www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@dekristne.dk
VIRKER IKKE
BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. juni
"Min nåde slår til under alle forhold, og jeg øser med glæde til alle som rækker efter mig. Ingen, som kommer til mig, skal gå forgæves; jeg er også den, som holder jer fast med Kærlighedens bånd!
Søg mig i mit Ord og i bøn og stilhed, så kan jeg nå jer, og I skal kende mig.
Søg mig på de ydmyge steder. Søg mig i de daglige foreteelser og handlinger.
Søg mig under fristelser og vanskeligheder, jeg griber ind. Fristelsen og vanskeligheden vil gå, og I vil stå tilbage med MIG! Gå ikke udenom, og gå ikke i egen kraft, men bed, og I skal få langt mere, end I beder om!"
Sidst.
Juni 13 2018 Kl 2:35 Balance?
Jeg svinger meget imellem, at tro en hel masse om mig selv, og at erkende, at jeg ikke er noget og heller ikke kan noget.
Jeg retter tit stavefejl eller trykfejl, osv.
Det har jeg altid skulle gøre, i en engelsk stil på 16 ord, kunne jeg lave 18 fejl, den opgave gemte jeg i mange år, indtil min mor opdagede den og smed den ud.
Men i går lykkedes det mig, at købe den kassevogn, som jeg kan bruge til at få en biindtægt, som kan suplere min folkepension.
Min indkomst udbetalt, er faldet fra 18.000. - + til 14.000. - og nu til 7.700. - + eventuelle rentefradrag, som folkepensionist.
Det kan mærkes, for jeg plejer at betale 9.000. - hver måned på lån, heraf renter på 9% af 470.000. - og kviklån med renter omkring 20% af 130.000. - i alt lån for 600.000. -
Jeg skrev forleden, at jeg har været profet, det blev jeg, da jeg mødte Gud efter min søgen, som 19 årig. Men jeg vidste ikke noget, jeg opdagede bare at Gud lever og at Han elsker mig. Jeg så Ham ikke med mine øjne, men hverken Han eller jeg er i tvivl om, at Han brugte tid sammen med mig.
Senere blev det til mere.
Mit store højdepunkt var i 1974 som 23 årig, hvor jeg blev født på ny.
Jeg gik på RUC da det skete, Roskilde Universitets Center. Det var RUC's første år, hvorefter Glebe Møller blev rektor efter Erling Olsen.
I 1975 blev jeg Mormon, Døbt af John Whitby og velsignet af Graig Rasmussen, og til Påsken nogle måneder senere, var jeg ordineret til Præst, det skete samme forår, de besøgte mig sidst i Januar, hvor jeg lige havde opgivet Teologi på KU Københavns Universitet, hvor man ville lære mig Græsk og Hebræisk, jeg, som dåeligt kunne Dansk, fordi jeg har været ordblind. Efter 14 dages intentiv studie, opgav jeg grædende, men blev alligevel præst, i løbet af nogle måneder, og administrerede nadveren for første gang, den påske, også med tårer, nu: Glædestårer.
Jeg kom i kirken i ca 10 år. Blev tit brugt til at bede bøn, (for jeg snakkede jo med Gud, det vidste de ikke, men fornemmede det nok.)
Ved at være så tæt på Gud, fornemmer man også meget let, hvad der er af skjulte problemer, som godt må komme frem i bøn.
Senere i mit liv, lærte jeg at snakke, jeg kendte selvfølgelig mange ord, men at snakke, det skal der en professionel til. Jeg skulle sidde vågen til kl 2 om natten, hver nat, og snakke, det intensive oplæring, gav Merry Atkinson mig.
Samtidig lærte jeg profeters arbejde, af Christoffer Warren, som ret tidligt, foretrak Guds velsignelser for ham selv, og ikke for os andre. Det er siden gået helt galt for ham, men det kan han ikke selv forstå.
Han misbruger stadig de selv samme åndelige profetiske gaver, som han havde dengang, han ønskede ikke længere min tilstedeværelse i hans liv, han ville have piger, og det som jomfruer, og så vil han være ene mand, sammen med dem. Det er ikke gået så godt, set med vores øjne. Men jeg tror han er lykkelig, han har de problemer, som enhver anden har, og klarer sig rimeligt godt, må jeg sige. (Også på det åndelige plan.
Men at prøve at forstå - "mig", det kom han ikke til. Der var vi meget forskellige. Da han fjernede mig som som en af Kirkens grundstene: et af kirkens 7 lys, i den syvarmede lysestage, blev Jesus sat ind i mit sted, så der skulle meget til, at erstatte mig, det er jeg lidt stolt over.)
Han vidste ikke noget om mig, jeg havde bed Gud ikke afsløre noget for ham, og det lytte Gud så til. Men jeg prøvede at give Kris noget af de Aller Helligste Åbenbaringer jeg havde fundet, og dem kritiserede han så, i sin egenskab som Patriark og Profet for familien / Kirken, som det oprindeligt startede med.
Så hele mit liv, har været lære rigt og fyldt med mange aktiviteter.
Jeg opdage snart at jeg lavede 4 mands arbejde, så nu, hvor jeg er en kræftsyg gammel mand, folkepensionist og lige blevet 67 år, så er det svært kun at være 1/4 en kvart mand.
A.M. 3:37 Biblecode for June 13 2018
çòùúðåéñì 30 Sivan 778 = 13 June 2018 skip 1121842

1 Chronicles Ch 27 V 15 The twelfth captain for the twelfth month was Heldai the Netophathite, of Othniel; and in his course were twenty and four thousand.

2 Kings Ch 5 V 26 And he said unto him: 'Went not my heart with thee, when the man turned back from his chariot to meet thee? Is it a time to receive money, and to receive garments, and oliveyards and vineyards, and sheep and oxen, and men-servants and maid-servants?

Ezra 3:4 And they kept the feast of tabernacles, as it is written, and offered the daily burnt-offerings by number, according to the ordinance, as the duty of every day required;

Job 33:3 My words shall utter the uprightness of my heart; and that which my lips know they shall speak sincerely.

Psalms 102:23 When the peoples are gathered together, and the kingdoms, to serve the LORD.

Habakkuk 3:17 For though the fig-tree shall not blossom, neither shall fruit be in the vines; the labour of the olive shall fail, and the fields shall yield no food; the flock shall be cut off from the fold, and there shall be no herd in the stalls;

in Danish Habakkuk 3:16 . . . Jeg bier på Trængselens dag over folket, som volder os Krig.
17. Thi Figentræet blomstrer ikke, Vinstokken giver intet, Olietræets afgrøde svigter, Markerne giver ej Føde. Fårene svandt af Folden, i Staldene findes ej Okser.
18. Men jeg vil frydes i Herren, juble i min Frelses Gud.
19. Den Herre Herren er min Styrke, han gør mine Fødder som Hindens og lader mig gå på mine Høje. Til Sangmesteren. Med Strengespil.

Ezekiel 24:14 I the LORD have spoken it; it shall come to pass, and I will do it; I will not go back, neither will I spare, neither will I repent; according to thy ways, and according to thy doings, shall they judge thee, saith the Lord GOD.'

In Danish Ezekiel 24:13. Fordi du er uren af utugt, fordi du ikke kom af med din urenhed, skønt jeg rensede dig, skal du ikke blive ren igen, før jeg har kølet min Harme på dig.
14. Jeg, Herren, har talet, og det kommer! Jeg griber ind og opgiver det ikke, jeg skåner ikke og angre ej heller; efter dine Veje og dine Gerninger vil jeg dømme dig, lyder det fra den Herre Herren.

Jeremiah 30:21 And their prince shall be of themselves, and their ruler shall proceed from the midst of them; and I will cause him to draw near, and he shall approach unto Me; for who is he that hath pledged his heart to approach unto Me? saith the LORD.

In Danish Jeremias 30:16. Derfor skal alle, som fortærer dig, fortæres, alle dine Fjender, alle skal de vandre i Fangenskab; de, der plyndrer dig, skal plyndres, til Ran gør jeg alle dine Ransmænd.
17. Thi jeg heler dig, læger dine Sår, så lyder det fra Herren; du kaldtes jo, Zion, "den bortstødte, som ingen søger."
18. Så siger Herren: Se, jeg vender Jakobs Skæbne, forbarmer mig over hans Boliger, Byen skal bygges på sin Høj, Paladset stå, hvor det stod.
19. Fra dem skal Lovsang lyde og legendes Råb; de bliver ej færre, jeg gør dem mange; de bliver ej ringe, jeg giver dem Hæder.
20. Hans sønner skal blive som fordum, hans Menighed stå fast for mit Åsyn. Jeg hjemsøger alle, som trykker ham.
21. Hans Fyrste stammer fra ham selv, hans Hersker går frem af hans Midte. Jeg lader ham komme mig nær, han skal nærme sig mig; thi hvem ellers sætter Livet i Vov ved at nærme sig mig? lyder det fra Herren.
22. I skal være mit folk, og jeg vil være eders Gud.
23. Se, Herrens Stormvejr, Vreden er brudt løs, et hvirvlende Stormvejr; det hvirvler hen over de gudløses hoved.
24. Herrens glødende Vrede lægger sig ikke, før han har udført og fuldbyrdet sit Hjertes Tanker; i de sidste dage skal I forstå det.

Isaiah 37:25 I have digged and drunk water, and with the sole of my feet have I dried up all the rivers of Egypt.

In Danish: Esajas 37:25. Fremmed vand grov jeg ud, og jeg drak det, tørskoet skred jeg over Ægyptens Strømme!"
26. Har du ej hørt det? For længst kom det op i min Tanke, jeg lagde det fordum til Rette, nu lod jeg det ske, og du Gjorde murstærke Byer til øde Stenhobe
27. mens folkene grebes i afmagt af Skræk og Skam, blev som Græsset på Marken, det spirende Grønne, som Græs på Tage, som Mark for Østenvinden.
A.M. 11:24 BibleCode footage / raw materials, I have been through this morning, but I have been unable to bring the result, but here we ar:
Report at first:
çòùúðåéñì 30 Sivan 778 = 13 June 2018 1121842 -0,206 2,988 1 Chronicles Ch 27 V 15 Letter 32 2 Kings Ch 5 V 26 Letter 95
åùé Jesus 1 -2,794 0,400 Joshua Ch 8 V 12 Letter 16 Joshua Ch 8 V 12 Letter 18
áøò Arabia 1 -2,595 0,599 Jeremiah Ch 30 V 21 Letter 51 Jeremiah Ch 30 V 21 Letter 53
áøò Arabia 1 -2,595 0,599 Ezra Ch 3 V 3 Letter 70 Ezra Ch 3 V 3 Letter 72
áøò Arabia 2 -2,744 0,450 Joshua Ch 6 V 4 Letter 59 Joshua Ch 6 V 4 Letter 63
áøò Arabia 1121820 -8,493 -5,299 Numbers Ch 31 V 31 Letter 11 Exodus Ch 9 V 21 Letter 10
áøò Arabia 1121834 -8,493 -5,299 Ezra Ch 3 V 4 Letter 21 Psalms Ch 102 V 23 Letter 23
áøò Arabia 1121837 -8,493 -5,299 Job Ch 33 V 3 Letter 13 Habakkuk Ch 3 V 17 Letter 18
éáøò Arab n. 1121834 -7,555 -4,360 Ezra Ch 3 V 4 Letter 21 Habakkuk Ch 3 V 17 Letter 2
éáøò Arab n. 1121837 -7,555 -4,360 Job Ch 33 V 3 Letter 13 Ezekiel Ch 24 V 14 Letter 52

What do I read?
This is my interpretation, (a fine word) and even a never used word: my exegesis (after all it is Biblical.)
Or with my own words:
This is what I read:
There are two people who God talks of, also in these scriptures, the good one, and the bad one or the heavy ones.
One converted Christian (previous a Muslim) explain this:
Is there any stone to heavy for the Lord to lift up?
Yes, a heart of stone.
How do God then lift up these heavy stones?
Ezekiel 24:9 below explain this.
I had to stop writing now, this have no end.
Jeremias 52:20. De to Søjler, Havet med de tolv Kobberokser under og Stellene, som Salomo havde ladet lave til Herrens hus Kobberet i alle disse Ting var ikke til at veje.
21. Atten Alen høj var hver Søjle, og en Snor på tolv Alen kunne nå om den, og den var hul, og Kobberet var fire Fingre tykt.

Ezekiel 24:9. Derfor, så siger den Herre Herren: Ve Blodbyen! Nu vil også jeg gøre brændestabelen stor;
10. hent brænde i Mængde, lad Ilden lue og Kødet blive mørt, hæld Suppen ud og lad Benene brændes
11. og sæt kedelen tom på de glødende kul, for at den kan blive så hed, at Kobberet gløder og urenheden smelter; Rusten skal svinde!
12. Møje har den kostet, men den megen Rust gik ikke af. I Ilden med Rusten!
13. Fordi du er uren af utugt, fordi du ikke kom af med din urenhed, skønt jeg rensede dig, skal du ikke blive ren igen, før jeg har kølet min Harme på dig.
14. Jeg, Herren, har talet, og det kommer! Jeg griber ind og opgiver det ikke, jeg skåner ikke og angre ej heller; efter dine Veje og dine Gerninger vil jeg dømme dig, lyder det fra den Herre Herren.
P.M. 22:15 June 13 2019 Donald Trump was together with Kim? from North Korea one of these past days, yesterday or so.
I will bring the movie, he brought to Kim, in mind.
I believe more than one State Man has seen it.
We must make the choice. Each one of us.
The King of Mecca, I believe is the very same as the King of Saudi Arabia, for this reason, I have my focus on His Highness and several thousand Royal and honorable Princes.
The King has to decide for him self:
Is He King or not.
Because next time: God will ask him, the same question: Was you the King or not?
If the answer is yes, because his friends made him: The King.
The next problem is: Who allowed Muslims from Mecca to do, what they do?
Would you or your friends have been able to stop using terror, in My Garden? God will ask?
Your Garden Sir?
Yes, don't you think, the blessed Family of Abraham has grown, since Abraham and Hagar got you?

Yes My Garden, and My people, is the answer from God.
The Jews who saved My Diary, My Doings, My History.
The 10 tribes went North and came back as Romans and Crucified My Son,
My Son loves these Romans, Europeans, who I gave more and more land followed with My Blessings.
And now, you want to be their King?
Are you sure, that will be vise of you?
Think again. How would you do it?
Let's pretend we both know: What you had been doing, so far, up to now.
Do you thing this can go on?
Will you work with God? Or against God?
The last shall be the first, are you ready? Is your wish to be the first?
Or shall We forget all about it?
Remember a blessed family is adorable to look at, and to visit.
A condemned family, is left alone in the dessert, without house, but ruins like the old Tower of Babel.
When all the Ice were gone, there were nothing left but desert.
I can make the water run again, through and passing the original Babel.
But do you want that? Really really want?