www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@dekristne.dk
VIRKER IKKE

BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden
med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. maj
- 'Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod ondskabens åndemagter! ..' (Efs. 6:12). Jesus, den kamp er håbløs.
"Ja, for jer, men ikke for mig - thi for mig er alle ting mulige!
Husk altid, at det er ikke mod mennesker I skal kæmpe, men med mennesker mod de magter, som ønsker at besejre både dem og Jer.
Hver forbliven i mig er et nederlag for fjenden. Vær ikke bange for de synlige nederlag, men vær bange for de usynlige. Våg og bed! I det bedende hjerte er der ingen støttepunkter for sjælefjenden."

31. maj
"Jeg er her med alt, hvad I behøver!
Strid ikke selv, jeg har stridt for jer.
Forsøg ikke at overvinde jer selv, men lad jer overvinde af mig. Gå ikke imod jer selv, men gå med MIG!
Bliv i mig."

1. juni
- 'Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.' ( 1. Johs. l:6-9)
"Den som forlader synderens plads han har ingen del i mig; for han har intet behov. Han har kendt mig - med kender mig ikke.
Den som klynger sig til mig, når stormene rusker, og frosten knager i grenene, og når sommerens orme vil bore sig ind for usynlige at gnave de fine fibre over, han bærer frugt uundgåeligt og uafladeligt; for han ved, at JEG er hans eneste redning - hans LIV.
Det er der, du må være, også når jeg beder dig gå mit ærinde til andre. I den stilling er der ingen grænser for, hvad du kan modtage af mig."

2. juni
"Pagten er ensidig. Det gælder under alle forhold, for jeg har din sag i min hånd, og JEG vil føre MIN sejr igennem, så min glæde kan bo i dig, og din glæde fuldkommes.
Vær stille og vend dig mod mig. Bed til enhver tid. Når tanker melder sig - "onde" eller "gode", "fromme" eller "verdslige" - så gør dem først til genstand for bøn!
Kald på mig, jeg er her for at gøre min gerning i dig, for at fylde dig med min Ånd!"
Sidst. Jeg har lige været et par dage i Scotland, med 2 overnatninger i Edingburgh kostede det mig 1000.-
fly, tog, mad, en strikketrøje, ja, alt incl. (måske 1100.-)
Men det gav mig et indtryk af: Hvordan tilstandene er i England, i dag. Og de er bestemt ikke gode, politisk set.
Juni 02 2018 Kl 10:32 Hvordan, kommer du til at leve evigt i Paradiset?
Vi har meget forskellige forudsætninger for at kunne leve, efter bestemte regler.
Til de rige?
I Det Gamle Testamente, da Israel blev skabt, fik en særlig gruppe borgere rettigheder, ligesom: De rige.
De var født med en sølvske i munden.
Alle forældre har siden forsøgt at give deres børn, samme rigdomme.
Jeg taler om Levitterne, Guds præster.
Ligesom politikerne, så bestod deres arbejde i at snakke og tilrettelægge og tilpasse "Det Offentlige rum"
Borgere, de 11 andre stammer, skulle komme dagligt i templet, hele året, med dyr, til slagtning, offergaver til Gud, Gud lod "de ansatte" spise, de dyr, som befolkningen afleverede, "skatten" var 10%, og blev derfor kaldt for tiende.
På Jesus tid, skulle man betale 10% til Herodes og hans hær af soldater, og til Rom, (De 10 stammer fra nord), 10% til templet, som i gode tider, brugte pengene til at bygge for. og 10 % til de fattige, hvis man havde så mange penge, som man ville betale i skat.
De første 10% blev indrevet, de resterende var lidt mere frivilligt.

Vil man leve som en forkælet rigmand, så skal man derfor studere: Hvordan Gud behandler præsterne og kongerne.
Der er rigeligt at tage fat på, det kan let tage et års tid, at få sin egen oplevelse af at læse bibelen.

Som politiker, vælger du at leve i det offentlige rum, ligesom præsterne valgte det i gamle dage.
Kong David, lavede mange salmer, jeg læser dem som jeg læser avisen, som daglige / ugentlige meddelelser, hvor Kong David prøver at føre befolkningen til Gud, ligesom en ansvarlig præst, ville gøre.
Der har ikke været ret mange konger, ligesom Kong David!
Men det står enhver frit for at vælge: At være som Kong David, og således at få: Kong Davids velsignelser.
For Gud velsigner, det kommer enhver til at opleve.

1. Samuel 2:30. Derfor lyder det fra Herren, Israels Gud: Vel har jeg sagt, at dit hus og dit fædrenehus for stedse skulle færdes for mit Åsyn; men nu, lyder det fra Herren, være det langt fra mig! Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringeagter mig, skal beskæmmes.

Det er det sted i Bibelen, hvor nogle få præster, ligesom nogle få politikere,
Udnytter deres adgang til landets penge, på det groveste.

De får et fantastisk liv, som dødelige mennesker, med deres evige herlighed bliver ikke tæt på Guds Herlighed.
De vil aldrig i evighed kunne tage plads i inderkredsen tæt på Gud, af skam, de vil ærgre sig, når de nærmer sig Helligheden.
For som de siger: Den er kun for særligt udvalgte.
Guds udvalgte og ikke deres udvalgte.
Ved at gøre sig selv, til den, der udvælger, har de mistet forbindelsen til Gud, som udvælger.
Ved at velsigne Guds udvalgte, får man del i Guds Udvalgtes velsignelser.
Jesus har helt sin egen måde at sige det på:

Mattæus 11:40. Den, som modtager eder, modtager mig; og den, som modtager mig, modtager ham, som udsendte mig, (= Gud).
41. Den, som modtager en Profet, fordi han er en Profet, skal få en Profets Løn; og den, som modtager en retfærdig, fordi han er en retfærdig, skal få en retfærdigs Løn.
42. Og den, som giver en af disse små ikkun et Bæger koldt vand at drikke, fordi han er en Discipel, sandelig, siger jeg eder, han skal ingenlunde miste sin Løn."
Esajas 10
1. Ve dem, der giver ulykkeslove og ivrigt fører uret til Bogs
2. for at trænge de ringe fra Retten og røve de armes Ret i mit Folk, at Enker kan blive deres Bytte og faderløse kan plyndres.
3. Hvad gør I på Straffens dag, når undergang (= døden) kommer fra det fjerne? Til hvem vil I ty om Hjælp, hvor gemmer I da eders Rigdom?
4. Enten må I knæle blandt Fanger, (= onde ånders fanger) eller også falde på Valen! (= bukke under for Guds love om retfærdighed og kærlighed, sammen). Men trods alt har hans Vrede ej lagt sig,