øv, lidt for meget, tekst nu. (men der kommer garanteret mere.)

Hvis jeg søger på min måde, (som vi lærte det i gymnasiet for 50 år siden), så kommer der lidt senere brug af ordet talenter i det Gamle Testamente, i omtalen at Dronningen af Saba 1. Kongebog 10 (før og efter)
Sammen med hende læser vi om et tempeltræ Almuggumtræ.
Det googlede jeg og kunne ikke finde det på grund af stavemåden, men der var en vej eller lignende i Elat, havnebyen i det sydlige Israel. I bunden af Der Røde Hav. Ofir og mange andre bibelske navne Dan . . . og andre navne jeg straks får øje på.
Jeg tænker så: Elat og Ofir er en og samme havneby. (Det har jeg aldrig læst noget sted før, men jeg ved fra gamle fortællinger, at Kong Salomons Miner lå i landet Ofir, i virkeligheden er Ofir blevet til et begreb, ligesom vi bruger købmanden som et begreb:

Dejlige jordbær, hvor har du dem fra?
Fra købmanden.
Jeg vidste ikke at han havde jordbær i hans baghave.
Ha ha.

Nu kan jeg så tænke viddere på det om Ofir, og se om det giver mening, eller er noget vrøvl.

Men tempeltræet ligner faktisk juletræer, og fås med en utrolig skøn duft, som de flotteste planker, min mor brugte det som karmtræ i vores hus, et af mine barndomshjem.
Alt det tømmer kom fra Ofir, sammen med alverdens guld og ædelstene, det vil blive noget af et baghave Kong Salomons købmand skulle ha. (Hvis jeg har forstået det ret.)

1. Kongebog 10:11. Desuden bragte Hirams Skibe, som hentede guld i Ofir, Almug gumtræ i store Mængder og Ædel sten fra Ofir,
12. og af Almuggimtræet lod kongen lave Rækværk til Herrens hus og Kongens Palads, desuden Citre og Harper til Sangerne. Så meget Almug gumtræ er hidtil ikke set eller kommet til landet.

Tilbage til de 10 talenter, jeg ved godt, hvor de er omtalt, så jeg går til Det Nye Testamente med min søgning:

Nej, vel vil jeg ej, det her er spændende for mig:

Den næste gang talenterne dukker op, har der været inflation, nu er det ikke længere 50 kg og det af guld, men en pung, en tung pung, vel og mærket.

2: Kongebog 5:1 . . . Manden var spedalsk.
2. Nu havde Aramæerne engang på et Strejtog røvet en lille Pige i Israels land; hun var kommet i Tjeneste hos Na'amans hustru,
3. og hun sagde til sin Frue: "Gid min Herre var hos Profeten i Samaria; han ville sikkert skille ham af med hans Spedalskhed!"
4. Så kom Na'aman og fortalte sin Herre, hvad Pigen fra Israels Land havde sagt.
5. Da sagde Arams konge: "Rejs derhen! Jeg skal sende et Brev med til Israels konge!" Så rejste han og tog ti Talenter sølv,
6000 Sekel guld og ti Sæt Festklæder med.

Manden blev rask, den historie tager jeg om lidt, talenterne endte i Gehazi's hænder.

25. Så gik han ind til sin Herre og trådte hen til ham. Da spurgte Elisa: "Hvor har du været, Gehazi?" Han svarede: "Din Træl har ingen Steder været!"
26. Så sagde han til ham: "Gik jeg ikke i Ånden hos dig, da en stod af sin Vogn og gik tilbage for at møde dig? Nu har du fået Penge, og du kan få Klæder, Olivenlunde og Vingårde, Småkvæg og Hornkvæg, Trælle og Trælkvinder,
27. men Na'amans Spedalskhed skal hænge ved dig og dit afkom til evig Tid!" Og Gehazi gik fra ham, hvid som Sne af Spedalskhed.

Øv, tænkte jeg, man får da heller ikke det man vil ha.
Jeg har jo selv lidt af det hvide, ligesom Gehazi, hos mig kaldes det for skæld og tør hud, psoreasis, måske. Men jeg har da heldigvis en olie, som fjerner det for flere uger af gangen.

Under forberedelsen af mit nuværende måltid kom jeg til at tænke over resten af historien, som jeg jo sprang over:

Nu er det om lidt:
6. Og han overbragte IsraelsKonge Brevet. Deri stod der: "Når dette Brev kommer dig i Hænde, skal du vide, at jeg sender min Tjener Na'aman til dig, for at du skal skille ham af med hans Spedalskhed!"
7. Da Israels konge havde læst Brevet, sønderrev han sine klæder og sagde: "Er jeg Gud, så jeg råder over Liv og død, siden han skriver til mig, at jeg skal skille en Mand afmed hans Spedalskhed Nej, I kan da se, at han søger Lejlighed til Strid med mig!"
8. Men da den Guds Mand Elisa hørte, at Israels konge havde sønderrevet sine klæder, sendte han det Bud til kongen: "Hvorfor sønderriver du dine Klæder? Lad ham komme til mig, så skal han kende, at der er en Profet i Israel!"
9. Da kom Na'aman med Heste og Vogne og holdt uden for Døren til Elisas hus.
10. Elisa sendte et Bud ud til ham og lod sige: "Gå hen og bad dig syv Gange i jordan, så bliver dit Legeme atter friskt, og du bliver ren!"
11. Men Na'aman blev vred og drog bort med de ord: "Se, jeg havde tænkt, at han ville komme ud til mig, stå og påkalde Herren sin Guds navn og svinge sin hånd i Retning af Helligdommen og således gøre ende på Spedalskheden!
12. Er ikke Damaskus's Floder Abana og Parpar fuldt så gode som alle Israels vande? Kunne jeg ikke blive ren ved at bade mig i dem?" Og han vendte sig og drog bort i Vrede.
13. Men hans Trælle kom og sagde til ham: "Dersom Profeten havde pålagt dig noget, som var vanskeligt ville du så ikke have gjort det? Hvor meget mere da nu, da han sagde til dig: Bad dig, så bliver du ren!"
14. Så drog han ned og dykkede sig syv Gange i jordan efter den Guds Mands ord; og hans Legeme blev atter friskt som et Barns, og han blev ren.
15. Så vendte han med hele sit Følge tilbage til den Guds Mand, og da han var kommet derhen, trådte han frem for ham og sagde: "Nu ved jeg, at der ingensteds på jorden er nogen Gud uden i Israel! Så modtag nu en Takkegave af din Træl!"
16. Men han svarede: "Så sandt Herren lever, for hvis Åsyn jeg står, jeg modtager ikke noget!" Og skønt han nødte ham, vægrede han sig ved at modtage noget.
17. Da sagde Na'aman: "Så lad da være! Men lad din Træl få så meget Jord, som et Par Muldyr kan bære, thi din Træl vil aldrig mere ofre Brændoffer eller Slagtoffer til nogen anden Gud end Herren!
18. Men i en Ting vil Herren nok bære over med din Træl: Når min Herre går ind i Rimmons hus for at tilbede og støtter sig til min Arm og jeg så sammen med ham kaster mig til jorden i Rimmons Hus, da vil Herren nok bære over med din Træl i den Ting!"
19. Han svarede: "Far i Fred!"

Nu fortæller jeg hvad, der skete, da jeg tænkte over denne historie:
Ja Jordanflodens vande er nøjagtig lige så gode, som alle andre vande.
Også de vande, som er i Damaskus.
Man havde forøvrigt byggeplaner for et Nyt Damaskus, inden man rev det gamle Damaskus ned med bomber og terror.

Øv igen.
I dag, siden for et øjeblik bliver evangeliet formuleret på en lidt anden måde
I stedet for vande, så bliver det bøger, tekster, taler, ord, som benyttes i en eller anden form, mest kendt er musik og nyheder herunder sladder.
Alle bøger kan rense ens tanker, eller du kan komme til at tænke på noget andet, ved at læse, se film eller gå på oplevelsestur, det behøver ikke at være længere end til den nærmeste købmand.

Dit forråd, er den olie, som de 10 kloge jomfruer har samlet, inden de forlod skolen, og de vil stadig samle til deres forråd, ligesom jeg gør i en alder af 67 år.
(Det er dobbelt så gammel som Jesus)
Og halvt så gammel, som jeg satser på, nemlig 120 år.
Nylig opdagede jeg at Noa levede 360 år efter syndfloden, (har lige tjekket det, ja, det var kun 350 år), så det vil heller ikke være dårligt, nu når vandene, fra dengang er ved at vende tilbage og op i himlen. I skrivende stund går det op for mig at jordens overflade herefter vil jævne sig ud, til fladt land, der er nogle skriftsteder der tyder på det, og selv en bakke, vil kunne samle regn, som løber ned fra hvert et bjerg. (andre skriftsteder, eller guldkorn jeg har i mit forråd, jeg indrømmer gerne, at jeg vil have svært i skrivende stund at kunne dokumentere dette.)
Lad bare naturen gå sin gang, lad træerne vokse i fred og ro på bjerg og bakketop, så kommer der mere end rigeligt vand til dal og eng.
Jordskorpen er at opfatte som en slap ballon, den er forholdsmæssig blød, som skallen på en appelsin.
Tykkelsen? Den googler jeg lige:
www.donaldisme.dk > vulkanintro
100 km nede er der flydende, 660 km længere nede, bliver kappen fast igen. kappen er næsten 3000 km tyk og den slutter halvvejs inde imod centrum som ligger over 6000 km inde.
Så vi taler om en appelsin, hvor halvdelen er skrald.
Mine billeder som eksempler er totalt misvisende.
Men sådan er tanker og ord.
Der er ingen garanti for, at man kan forstå hinanden.
Men det skal du ikke være ked af, det er et problem også Gud slås med.
Selv satan havde alle gaver overhovedet, som en af de helt store ærkeengle.
Gud opgav hurtigt, at have ham gående frit om, satan fik sin egen verden og de der ville have en stærk gud, kunne tilbede deres stærke mand.
Vi andre må nøjes med en Gud, der har let til tårer, og som vi inders inde ved: Han er den stærkeste, Han viser det bare ikke, endnu, og dog, som hos købmanden i morges: Gud viser det hele tiden, men uden brug af store lokkende reklamer. Der f. eks lover, at man kan vinde 50 eller 500 millioner, i denne uges trækning.

Ord bliver misbrugt, derfor er Gud rasende på dem, der misbruger ordet, ordets betydningen for Gud er helt klar: Med det skabte han universet, og alt i universet, Hans egen enborne søn, Jesus blev kaldt for Ordet.
Skal vi ære Gud, skal vi ære Ordet, ikke lyve, det gentages hundredvis af gange i Bibelen, men i Mormons bog, omtales løgn næsten ikke, hvorfor?
Fordi Mormons bog er falsk, den er ikke som originalen, som Jordan floden, den ligner, selv jordanfloden og Salt Lake City og Bear Lake ligner naturen i Israel,men det gør ikke Mormons bog sand.
/ millioner Mormoner skal sige den er sand, ellers bliver de udelukket af Kirken, ligesom jeg blev det.
Jeg ser det samme problem med Koranen, ingen af de 2 bøger kan erstatte Bibelen, ingen optegnelse kan erstatte Guds ord, hvis ikke ordene kommer fra Gud.

Men enhver kan beside stor indsigt, når han kender Guds ord.