www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@dekristne.dk
VIRKER IKKE

BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden
med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. juni
- ' . . . I skal regne det for lutter glæde, når I kommer ind i mange prøvelser. I ved jo, at når jeres tro prøves, virker det udholdenhed. . . så I kan være fuldkomne og helstøbte. . . ' (Jak.l:2-4).
- Jesus, gør mig stadig i at blive i dig!
"At blive i mig er det ene fornødne! Det er ikke gode egenskaber og stærke karaktertræk, der skal udvikles, men denne ene ting - at være og blive i fuldkommen afhængighed af mig. Der sættes den fuldkomne frugt og gøres de fuldkomne gerninger - for der virkes alle ting af MIG.
Jo mere du er dig din egen afmagt bevidst, jo mere vil du række efter mig, og jo større er mine muligheder i dig.
Tro aldrig, at jeg har "en gerning til dig at gøre"; - når du blot bliver i mig, gør jeg Min Gerning igennem dig, hvor du end befinder dig. . .
At udrustes til tjeneste er at afrustes, så du kun har Mig!"
Sidst.
Juni 20 2018 Kl 20:45 Jeg spurgte Gud i middags om hvad, en som jeg skulle gøre, for at leve, sammen med Gud.
Efter nogle andre tanker kom ind over mig, for jeg så en pige, i bussen snakke med nogle venner eller veninder, det så jeg ikke efter, men hun sad på sin plads og havde sine ben tværs over midtergangen, imedens hun så på og snakkede med sine venner.
Mange kvinder og mænd, jeg selv, er en af dem, tænker derfor: Hvad er kærlighed og hvad skal man yde, for at bevare kærligheden?

Efter dette, kom svaret til mig via det, jeg havde læst om Jomfru Maria og om Josef som jo blev Jesus plejefar.

Maria var meget intens i sit nærvær med Gud, mere end vi oplever det hos noget andet menneske, med mindre de har levet i stilhed, og ydmygt.
Josef til gengæld, han var langt mere normal, at tage fat på, for at beskrive det jeg og Gud ønsker at fortælle om:
Hvordan kommer man tæt på Gud, og forbliver TÆT PÅ GUD?

Josef (og Maria) var begge unge, da de søgte ind til Guds nærværd.
Når Josef knælede ned, for at koncentrere sig og fokusere på Gud, kom en af hans brødre forbi og gav ham et spark bagi.
Det var selvfølgelig en forstyrrelse, så Josef fandt et andet sted, hvor han kunne bede til Gud i fred.
Stedet han fandt, var udenfor Betlehem, i en af hyrdernes naturlige huler. Der boede en ældre from kvinde, der hvor Josef gik hen, og han havde lavet et lille alter, hvor han kunne sidde foran og bede, dvs være sammen med Gud.
Allerede inden Maria var 9 år, blev de trolovet med hinanden, på samme måde, som da Aron, skulle vælges som præst.
Maria var speciel, det var klart for alle og enhver.
Hun havde endda en fremmed bejler, som var helt syg for at få hende, ja, han var nærmest sindsygt forelsket i hende.
Men dengang var der stadig præster i Templet i Jerusalem, hvor også Maria havde sin daglige gang, præster som forstod på Gud, at Han havde tiltænkt Josef, som Marias Trolovede.
Marias mor, vidste allerede da, at hendes datter skulle være for til Jesus. Hun kendte bare ikke detaljerne omkring Jesus måde, at regere på, dvs. at være konge på.
Som frelsermand, så de Ham ikke, men som Konge, forvendtede de en stærk mand, i stil med Moses og Kong David og andre historiske Samsonner.

Josef blev som den sidste kaldt hid til Templet i Jerusalem, efter at præsterne forgæves vendtede på tegnet fra Gud, om at Marias kommende mand skulle træde frem.
Miraklerne begyndte først da Josef, den mest ringeagtede af Davids efterkommere på den tid.
Han havde da, haft arbejde hos 2 forskellige tømrer, hver han nærmest kun arbejde for føden, for han ville så gerne hjælpe de 2 familier, den ene lavede tømmer, som blev solgt, og den anden var mere en sneker. (Så vidt jeg husker, det er jo snart 40 år siden jeg læste det.)
Samværdet og bønnen til og med Gud fortsatte uforstyrret, de var begge gode til det hele deres liv. Josef har en utrolig tålmodighed, og har et fantastisk tag på at trøste kvinder, når de er i deres største anfægtelser, som dengang hvor Anna Katharina Emmerick også havde problemer med alle de liddelser og al den ondskab Jesus blev udsat for langfredag, da kom Josef til Annas bøn, forstyrrede hende, (ligesom hans brødre mange gange havde gjort det.) og bad hende følge med ham, ud til stedet, hvor han følte sig hjemme, lige udenfor Betlehem, dengang, hvor alle minder om Jesus fødsel kunne skubbe alle de onde oplevelser væk. Jo Josef er en kammerat, en af de bedste.
Det kan selv Jesus skrive under på.
Josef kunne ikke tåle at se Jesus lidelseshistorie, den påske, så han døde naturligt inden det skete. Han var 35 og 30 år senere, da Jesus startede på Sin mission kunne han være 65, hvornår han døde, erindrer jeg ikke. Men da Jesus som 9 årig udlagde skriften i Templet, da levede Josef stadig i bedste velgående.
Men det er iøvrigt meget lidt vi kan læse om Josef.
Som jeg beskrev tidlige i dagens tekst, mange levede et stille liv, sammen med og tæt på Gud, Jeg tror kun Jesus af alle har publiseret sit bønneliv, dertil kommer selvfølgelig en lang række "fædrer" fra kirker og menigheder. En af de spanske piger, syntes jeg nok er en, der er en bemærkning værd. Moder Teresa, hun var smuk pyntet, altid, selv når hun skulle komme tarveligt klædt i en af datidens nonnedragter, så blev den strøget og pyntet op, lige til grænsen, det fik mange rige unge mænd til at ville snakke med hende, og ikke de andre, som både så kedelige ud, og også var kedelige at snakke med.
Hun lovede, det skulle komme til at regne med rosenblade, i de sidste dage. Blot for at genopfriske hendes løfte.
Rose i Bibelkoderne:
2 Chronicles 21:13 And it came to pass, that in process of time, at the end of two years, his bowels fell out by reason of his sickness, and he died of sore diseases. And his people made no burning for him, like the burning of his fathers.

The matrix starts at 2 Chronicles Ch 21 V 16 Letter 15 and ends at 2 Chronicles Ch 22 V 4 Letter 56.
report: ãøå rose n. 4 -3,202 0,115 2 Chronicles Ch 21 V 20 Letter 58 2 Chronicles Ch 21 V 20 Letter 66
ãøå rose n. 11 -3,642 -0,324 2 Chronicles Ch 22 V 2 Letter 50 2 Chronicles Ch 22 V 3 Letter 10
åùé Jesus -1 -3,162 0,156 2 Chronicles Ch 21 V 16 Letter 45 2 Chronicles Ch 21 V 16 Letter 43
éáøò Arab n. 1 -1,813 1,505 2 Chronicles Ch 21 V 16 Letter 30 2 Chronicles Ch 21 V 16 Letter 33
éáøò Arab n. 1 -1,813 1,505 2 Chronicles Ch 22 V 1 Letter 62 2 Chronicles Ch 22 V 1 Letter 65
éáøò Arab n. 9 -2,459 0,858 2 Chronicles Ch 21 V 19 Letter 66 2 Chronicles Ch 21 V 20 Letter 6
áøò Arabia 1 -2,595 0,722 2 Chronicles Ch 21 V 16 Letter 30 2 Chronicles Ch 21 V 16 Letter 32
áøò Arabia 1 -2,595 0,722 2 Chronicles Ch 22 V 1 Letter 62 2 Chronicles Ch 22 V 1 Letter 64
áøò Arabia 6 -3,222 0,096 2 Chronicles Ch 22 V 4 Letter 37 2 Chronicles Ch 22 V 4 Letter 49
áøò Arabia 9 -3,398 -0,080 2 Chronicles Ch 21 V 19 Letter 66 2 Chronicles Ch 21 V 19 Letter 84
áøò Arabia 10 -3,443 -0,126 2 Chronicles Ch 22 V 2 Letter 51 2 Chronicles Ch 22 V 3 Letter 9
ëôùî rose n. 2 -1,066 2,251 2 Chronicles Ch 21 V 19 Letter 72 2 Chronicles Ch 21 V 19 Letter 78

report
ãøå rose n. skip 3 Ezekiel 1:28 As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the LORD. And when I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spoke.

çòùúäáàâ 3 Av 5778 = Juli 15 2018 skip 231851
Proverbs 28:16 The prince that lacketh understanding is also a great oppressor; but he that hateth covetousness shall prolong his days.

2 Chronocles 34:22 So Hilkiah, and they whom the king had commanded, went to Huldah the prophetess, the wife of Shallum the son of Tokhath, the son of Hasrah, keeper of the wardrobe--now she dwelt in Jerusalem in the second quarter--and they spoke to her to that effect.

In these 2 chapters, the King of Israel repent, and get the promise, not to see and experience Hell (in 34:28) The King then bring the Gospel of The Lamp and Easter to all the citizen in the country, to share the promises, of blessings he got from the Lord.
He could, however not stop interfering with one of the battles of the Lords, and was hit by an arrow, and died at home, - , Lamentations are written to his honor (2 Chronicles 35:25) Great King.

Numbers 22:38 And Balaam said unto Balak: 'Lo, I am come unto thee; have I now any power at all to speak any thing? the word that God putteth in my mouth, that shall I speak.'

Money couldn't buy this prophet, but bad behavior got some of the chosen people to fall. (in the Bible it was women, but in present time it would be fake success.)
Remember, even then it was a battle of dominions.
By use of terror, as to day, or yesterday, when Tesla was sabotaged, before that it was LG because OLED was better than the old weak color TV's, and the list could go on and on.

2 Samuel 15:26 but if He say thus: I have no delight in thee; behold, here am I, let Him do to me as seemeth good unto Him.'

These chapters are about the fight between King David and his son Absalom, and a priest Zadok and the Ark of God

ãøå rose n. skip 6 Jeremiah 32:25 Yet Thou hast said unto me, O Lord GOD: Buy thee the field for money, and call witnesses; whereas the city is given into the hand of the Chaldeans.'

Psalms 119:23 Even though princes sit and talk against me, thy servant doth meditate in Thy statutes.

2 Chronicles 9:23 And all the kings of the earth sought the presence of Solomon, to hear his wisdom, which God had put in his heart.


Numbers 2:25 On the north side shall be the standard of the camp of Dan according to their hosts; the prince of the children of Dan being Ahiezer the son of Ammishaddai,

Juni 21 2018 Kl. 5:19 færdig
(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. juni
- 'Vær Ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. . . ' (Jak.l:22-25)
"Mæt jer med mit Ord, gør brug af det! Kald på mig i valgets og fristelsens stund, og jeg vil komme til jer gennem ord, I har lyttet til, og lede og styrke jer, og I skal erfare lykken ved at gøre, hvad I har hørt mig sige. Jeg længes efter, at jeres glæde skal fuldkommes!
Den som bliver ved med at skue ind i frihedens fuldkomne lov, han frigøres til liv og til gerning.
Mit Væsen er frihedens fuldkomne lov, for det er Kærligheden hvoraf friheden springer."
Gud giver os tanker, de gode tanker, at være hjælpsom, at rydde op, at give den trængende føde, sådan som den gamle på 80 år, gav Kong David føde, da kong David måtte flygte fra Jerusalem, på grund af hans Salvede kongesøn Absalon. osv.hele dagen, det viser os blot: Hvor nær Gud er, hele tiden. Gud lever igennem os, med os, i os. Både du og jeg.
Så åben op for at Gud kan komme ind i dig, som nadveren, vi skal leve af hvert ord, der udgår af Guds mund.
Sådan modtager du Gud og får det evige liv, sammen med Gud.