www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730

valg@dekristne.dk
VIRKER IKKE

BRUG MIN PERSONLIGE E-MAIL:
miljanwind@yahoo.com

Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. maj
- ' . . . at I må stå fast, fuldkomne og fuldt forvissede om, hvad der i enhver sag er Guds vilje.' (Kol. 4:12)
"Det kan I kun være, når I bliver i Mig! Når I giver rum for tanker, følelser og påvirkning af andet eller andre end mig, bliver min vilje, min røst uklar for jer.
Husk at jeg er Vejen, Sandheden og Livet. Når I søger mig, får I alt andet i tilgift. Sådan er det - også midt i vanskeligheder: søg Mig, mit rige, og vanskelighederne skal vise sig at have deres løsning i Mig.
Sig nej til alt, hvad der ikke er af min Ånd, hvad enten det kommer gennem mennesker eller "direkte" til jer selv. JEG vil ikke vige fra jer!
Vis anklageren til mig, hans regnskab er med mig - ikke med jer.
Hent styrke fra mig. Kald på mig, I skal ikke kalde forgæves."
Sidst.
May 25 2018 Kl 05:08 Nu begynder det at fungere for mig.
Jeg fandt ud af, at kaffe, får mig til at kunne arbejde igen, som i gamle dage. som Spedy Concarles.
Jeg fik opdateret hjemmesiderne i går, tjekket hvor lang tid jeg har tilbage for at kunne opstarte "De Kristne DK" som "Nyt Parti"
Jeg har til November næste år, og så kan det enda forlænges med 1 år.
De 105 sider jeg fik på nettet i går, var billeder og tekster som bare lå på min PC siden januar 22 dvs 4 måneder.
Maj 25 2018 kl 15:19 Jeg er helt oppe og køre, lige nu,
Så Gud holder mig nede, som gode forældre der opfostrer børn med damp.
Jeg tog forventningsfuldt ind på biblioteket i morges, for at aktivere hjemmesiden: . . nytparti.dk
Men, det lykkedes ikke for mig.
Min e-mail konto virker ikke.
Jeg kan godt sende, men jeg kan ikke modtage.
Jeg får en masse e-mail, men ikke dem, jeg beder om, at få.
Jeg tænker: Hvis min aktivitet bliver overvåget, så har dem, der overvåger mig, nok fri i dag. Og hvis jeg ikke må få e-mail, med mindre det er gennemgået først, så får jeg ikke min mail, før, en eller anden møder ind på arbejde.
Jeg havde det samme problem i går, hvor jeg kunne ringe og bede om at blive serviceret, efter en tjat, fik jeg mine ønskede e-mail. fra one.com
I morges er det fra gratisdns jeg ikke får svar. (samme firma).
Hvis, det er en araber, der styrer dem, så er det forklaringen.

Men Gud forsøgte allerede at stoppe mig, inden, jeg kom ind på biblioteket, jeg så klart for mig teksten, (nu skal jeg lige finde den frem af hukommelsen).
Jesus sejrede over det onde med 3 nagler. . . . eller rettere på engelsk, som det var: . . . Jesus beat the devil with 3 nails.

Der er den fantastiske forklaring i disse ganske få ord. (og nu må jeg lige indskyde, Det bliver ikke kun få ord, som jeg plejer, men mange, i dag.)
Men få ord, nu tilbage til teksten:
Jesus beat the Devil, er et længe ventet øjeblik, vi læser Daniel beskrive: Hvornår ender alt dette?
Ja, det ender: Når Jesus kommer.
Hvad????
Snakker vi om det samme?
Daniel, var præst, en af de Hellige præster, Han kunne snakke med Gud om tingene, ofte en Engel, med fuld autoritet.
Engle er ikke blot en mobiltelefon, en båndoptager, nej, de er personligheder, nøjagtigt som vi møder det hos mennesker. og dyr for den sags skyld.

Daniels evige præstegerning, her på jorden, ophører: Bliver det forudsagt.
Havde vi nu haft lidt flere detaljer, som Johannes, der skrev Åbenbaringen, i det Nye Testamente, så ville der også i Daniel fremstå 2 vidner, men på den anden side, så er det kun Jesus, som omtales, i Daniel.

Efter 1280 dage, 3½ år, så skulle Daniels medpræster, blive arbejdsløse. Perriod, færdig, punktum, slut. færdig, basta.
Det daglige offer, (som Daniel og alle hans medtjenere, dagligt havde frembragt, siden Moses, skulle ophøre) det sidste bæ lam, der blev ofret, var påskelammet, den påske, hvor Jesus holdt nadver, skærtorsdag, (dagen før, alle andre, fordi Jesus kom fra Galilæa, som er en ekstra dagsrejse fra Jerusalem, og for at kunne nå hjem, inden lørdag = sabbat, skulle de, som har langt, bruge fredagen til at rejse hjem i.
Man måtte dårligt nok gå på toilettet ifølge jødisk tro, dengang, og slet ikke hvis det lå langt fra hjemmet. Der var nærmest udgangsforbud, man måtte dårligt nok hjælpe et æsel op af grøften, hvis den faldt i, på en sabbat, det måtte Jesus sande, da Han helbredte en syg, på en sabbat.

Nok om det, nu til de 3 nagler, det levende Lam, Guds Levende Søn.
At mindes og at se Jesus blid som et lam, er evigt.
Korsfæstelsen, smerterne, lidelserne, at Jesus vidste alt i forvejen, jeg tænkte på vej til biblioteket i morges, den første nagle, av, og så vide, at der komme 2 mere. av av.

Nagle har et specielt Hebræisk ord, (Hebræer blev Israel, da de kom over det Røde Hav, og ind i Midjan / Midian, hvor Moses havde tilbragt de sidste 40 år, og hvor han havde stiftet familie, og hvor han talte med Gud på Guds bjerg, samme sted.
Det Hebræiske ord for nagle er f som er det sjete bogstav i vores og i deres alfabet. Noget tyder på, at Hebræisk, blev opfundet i de dage.
Der er ikke tal på Hebræisk, man bruger a, når man vil skrive 1
b, når man vil skrive 2
c, når man vil skrive 3
og så kommer 10, 20, 30
og til sidst 100, 200 osv ikke ret langt.

Så dyrets tal, som er 666, er i virkeligheden let, at regne ud, når man kender facit.
600 findes ikke på Hebræisk
men 6 findes, og det er ordet for nagle. hele ordet, staves med 1 bogstav som er f
fjerner man lidt af dette moderned f, så får man et tegn / bogstav, der ligner det Hebræiske f, som ligner en nagle, på en prik.
Det udtales wav, w, modsat tysk V der udtales f

Så den frygtelige store sten, som ødelægger Daniels og Nebudkadnezers drøm, om rigerne, hvor det første er af guld, og det sidste er 10 tæer, dvs den10 tabte stammer, Israel, som kom til Jesus, og i Romerrigets navn, slog Jesus, Guds Søn ihjel, på den mest grusomme måde.
Godt nok bad Jøderne om det, men som forudsagt, så stoppede al tilbedelse i templet fra den dag af, og i år 70 blev det revet ned, og smidt ud over skrænten til kong Salomons Tempel. (Jeg har faktisk været nede i den udgravning, man nylig har lavet, og har nogle fine billeder derfra. Det ligger dybere end grædemuren, og er et af de nyere steder, som man besigtiger, som turist.)

Da Jesus opdagede, at Gud havde forladt ham, opgav han ånden, og lod sig sove ind i dødens søvn, . . . det oplevede Jesus, så til gengæld ikke, for straks det skete, at Hans ånd forlod legemet, begav Han sig på vej til dødsriget, hvor Han bankede på, og gik ind, for at tage de sjæle med sig ud i friheden, som lovet. Nogle, kong David iblandt, tog med Jesus rundt i Jerusalem og så sceneriet der, bl.a. at Jesus blod, havde flydt over Pagtens Ark, den originale, fordi man havde gemt arken, skuebordet mm i en hule, udenfor Jerusalems mure, et sted, hvor man kunne færdes uset, under kong Nebukadnezers første belejring af Jerusalem.
Man vidste, at det var der, for 2 guldengle på en guldkiste, kunne ikke holdes hemmelig, og da slet ikke, hvis man en gang har set det.
Så mon ikke, der har været talt om, at der er flere guldskatte i Jerusalem, end dem, man havde fået med sig hjem.
Nylig læste jeg i bibelen, at kong Salomons skjolde af Gud, blev benyttet i Ægypten, ved en bestemt lejlighed, eller også stod der at man benyttede skjolde af bronce, fordi guldet var væk.
Jeg leder lige efter det, og fandt ingen bronce i bibelen, men måske kobber?

Mikas 5
1. Og du du Betlehems-Efrata, liden til at være blandt Judas Tusinder! af dig skal udgå mig en til at være Hersker i Israel. Hans udspring er fra fordum, fra Evigheds dage.
2. Derfor giver han dem hen, så længe til hun, som skal føde, føder, og Resten af hans brødre vender hjem til Israeliterne.
3. Han skal stå og vogte i Herrens Kraft, i Herren sin Guds høje Navn. De skal bo trygt, thi nu skal hans Storhed nå jordens Grænser.
4. Og han skal være Fred. . .

De vejer 10 kg stykket og der blev lavet 200 stk 1. kg. bog 10:16
+ 300 stk på hver 3 kg.

1. kongebog 14:25 . . drog Ægypterkongen Sjisjak op imod Jerusalem
26. og tog Skattene i Herrens hus og i kongens Palads; alt tog han, også de guldskjolde, Salomo havde ladet lave.
27. kong Rehabeam lod da i Stedet lave Kobberskjolde

Der var teksten, jeg ledte efter. men her er også tale om 3 tons guld, leveret tilbage til Ægypten. (tilbage? jo, Ofirguldet, er jo det guld, som Aron lod lave en guldkalv af ved Guds Bjerg, i Midjan, som kong Salomon, senere hentede fra hans hemmelige miner. ved Splitrock i Saudi Arabien, også i Midjan.

Splitrock.
Det var det., tror jeg.
Det var lidt af en prøvelse for Moses, da Gud sagde til ham: Slå på klippen der, den ligger på en bakketop, som vi kan se.
Og så kommer der vand.
Og det gjorde der.
Jeg har lidt af den samme prøvelse, start et parti, jan.
Og det gør jeg så.
Det bliver det næststørste parti, forøvrigt, ligesom Guadalquivir er Spaniens næststørste flod.
Maj 25 2018 kl 22:50 denne tekst kommer til at handle om voldtægt.
Der er stor forvirring omkring dette emne, som af blufærdige årsager ikke tales om.
Sverrige har lige fremført, at man vil have underskrifter fra de to, som vil dyrke sex med hinanden.
Så vil samtygge erklæringen kunne frifinde den person som står anklaget for at ha voldtaget den anden part, i retten.
Det lyder for mig, som om forslaget stammer fra to advokater, der ville gøre arbejdet nemmere for dommeren.
Men disse erklæringer har man faktisk haft lige siden Dronning Victoria af England indførte Ægteskab imellem almindelige borgere, før hende var det kun adelen, som på grund af arvefølgen brugte ægteskab. Man kan dog finde andre ægteskaber end de adelige, i kirkebøgerne fra før Dronning Victoria, i min egen slægt har jeg konstateret ægteskaber helt tilbage til 1688, forældrene til disse to, har jeg ikke fundet. (Det var en skolelærer i Ringkøbing, i det vestlige Jylland)
Nylig kunne lægerne fortælle at løse forhold og megen sex, har fået kønssygdomme til at eksplodere i de større byer igen.
Der er nogen, der skorer, for at score.
Jeg skal her springe over debatten omkring det Svenske forslag.
Og gå lige til mit forslag.

Når man bliver meldt til politiet for at have begået voldtægt, så skal der falde dom i sagen. Frifindelse, hvis begge parter egentligt gjorde det i enighed, og det viser sig at anmeldelsen er påtvunget af forældre eller samlever, som misforstår sagens rette sammenhæng.
Der skal selvfølgelig ikke ske mere, og sagens rette sammenhæng kan komme frem, uden at parterne behøves at møde for en dommer.

Hvis den mulighed er til stede, så kan den forudrettede voldtægtsforbryder møde op hos politiet og meddele, at det vist er ham, de efterlyser, og at det var velvilligt, at de havde sex sammen i klitterne.

Bibelen taler om 2 forskellige steder, hvor voldtægten foregår.
1. hvor der er andre mennesker, så skal den voldtægtramte råbe op.
2. Hvor der ikke er andre, der kan høre.
Bibelen taler også om dødsstraf, ved stening, så den måde mange straffer voldtægtsforbryddere ved at bebrejde dem, hvor ord bliver til sten, er helt i overensstemmelse med Guds love.
Men som Jesus gav eksempel på, så lad den som er uden skyld, kaste den første sten.
En kontrakt, også selvom det er en ægteskabskontrakt, giver ikke automatisk ret til sex 3 eller 4 gange hver dag, så selv en gang hver anden måned, kan opfattes som voldtægt af den forudrettede.
Der er også grænser for hvor meget, hvor længe og hvordan man har sex sammen, også selvom det er i et ægteskab.
Men alle disse ord og råd, hjælper ikke dem, som lyver for sig selv og om sig selv.

Tilbage til retten og anmældelsen.
Første gang lader vi ham gå, anden gang ligeså, hvis ikke de kalkulerer med det, for det giver ikke folk ret til at begå voldtægt 2 gange, uden at kunne straffes. Så skal der være 0 tollerence.
Det med at kalkulere med politiets tolerence, kender man fra overtrædelser af færdselsloven.
Køre hvile tids bestemmelserne, gav en chaufør et kvarters luft, og når han således kom tilbage fra en fuld arbejdsdag, blev han sendt over, for lige at vaske bilen, det tog et kvarters tid, og var overtid.
Efter gentagelser, blev det for meget for politiet, så man indførte 0 tolerence.Chauførerne skulle ikke overarbejde, også selvom det var i vaskehallen.

Men tilbage til voldtægtsforbryderen.
Han står for dommeren, som finder beviserne svage, for svage til at dømme. Her skal dommeren kunne irettesætte manden og sige:
Pas på, næste gang, så straffes du.
Det kan ske for en populær TV vært, for en Præsident, en arbejdsgiver osv. de bliver advaret, at sker det igen, så er der ingen ntollerence, de får et eller flere klip i deres kørekort. eller lårkort, skulle man måske døbe det.
Stopper det ikke efter at de har været inde og sidde i f. eks. 14 dage, så skal der år og fratagelse af adgang i samfundet.
Nogen steder, har jeg hørt, f. eks. i Amazonas, dør man, hvis man leger med en anden mands kone.
En hel familie blev udryddet, alle mændene, da en af dem voldtog Dina, søsteren til de 12 brødre, som blev til de 12 stammer.
Barnet, en pige kom til Midjan, hos præsten der, og blev opfostret som et adoptivbarn, senere forelskede hun sig i Joseph, som ikke vidste noget, og heller ikke fik noget at vide. de blev begge til Ægyptiske Guder, kaldet Isis og Osiris. Men det er en helt anden historie.
Men i praksis kan det betyde, at man ikke tager indvanderer, som ikke kan forstå de moralske forhold, og syn på ordnede forhold med hensyn til sex.
Selv dem, som kommer i en svingerklub, har grænser for med hvem, de har fri sex, og hvor og hvornår.

Jeg taler ikke om al sex, men om den sex, som den ene part ikke var interesseret i, skulle ske.
Den fri abort, har gjort det muligt at undgå pligtægteskaber.
Bibelen siger et sted, at de to, selvom den ene føler sig forført og voldtaget, har pligt til at leve sammen med den anden.
Nogle piger har således kunne forføre den mand de har udset sig.
Og det var jo ikke sikkert, at hun lige var den, han drømte om.
Det at forføre, er mænd som kvinder lige gode om.
En konge (også bibelsk) udvalgte en dejlig pige til sin søn.
Sønnen kunne dog ikke se det dejlige ved hende, som faderen så.
Så hun blev smidt ud af sønnens gemakker / soveværelse.
På en rejse, kom kongen forbi, hende i en landsby, hvor hun med slør, ligende en skøge.
Hun blev gravid med faderen, kongen, og med 2 ting i pant, lykkedes det hende senere, at blive fri for en dødsstraf.
Hendes efterkommere? Ja, en af dem blev Jesus.
Normalt, dengang skulle skøgen have et kid, men da kongens mænd kom til landsbyen, med et kid, var hun væk, og ingen kendte noget til hende. (Ikke før hun skulle føde, kongens søn.)
Er det voldtægt, at gøre en skøge gravid? Nej, ikke i dette tilfælde.
Og for Gud er barnet lige så velsignet, som alle nyfødte børn.

1. Mosebog 38:17. Han svarede: "Jeg vil sende dig et Gedekid fra Hjorden!" Da sagde hun: "Ja, men du skal give mig et Pant, indtil du sender det!"
18. Han spurgte: "Hvad skal jeg give dig i Pant?" hun svarede: "Din Seglring, din Snor og din Stav, som du har i hånden!" Så gav han hende de tre Ting og gik ind til hende, og hun blev frugtsommelig ved ham.
Kongen var Juda og sønnekonen var Tamar. Deres ene tvilling var Perez.