www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20. maj
"Mit Ord er som stråler, der lyser og varmer. Og det er altid på vej! Det er uforanderligt - og altid nyt!
Søg MIG i mit Ord, så bliver Ordet levende!"

21. maj
- Ak, når jeg de første guldkristne betragter. . . og mærker, hvad nu er vor kristendoms fagter, da hører vi navnet, man hvor er dens kraft? (DDS nr. 529:2)
"Troen nu er næsten altid knyttet til noget hos den troende selv.
Det er næsten altid tro på: at være omvendt, frelst, helliggjort, forløst, retfærdiggjort, beredt og meget, meget andet.
Troen dengang var troen på MIG, at jeg virkelig var den, jeg udgav mig for at være, og derfor satte de deres lid til Mig, de lagde alt i mine hænder, og det var mig, de fulgte med deres øjne, deres tanker, deres håb.
Derfor faldt de ikke fra, da den store krise, det uundgåelige kom. - Kun en faldt fra: han var ikke nået til at miste tilliden til sig selv, sin egen dømmekraft. Tilliden var ikke flyttet over til mig. Han havde intet håb. Han så sin synd, men ikke min nåde.
Jeg ønsker at borttage den tro, der er knyttet til den troende selv, og skænke jer Min tro: samhørigheden med mig på grund af min kærlighed til jer."

22. maj
"Her er I på grund af min vilje. Lad jer ikke rokke af vanskeligheder, heller ikke af menneskelige råd eller vejledninger!
JEG gør min gerning - se hen til mig og slip mig ikke med jeres øjne. Se på mig - og kald på mig!
Hold jer til MIG! Tag ikke selv byrden på jer, og slid jer ikke trætte. Min kærlighed skal sejre - og den viger ikke fra jer!"

23. maj
"Alt sandt liv springer fra Mig. Jeg skaber, jeg giver og opretholder.
Bliv i mig - i min vilje. Græd ikke, jeg elsker jer. Vejen ligger rede for jer at vandre ad. Gå de skridt du har set, og jeg vil vise dig det næste!"

24. maj
- Herre, hold os fri af den "selvgjorte" gudsdyrkelse. Vi har vist ofte været inde i den (Kol. 2:6-10: 'Da I nu har modtaget Kristus Jesus som Herren, så lev jeres liv i ham, idet I er rodfæstede i ham og i ham opbygges og befæstes i troen . . . ')
"Hold jer til mig og lær af mig dag for dag! Lev i samfund med mig og af mit Ord, og drag ikke selv slutninger og læresætninger af det. MIN visdom er manna. I skal finde dagligt, hvad i behøver - lyt til mig!"

stille stemme:
25. maj
- ' . . . at I må stå fast, fuldkomne og fuldt forvissede om, hvad der i enhver sag er Guds vilje.' (Kol. 4:12)
"Det kan I kun være, når I bliver i Mig! Når I giver rum for tanker, følelser og påvirkning af andet eller andre end mig, bliver min vilje, min røst uklar for jer.
Husk at jeg er Vejen, Sandheden og Livet. Når I søger mig, får I alt andet i tilgift. Sådan er det - også midt i vanskeligheder: søg Mig, mit rige, og vanskelighederne skal vise sig at have deres løsning i Mig.
Sig nej til alt, hvad der ikke er af min Ånd, hvad enten det kommer gennem mennesker eller "direkte" til jer selv. JEG vil ikke vige fra jer!
Vis anklageren til mig, hans regnskab er med mig - ikke med jer.
Hent styrke fra mig. Kald på mig, I skal ikke kalde forgæves."
Sidst.
May 23 2018 Kl 22:44
May 24 kl 1:38 på grund af esajas 24:18 kom jeg til at læse en hel del esajas bla a Esajas 65:5. . . De folk er som Røg i min Næse, en altid luende Ild;
Esajas taler meget, bruger mange ord på noget, som er af aller største betydning for alle de sjæle, der håber og ønsker Gud som deres Gud.
Jeg slutter disse 2 dages tanker med:

Esajas 66:21. Også af dem vil jeg udtage Levitpræster, siger Herren.
22. Thi ligesom de nye Himle og den ny jord, som jeg skaber, skal bestå for mit Åsyn, lyder det fra Herren, således skal eders Afkom og navn bestå.
23. Hver Måned på Nymånedagen og hver uge på Sabbatten skal alt Kød komme og tilbede for mit Åsyn, siger Herren,
24. og man går ud for at se på Ligene af de Mænd, der faldt fra mig; thi deres Orm dør ikke, og deres Ild slukkes ikke; de er alt Kød en Gru.
çòùúðåéñæ 7 Sivan 778 - May 21 2018 skip 37920 2,252 7,376 Deuteronomy Ch 28 V 58 Letterions datter Jerusalem, er stedet, hvor paradiset er, nu.
42 Isaiah Ch 24 V 18 Letter 14
Biblecode Deutoronomy 28:58 If thou wilt not observe to do all the words of this law that are written in this book, that thou mayest fear this glorious and awful Name, the LORD thy God;
Isaiah 24:18 And it shall come to pass, that he who fleeth from the noise of the terror shall fall into the pit; and he that cometh up out of the midst of the pit shall be taken in the trap; for the windows on high are opened, and the foundations of the earth do shake;

çòùúðåéñæ 7 Sivan 778 - May 21 2018 skip 966644 0,846 5,969 2 Samuel Ch 17 V 15 Letter 31 Ecclesiastes Ch 2 V 26 Letter 87
2. Samuel 17:15 Then said Hushai unto Zadok and to Abiathar the priests: 'Thus and thus did Ahithophel counsel Absalom and the elders of Israel; and thus and thus have I counselled.
Ecclesiastes 2:26 For to the man that is good in His sight He giveth wisdom, and knowledge, and joy; but to the sinner He giveth the task, to gather and to heap up, that he may leave to him that is good in the sight of God. This also is vanity and a striving after wind.
Maj 24 2018 jeg må lige føje dette til.
Jesabel, blev for mig (og andre) Hillary Clinton, bagefter hende kommer Trump, som sammenlagt, med sin fortid som byggematador regerer i 28 år (så vidt jeg husker fra 2. kongebog, men som præsident i 7 år, - så kommer en, som virkelig vil tage vare på Guds opbygning af Det Åndelige Israel, herefter en af Trump sønner, osv. i denne periode dør Elias, i hvis navn jeg arbejder. (set i den sammenhæng)
Først Jesabel, hun omtales i Åbenbaringen 2:20 og i 2. kg bog
2. kg bog 10 om Jehu (Trump)
2. kg bog 12:1 Joas konge, efter Jehus 7 år?
2. Kg bog 13 Jehus søn, bliver konge
2. kg bog 13:20 Elias dør.