www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@dekristne.dk
VIRKER IKKE

BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden
med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17. juni
- Jesus, led os dybt ind i tillidsforholdet til DIG! -
"Tillid må være til en den må være personlig, uden beregninger, ubegrænset!
Prøv mig, om jeg er jeres tillid værd. Ikke i et "villet" trosskridt,
men hæng ved mig i dag, i morgen, under alle dagens hændelser.
Søg ikke lejlighed til at vise tillid -lejligheden søger jer, og da vil
I kalde på den, I har tillid til!
Giv mig din tillid, så kan jeg give dig min tro!"

18. juni
"Jeg er Livet, den som har MIG, har livet. Derfor søg Mig, og Livet skal strømme. Søg mig på kendte og ukendte steder - overalt,
hvor jeres øjne spejder efter MIG, skal I se mig, og jeg giver jer liv i overflod.
Husk, at liv ikke er noget i sig selv, men en frugt af samfundet med mig! Søg aldrig "noget" i stedet for mig, heller ikke liv eller frugt. I har det i MIG!
Så snart "kristenlivet" bliver noget selvstændigt, uafhængigt af det øjeblikkelige samfund med mig, er den kristne på vej bort fra mig - ja, er allerede borte; for han er blevet uafhængig af træets rod.
Uden mig kan I slet intet gøre. Træng ind i mit væsen, og mit væsen vil gennemtrænge jer, det er LIVET - alt andet er efterligning!
Jeg er i den, som søger mig, jeg lever i den, som drikker af mit væsen, det vil sige: med tanker, sind og bøn trænger ind i alt, hvad der kan sige ham noget om mig."

19. juni
- Jesus, jeg er angst og modløs. Jeg har ikke kræfter til det, jeg har sagt ja til!
"Der skal flere kræfter til at tjene to herrer end en.
Bær ikke selv, hvad Jeg vil bære for dig. Lad det alt sammen blive i mine hænder."
Sidst.
Juni 19 2018 Kl A.M. 8:43 Der var engang en mexikansk havemand, der var nød til at forlade familien, fordi han blev vred på dem.
Lang tid efter gik han igen i haven, til naboens store forundring, hvordan fik du din gode havemand tilbage?
Jeg skrev til ham om haven, han elskede den jo.
Og vi har måtte lære, til at tage hensyn til ham.
Sådan er det også med mødrer og med Gud.
De bliver tit skuffet, men prøver igen. . . og igen.

Juni 19 2018 Kl A.M.00:01 Lavede Bibelkoden nedenfor, men var vist lidt træt, nu retter jeg den, og skriver mine bemærkninger ind i den.
Det er noget af en lektie denne gang.
Du får derfor et indblik i: Hvordan jeg læser og forstår Gud; Det oprindelige materiale er på engelsk.
Psalms 143:12 And in Thy mercy cut off mine enemies, and destroy all them that harass my soul; for I am Thy servant.

Dette rammer vist alles ønske, men det er svært, fordi Gud beder os, om ikke at foretage os noget, til gengæld for: At Han gør alle ting.

Numbers 22:33 and the ass saw me, and turned aside before me these three times; unless she had turned aside from me, surely now I had even slain thee, and saved her alive.'

Denne mand, på et æsel, bliver standset af en for ham usynlig engel, æslet reagerer, og engelen ender med at sige: Var det lykkedes for dig, at komme forbi mig, så havde jeg slået dig ihjel, men æselet havde jeg ladet leve.
Dette er i høj grad en lektie for de mennesker, som kæmper imod Gud.
Gud slår dem ihjel, men lader deres æsel, = vanskelige tjenere, vanskelige soldater, overleve.

Jeremiah 49:3 Wail, O Heshbon, for Ai is undone; cry, ye daughters of Rabbah, gird you with sackcloth; lament, and run to and fro among the folds; for Malcam shall go into captivity, his priests and his princes togeth

Klæd dig i sæk, svarer til at være ydmyg, at falde i med naturen, som en fuglemor i sin rede. Malcam, = Saudi-Arabien, i mine tanker, skal gå i fangenskab, både deres prinser og deres præster.
((Fra et andet sted læser vi om præsten Elis sønner, som værdsatte det søde liv højere end Gud, hvor de også mistede deres værdighed, som Guds nærmeste, hvor de så til gengæld, tiggede om job, for i det minste, at kunne bevare livet, i luksiriøse omgivelser, som de jo er vokset op i.)

1. Samuel 2:12. Men Elis sønner var Niddinger; de ænsede hverken Herren
13. eller Præstens Ret over for folket. Hver Gang en Mand bragte et Slagtoffer, kom Præstens Tjener, medens Kødet kogte, med en tregrenet Gaffel i hånden (heraf kommer djævelens trefork)

1. Samuel 2:24. Bær jer dog ikke således ad, mine sønner! Thi det er ikke noget godt Rygte, jeg hører gå fra Mund til Mund i Herrens folk.
25. Når en Mand synder mod en anden, dømmer Gud dem imellem; men synder en Mand mod Herren, hvem kan da optræde som Dommer til Gunst for ham?" Men de brød sig ikke om deres Faders Advarsel, thi Herren ville deres død.

1. Samuel 2:27. Da kom en Guds Mand til Eli og sagde: Så siger Herren: "Se, jeg åbenbarede mig for dit fædrenehus, dengang de var Trælle for Faraos hus i Ægypten, = Jeg åbenbarede mig for din mødrene hus, dengang du var træl for Sara.
28. og jeg udvalgte det af alle Israels Stammer til at gøre Præstetjeneste for mig, til at træde op på mit Alter for at tænde Offerild og til at bære Efod for mit Åsyn; og jeg tildelte dit fædrenehus alle Israeliternes Ildofre.
= og Jeg udvalgte dit folk, af alle andre folk, til at bygge mig en bygning, hvor Mit folk kunne mødes i bøn.
29. Hvor kan du da se ondt til mit Slagtoffer og afgrødeoffer, som jeg har påbudt, og ære dine sønner fremfor mig, idet I gør eder tilgode med det bedste af alle mit folk Israels Offergaver! = Hvor kan du så se ondt til Min bønnegruppe, og deres bønner hvor de ærer Mig? For Mig på en velbehagelig måde?
30. Derfor lyder det fra Herren, Israels Gud: Vel har jeg sagt, at dit hus og dit fædrenehus for stedse skulle færdes for mit Åsyn; men nu, lyder det fra Herren, være det langt fra mig! Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringeagter mig, skal beskæmmes.
31. Se, den Tid skal komme, da jeg, afhugger din og dit fædrenehus's Arm, så ingen i dit hus skal blive gammel;
32. og du skal se ondt til alt det gode, Herren gør mod Israel, og ingen Sinde skal nogen i din slægt blive gammel.
33. Kun en eneste af din slægt vil jeg undlade at bortrydde fra mit Alter for at lade hans øjne hentæres og hans Sjæl vansmægte: men alle de andre i din slægt skal dø for menneskers Sværd. = i strid, mundens sværd, mundhugges.
34. Og det Tegn, du får derpå, skal være det, der overgår dine to sønner Hofni og Pinehas: På en dag skal de begge dø.
35. Men jeg vil udvælge mig en trofast Præst; han skal handle efter mit Hjerte og mit Sind, og ham vil jeg bygge et varigt hus, så han altid skal færdes for min salvedes Åsyn. = Saras Søn
36. Da skal enhver, som er tilbage af din slægt, komme og kaste sig til jorden for ham for at få en Skilling eller en Skive brød, og han skal sige: und mig dog Plads ved et af dine Præsteskaber, for at jeg kan have en Bid brød at spise!")

Genesis 8:10 And he stayed yet other seven days; and again he sent forth the dove out of the ark. = her afsløres den tålmodighed, den ydmyge fuglemor skal vise, ligesom Gud, som sendte sine profeter ud, og de vendte tilbage, uden resultater, de blev slået ihjel, og Gud sendte sin Søn, som dog kom tilbage med en olivenkvist, = de salvede af Adam og hans efterkommere. = Salvelsen, får man, når man lytter til Guds ord, Guds ord, er lampeolie, helbredelsens olie, næring sammen med honning osv.

Exodus 28:15 And thou shalt make a breastplate of judgment, the work of the skilful workman; like the work of the ephod thou shalt make it: of gold, of blue, and purple, and scarlet, and fine twined linen, shalt thou make it. = jeg skal lære evangeliet, og vise det frem på en smuk måde. Som et skjold, der er tæt på mit hjerte, sind og kraft. = mine tanker, min måde at være på og mine gerninger.

1 Kings 10:5 and the food of his table, and the sitting of his servants, and the attendance of his ministers, and their apparel, and his cupbearers, and his burnt-offering which he offered in the house of the LORD, there was no more spirit in her. = Første Kongebog 1:4. Og da Dronningen af Saba så al Salomos Visdom, huset han havde bygget, = Da Hagaj sønner af Saudi-Arabien så: . . .
5. Maden på hans bord, hans folks Boliger, han træden og deres Klæder, hans Mundskænke og Brændofrene, han ofrede i Herrens Hus, var hun ude af sig selv;
6. og hun sagde til kongen: "Sandt var, hvad jeg i mit land hørte sige om dig og din Visdom!
7. Jeg troede ikke, hvad der sagdes, før jeg kom og så det med egne Øjne; og se, ikke engang det halve er mig fortalt, thi din Visdom og Herlighed overgår, hvad rygte sagde.
8. Lykkelige dine hustruer, lykkelige dine folk, som altid er om dig og hører din Visdom!

Job 34:30 That the godless man reign not, that there be none to ensnare the people. = Job 34:21. Thi menneskets Veje er ham for øje, han skuer alle dets Skridt;
22. der er intet Mørke og intet Mulm, som udådsmænd kan gemme sig i.
23. Thi mennesket sættes der ingen Frist til at møde i Retten for Gud;
24. han knuser de vældige uden Forhør og sætter andre i Stedet.
25. Jeg hævder derfor: Han ved deres Gerninger, og ved nattetide styrter han dem; = Når vi dør.
26. for deres Gudløshed slås de sønder, for alles øjne tugter han dem, = Helvedet
27. fordi de veg bort fra ham og ikke regned hans Veje det mindste,
28. så de voldte, at ringe råbte til ham, og han måtte høre de armes Skrig.
29. Tier han stille, hvo vil dømme ham? Skjuler han sit Åsyn, hvo vil laste ham? Over folk og mennesker våger han dog,
30. for at ikke en vanhellig skal herske, en af dem, der er folkets Snarer.

Jeg pauser her.

Ezekiel 31:12 And strangers, the terrible of the nations, do cut him off, and cast him down; upon the mountains and in all the valleys his branches are fallen, and his boughs lie broken in all the channels of the land; and all the peoples of the earth do go down from his shadow, and do leave him.

2 Kings 15:8 In the thirty and eighth year of Azariah king of Judah did Zechariah the son of Jeroboam reign over Israel in Samaria six months.

Joshua 21:8 And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with the open land about them, as the LORD commanded by the hand of Moses.


Exodus 28:15 And the children of Israel gave by lot unto the Levites these cities with the open land about them, as the LORD commanded by the hand of Moses.

1 Chronicles 1:36 The sons of Eliphaz: Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.

Psalms 44:24 Awake, why sleepest Thou, O Lord? Arouse Thyself, cast not off for ever. =
Salme 44:24. Vågn op, hvi sover du, Herre? Bliv vågen, forstød ej for stedse!
25. Hvorfor vil du skjule dit Åsyn, glemme vor Nød og Trængsel?
26. Thi vor Sjæl ligger bøjet i Støvet, vort Legeme klæber ved Jorden.
27. Stå op og kom os til Hjælp, forløs os for din Miskundheds skyld!

çòùúæåîúå 6 Tammuz 778 = June 19 2018 979419 -0,305 3,216 Numbers Ch 22 V 33 Letter 59 Psalms Ch 44 V 24 Letter 30
åùé Jesus 979419 -9,153 -5,631 Joshua Ch 21 V 7 Letter 48 1 Chronicles Ch 1 V 36 Letter 15
åùé Jesus 979421 -9,153 -5,631 Psalms Ch 143 V 12 Letter 27 1 Kings Ch 10 V 5 Letter 31
åùé Jesus 979422 -9,153 -5,631 Joshua Ch 21 V 7 Letter 48 1 Chronicles Ch 1 V 36 Letter 21
åùé Jesus 979422 -9,153 -5,631 Joshua Ch 21 V 8 Letter 8 1 Chronicles Ch 1 V 36 Letter 34
åùé Jesus 979423 -9,153 -5,631 Psalms Ch 143 V 12 Letter 13 1 Kings Ch 10 V 5 Letter 21