www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@dekristne.dk
VIRKER IKKE

BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden
med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28. maj
"Jeg døde for at I skulle leve - og jeg lever, for at I - jeres selv, jeres jordiske jeg - skulle dø.
Ingen kan tjene to herrer - han vil foretrække at følge den, som for ham viser sig værd at følge. Prøv ikke at blande mit og jeres eget; det lader sig ikke gøre. Hvad I af hjertet vælger, skal sejre og den I af hjertet vælger, han vil sejre.
Jeg har valgt jer - bliv i min udvælgelse. !"

29. maj
- Herre, vi er i vildrede. Vore egne ønsker giver kun konflikter og smerte.
"Vær stille og lad mig handle. Jeg slipper jer ikke et øjeblik. Der er intet tilfældigt - og intet spildt i alt det svære. Ikke engang en spurv falder til jorden, uden at jeres himmelske Far er med i det.
Søg mit rige - alle mine veje fører til kendskab til mig, samfund med mig, og deraf springer kærligheden
Lad mig eje jeres tillid!"
Sidst.
May 29 2018 Kl 6:00 Guadalquivir, stor Spansk flod, jeg hørte navnet for første gang for nogle dage siden.
Jeg har i mellemtiden ændret min opfattelse af floden, til at den kan symbolisere mit arbejde med hjemmesiderne her, som blivende det: Som floden kan være et billede på.
Derfor tænkte jeg for lidt siden, skal jeg lægge mig om på siden og forsøge, at sove, det gjorde jeg så. For jeg fik ikke noget i tankerne jeg skulle skrive. Det havde jeg til gengæld i går, men det havde jeg også glemt, nu, til morgen.
Af gammel pligt, satte jeg mig, alligevel op, for at skrive: At jeg tænkte på Guadalquivir, det var lidt lidt, ved det godt. Så jeg kunne skrive om: At gøre sig venner med Moses, Elias, Jesus og Noah, for den sags skyld, noget jeg vil skrive om nu:
Da Jesus gik omkring, var der noget særligt ved Ham, mange ville være venner med Ham, mange blev Hans disciple, for Jesus brugte megen tid på at fortælle: At vi skulle elske hverandre, være imod hinanden, som vi er imod os selv.

Nu kommer det til mig, som jeg hørte i går morges fra en ven:
10% tager 50% af Statens indtægter, de sidste 50% får de sidste 90% lov at slås om.
Folkepensionen, grundbeløbet, er ikke steget de sidste 18 år, men politikernes og tjenestemændene med flere, har fået store tillæg hen over samme periode.

1. Samuel 2:12. Men Elis sønner var Niddinger; de ænsede hverken Herren
13. eller Præstens Ret over for folket. Hver Gang en Mand bragte et Slagtoffer, kom Præstens Tjener, medens Kødet kogte, med en tregrenet Gaffel i hånden (heraf kommer djævelens trefork)
14. og stak den ned i Karret, Krukken, Kedelen eller Gryden, og alt, hvad Gaffelen fik med op, tog Præsten for sin Del. Således bar de sig ad over for alle de Israelitter, som kom til Silo for at ofre der.
15. Eller også kom Præstens Tjener, før de bragte Fedtet som Røgoffer, og sagde til Manden, som ofrede: "Giv Præsten Kød til at stege; han tager ikke mod kogt Kød af dig, kun råt!"
16. Sagde Manden nu til ham: "Først må Fedtet bringes som Røgoffer, bagefter kan du tage så meget, du lyster!" svarede han: "Nej, giv mig det nu, ellers tager jeg det med Magt!"
17. Og de unge Mænds Synd var såre stor for Herrens Åsyn, idet de viste Ringeagt for Herrens Offergaver.
18. Imidlertid gjorde Samuel Tjeneste for Herrens Åsyn; og Drengen var iført en linned Efod.
19. Hans Moder lavede hvert År en lille Kappe til ham og bragte ham den, når hun drog op med sin Mand for at ofre det årlige Offer.
20. Og Eli velsignede Elkana og hans hustru og sagde: "Herren give dig afkom af denne kvinde til Gengæld for ham, hun overlod Herren!" Så gik de hjem igen.
21. Og Herren så til Hanna, og hun blev frugtsommelig og fødte tre Sønner og to døtre. Men Drengen Samuel voksede op hos Herren.
22. Eli var meget gammel, og da han hørte, hvorledes hans sønner behandlede hele Israel, og at de lå hos kvinderne, som gjorde Tjeneste ved Indgangen til Åbenbaringsteltet,
23. sagde han til dem: "Hvorfor gør I sådanne Ting, som jeg hører alt folket tale om?
24. Bær jer dog ikke således ad, mine sønner! Thi det er ikke noget godt Rygte, jeg hører gå fra Mund til Mund i Herrens folk.
25. Når en Mand synder mod en anden, dømmer Gud dem imellem; men synder en Mand mod Herren, hvem kan da optræde som Dommer til Gunst for ham?" Men de brød sig ikke om deres Faders Advarsel, thi Herren ville deres død.
26. Men Drengen Samuel voksede til og gik stadig frem i Yndest både hos Herren og mennesker.

27. Da kom en Guds Mand til Eli og sagde: Så siger Herren: "Se, jeg åbenbarede mig for dit fædrenehus, dengang de var Trælle for Faraos hus i Ægypten,
28. og jeg udvalgte det af alle Israels Stammer til at gøre Præstetjeneste for mig, til at træde op på mit Alter for at tænde Offerild og til at bære Efod for mit Åsyn; og jeg tildelte dit fædrenehus alle Israeliternes Ildofre.
29. Hvor kan du da se ondt til mit Slagtoffer og afgrødeoffer, som jeg har påbudt, og ære dine sønner fremfor mig, idet I gør eder tilgode med det bedste at alle mit folk Israels Offergaver!

30. Derfor lyder det fra Herren, Israels Gud: Vel har jeg sagt, at dit hus og dit fædrenehus for stedse skulle færdes for mit Åsyn; men nu, lyder det fra Herren, være det langt fra mig! Nej, dem, som ærer mig, vil jeg ære, og de, som ringeagter mig, skal beskæmmes.
31. Se, den Tid skal komme, da jeg, afhugger din og dit fædrenehus's Arm, så ingen i dit hus skal blive gammel;
32. og du skal se ondt til alt det gode, Herren gør mod Israel, og ingen Sinde skal nogen i din slægt blive gammel.
33. Kun en eneste af din slægt vil jeg undlade at bortrydde fra mit Alter for at lade hans øjne hentæres og hans Sjæl vansmægte: men alle de andre i din slægt skal dø for menneskers Sværd.
34. Og det Tegn, du får derpå, skal være det, der overgår dine to sønner Hofni og Pinehas: På en dag skal de begge dø.
35. Men jeg vil udvælge mig en trofast Præst; han skal handle efter mit Hjerte og mit Sind, og ham vil jeg bygge et varigt hus, så han altid skal færdes for min salvedes Åsyn.
36. Da skal enhver, som er tilbage af din slægt, komme og kaste sig til jorden for ham for at få en Skilling eller en Skive brød, og han skal sige: und mig dog Plads ved et af dine Præsteskaber, for at jeg kan have en Bid brød at spise!"
Det var fra 1. Samuel 2
Denne tekst. bliver lidt usædvanligt, for første gang, så vidt jeg husker, gemt, som gårsdagens tekst.