www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. maj
"Jeg længes efter, at I skal blive i mig, uanset hvad mennesker siger eller gør - uanset alt synligt.
Tal og handl ikke ud fra reaktioner - men ud fra tillid til mig.
Jeg blev på korset, for at I skulle blive i mig og eje Livet og friheden.
Jeg stønnede i vånde, men jeg opgav ikke. Bliv i mit samfund. At kende smerten ved det er med i kendskabet til mig - og i at erfare mit samfund.
Vig ikke tilbage, men våg og bed."
Sidst.
May 27 2018 Kl 13:22 At kende, hvad, der kan komme til at ske, kræver tålmodighed.
Et barn tager måske måneder, at vente på, en høne, før, den lægger æg, bondens høst og en menighed: Før den når til den modenhed, som en ny præst forventer eller sætter sig som et mål.
Det sidste oplevede jeg i dag i Betaniakirken, i Aalborg, man holder afsked for den nuværende præst Patrix d. 24 juni.
Den nye præst, hørte jeg, måske tale i dag.
Jeg er slet ikke sikker på, om han ved, at han bliver den næste præst, det var der ikke ret meget, der tydede på.
De stemmer vel stadig om, hvem, det skal være, David forlod midt under hans prædiken.
Men jeg så mange tegn på, at det er sådan det kommer til at gå, flere vidste det på grund af helligånden.