www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@dekristne.dk
VIRKER IKKE

BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden
med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. juni
- Jesus, kan du trænge igennem alle mine tanker om mig selv, min stilling i dig, vor fremtid?
"Som verdens fejeskarn skal I være, men Min herlighed skal fylde jer. I har fået lov til at erfare lidt af dette.
Tro ikke at trange tider er spildte tider! Det er de tider, hvor jeg danner jer til bedre at kunne rumme mig.
Den, som rækker efter mig, skal aldrig række forgæves. Usynligt for jer selv gør jeg min gerning i jer. Den, der siger ja til mig, har jeg sagt ja, mit ja til. Er jeres ja end kun en famlende bøn, så er mit ja dog helt og uden vaklen. Mit ja er min Kærlighed. Og min Kærlighed er skabende!"

9. juni
- ' . . . men han svarede mig: Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. (2. Kor. 12:9) "Jeg venter altid på de tilfælde, hvor I ikke selv kan - når viljen ikke slår til.
Det er mine muligheder for at gribe ind, og jeres muligheder for nyt og dybere kendskab til mig.
Det er ikke de store troshandlinger, jeg her tænker på, - der følger magtesløsheden af sig selv - men de skjulte sejre i sind og hjerte, dem, der danner det nye menneskes åndelige skikkelse, de kviste, hvorpå frugterne hænger."
Sidst.
Juni 9 2018 Kl 7:41 BibLe Codes
I have been making some BibleCodes this morning, adding some words of interest, I found 2 things, for next month
I saw lately, maybe it was yesterday, that God look at the Arabs the same way, as they were of the tribe of Benjamin, Hagar the Egyptian handmaid to Sarai became pregnant, and a fight of who got the best blessings, between Hagar and Sarai began.
After all Hagar became a mother, before Sarai.

Genesis 16:1 Now Sarai Abram's wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.

All this fight between to wives, ended up in the dessert, where Hagar gave up, saying: I can't do this, I can't fight for my life and for my sons life. Any more. God was moved, saying: But I love you, surely you shall live, forever more. I'll make you a great nation.
And so God did, make the Arab's a great nation.

My words to the Arabs to day is:
Love your handmaids, you were a handmaids son yourself once, and God love you. (Not for that, but because you mother Hagar was a great women in the sight of God.) Be nice to the Egypt people, Your father Abraham, did make a girl from marvelous Egypt pregnant.
He and God once make a good choice, give them honor for that.

çòùúáàã 4 Av 778 = July 16 2018 233383 -2,164 1,104 Ezekiel Ch 23 V 31 Letter 2 Proverbs Ch 31 V 26 Letter 18
çòùúáàãá On the 4 Av 778 = July 16 2018 233383 -0,900 2,368 1 Kings Ch 22 V 41 Letter 8 Proverbs Ch 31 V 26 Letter 18
åùé Jesus -1 -3,162 0,106 Numbers Ch 26 V 58 Letter 52 Numbers Ch 26 V 58 Letter 50
åùé Jesus 2 -3,463 -0,195 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 26 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 30
2 Samuel 19:18 And there were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him. And they rushed into the Jordan before the king.
åùé Jesus 2 -3,463 -0,195 2 Chronicles Ch 19 V 10 Letter 83 2 Chronicles Ch 19 V 10 Letter 87
2 Chronicles 19:10 And whensoever any controversy shall come to you from your brethren that dwell in their cities, between blood and blood, between law and commandment, statutes and ordinances, ye shall warn them, that they be not guilty towards the LORD, and so wrath come upon you and upon your brethren; thus shall ye do, and ye shall not be guilty.
åùé Jesus -2 -3,463 -0,195 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 48 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 44
2 Samuel 19:18 And there were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him. And they rushed into the Jordan before the king.
åùé Jesus -2 -3,463 -0,195 1 Kings Ch 8 V 63 Letter 59 1 Kings Ch 8 V 63 Letter 55
1 Kings 8 And Solomon offered for the sacrifice of peace-offerings, which he offered unto the LORD, two and twenty thousand oxen, and a hundred and twenty thousand sheep. So the king and all the children of Israel dedicated the house of the LORD.
åùé Jesus -2 -3,463 -0,195 Esther Ch 1 V 16 Letter 23 Esther Ch 1 V 16 Letter 19
åùé Jesus -3 -3,639 -0,371 2 Chronicles Ch 19 V 10 Letter 68 2 Chronicles Ch 19 V 10 Letter 62
2 Chronicles 19:10 And whensoever any controversy shall come to you from your brethren that dwell in their cities, between blood and blood, between law and commandment, statutes and ordinances, ye shall warn them, that they be not guilty towards the LORD, and so wrath come upon you and upon your brethren; thus shall ye do, and ye shall not be guilty.
åùé Jesus 5 -3,861 -0,593 2 Chronicles Ch 19 V 10 Letter 60 2 Chronicles Ch 19 V 10 Letter 70
2 Chronicles 19:10 And whensoever any controversy shall come to you from your brethren that dwell in their cities, between blood and blood, between law and commandment, statutes and ordinances, ye shall warn them, that they be not guilty towards the LORD, and so wrath come upon you and upon your brethren; thus shall ye do, and ye shall not be guilty.
áøò Arabia 1 -2,595 0,672 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 23 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 25
2 Samuel 19:18 And there were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him. And they rushed into the Jordan before the king.
áøò Arabia 1 -2,595 0,672 Jeremiah Ch 37 V 13 Letter 10 Jeremiah Ch 37 V 13 Letter 12
éáøò Arabian n. 1 -1,813 1,455 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 23 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 26
2 Samuel 19:18 And there were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him. And they rushed into the Jordan before the king.
éáøò Arab n. 1 -1,813 1,455 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 23 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 26
2 Samuel 19:18 And there were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him. And they rushed into the Jordan before the king.
úéáøò Arabic 1 -1,000 2,268 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 23 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 27
2 Samuel 19:18 And there were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him. And they rushed into the Jordan before the king.
éáøò Arab n. 1 -1,813 1,455 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 23 2 Samuel Ch 19 V 18 Letter 26
2 Samuel 19:18 And there were a thousand men of Benjamin with him, and Ziba the servant of the house of Saul, and his fifteen sons and his twenty servants with him. And they rushed into the Jordan before the king.
Kl 15:27 June 9 2018 jeg har haft nogle dårlige måneder, alt gik mig imod, men nu har jeg fået velsignelser fra Gud, så nu ved jeg, hvad jeg kan se frem til.
Det har forandret mit humør betragteligt.
kaldelsen kom forleden i en bibelkode, hvor præsten får valget imellem at blive deres præst.
Senere blev jobbet afklaret med ordene: Fortæl og advar dem, ellers skal jeg selv bøde for det.
Jeg har også fået Guds syn på, det folk, som jeg skal og vil servicere.
Det er nok den drømmeposition, som enhver præst siden Adam kunne ønske sig. Så absolut, jeg er mere heldig end nogen før mig, og sikke en forberedelse Gud har haft til mig.
Da jeg så D Trump blive salvet til USA's præsident, længe før han blev valgt, kunne jeg se at salvelsen var ægte og fra Gud. De er lidt tossede de profeter, som gør den slags. Selv Kong David, opførte sig tosset, eller uanstændigt da han blev rykket med af ånden, blandt profeterne, hans kone bebrejdede ham det, og hun fik ikke flere børn efter det.
Der er en som velsignes mere end alle, og det er profeten, han sidder ligesom tilskueren til en fodboldskamp, det er spændende, det der kommer til at ske, de næste minutter.
Han hepper på en af spillerne, Trump for at nævne en, og følger ham intens, eller meget mere end normalt.
Fodboldspilleren eller Trump har som regel noget andet at tænke på.
Det havde Jesus også, Jesus vidste da godt alt det, der var værd at vide, og på alle spørgsmål, i Hans tanker, kom der staks et fuldgyldigt og tilfredsstillende svar, Der var kun en gang, hvor Jesus manglede Guds tilstedeværelse, på Korset, da det var fuldbragt. Hverken Jesus eller Gud behøvede at bruge mere til på det, forsoningen, for nu, på det tidspunkt, var det fuldbragt. Og de kunne komme viddere.
Jesus vidste da godt, at Hans kamp, var for vores skyld, men Hans kærlighed til Gud, var nu alligevel større. Og det at være sammen med Gud, er det højeste mål og den eneste tilfredsstillelse for en profet. Også for Jesus.
Adam, havde noget af det samme, men ligesom Jesus og som Gud, så elskede de deres brud. Og fred være med det. Om Eva er bruden, om verden er bruden, om menigheden er bruden, det er samlet set det samme. Vi elsker, og sådan er det nu engang, uforanderligt.
Kl 22:56 juni 9 2018 jeg er bare så skuffet over mig selv, og det er også meget forkert at sige, men, det kom sig af at jeg ikke kunne huske navnet på den kirke, jag var ved at oprette i 1984
Jeg huskede den som Reorganiserede kirke af JKKaSDH men navnet var i virkeligheden Independen Church of Jesus Christ of Latter Day Saints. Ham jeg snakkede med, en Mormon missionær, jeg tidligere har talt med, brugte denne hukommelsessvigt hos mig, til at afvise alle mine ord, som om de kommer fra en skør.
Jeg gik så, efterfølgende ind for at undersøge, hvad der er sket med den menighed www.nccg.org en www.nccg.info kom frem med google, som jeg så læste.
Jeg blev via .info siden informationer, som jeg genkender mange af og godt kunne forestille mig at resten, som jeg ikke genkendte var sande.
Jeg har siden begyndelsen i 1984 haft en lyst til at den menighed skulle velsignes. Men sådan er det ikke længere. Den lyst forsvandt i aften.
Gud lod mig glide ud af fællesskabet, lige så stille i flere omgange, og i dag er jeg taknemmelig for at have prøvet, og at være ude af det igen.
Så de fineste åbenbaringer, fører ikke nødvendigvis til noget godt.
Det, at kende sandheden, at kunne følge den, og at være i samme kasse som Gud, er slet ikke garanti for succes.
Djævelen, var også en af Morgenrødens Sønner, og efter Hans fald, er der ingen som frivilligt har lyst til at besøge ham.
Det samme er sket for Chris, jeg har ikke længere lyst til at besøge ham.
Selvfølgelig behøver Chris ikke at skulle leve i bål og brand, Men indenfor ved Guds Trone, der har jeg ikke lyst til at skulle møde ham.
Han er meget seremonimindet, dvs han kan færdes blandt dem, som er på venstre side af livets flod.
Der er slet ikke tanker omkring seremonier i Guds Rige.
Nadversalen er et sted hvor man fester sammen med venner og Jesus.
Og når jeg siger fester, så mener jeg fest.
Vi sidder ikke med nedbøjede hoveder og tænker på Jesus offer, ja alt den sorg og lidelse er glemt. Det der var smertefuldt er nu overstrømmende glæde. (Fra et Glædesbudskab).