www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@dekristne.dk
VIRKER IKKE

BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden
med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. juli
- ' . . . men JEG har udvalgt jer og sat jer til at bære frugt. . . !' (Johs. 15:16)
- Tør jeg virkelig regne med det? "Det er det eneste, du har at regne med. Uden det, uden MIG, er der intet håb for dig eller for noget andet menneske.
Vær ikke bange for at lade alt glide dig af hænde - når blot du sætter dit håb til Mig.
JEG er dit håb og din tilflugt. Bed - og lad MIG handle!"
Sidst. Vær ikke bange for at lade alt glide dig af hænde
çòùúáàáæé 17 of Av 778 = 29 of July 2018 skip 24035
Zephaniah Ch 3 V 19 Letter 22
çòùúáàáæ 7 of Av 778 skip 24035 Psalms Ch 16 V 10 Letter 7
çòùúáàá 2 Av 778 skip 24035 Psalms Ch 59 V 15 Letter 5
Psalms 102:25
Psalm 147:14
Proverbs 28:4
Job 29:22
Lamentations 2:18
Esther Ch 8 V 17 Letter 102