www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. maj
- Jesus, kan du få noget godt ud af et menneske som mig?
Så gør det. Jeg kan ikke selv.
"Det er mit liv i dig, der gælder, ikke dit.
Følg Mig og lad alt ligge, som du ikke kan have med i det følgeskab - også tankerne om din egen uduelighed. Når du standses, så se efter, hvor du ikke har fulgt mig, og opret det forsømte, småt som stort, og Jeg vil føre dig videre.
Undlad ikke hvad jeg beder dig om at gøre; ellers taber, mister
samfundet med mig sin virkelighed - og mit Ord bliver tomt.
Hvis nogen ønsker at høre, hvad jeg siger ham, må han handle derefter!
Bed ikke om kundskab, men om kraft - og bliv i mig.
Jeg lægger min tro i det villige hjerte. Intet unddrager jeg den, som vil følge mig. Bed, og I skal få!"

16. maj
- Thi af nåde er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv,
Guds er gaven, det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig. (Efs. 2:8-10)
"Med til frelsen hører også livets frugter! I tænker for ringe om mig. Min magt kan ingen fatte, og min kærlighed kan et hjerte knapt ane!
Vær ikke bange. Min kærlighed renser bort, hvad den ikke kan forene sig med. Jeg elsker jer - og I har meget til gode!
Jeg renser bort, hvor I giver mig lov, så jeg kan fylde det rensede hjerte. "
Sidst. . . . . en mere. Daniels syn, med mine bemærkninger.
May 16 2018 Kl 22:44
Jeg har været i en dyb krise, ikke så dyb, som da jeg seriøst opsøgte gud som 19 årig i 1970.
Men følelsen af krise var slet ikke til stede siden 1970, før den tid, var min ungdoms krise, at blive voksen, finde kæresten, og gå i opløsning, hver gang mit håb, brast, fordi der var andre mænd, som kunne score min pige. Eller at de bare valgte at leve alene, i stedet for at skulle plages af mig, En sagde om mig: Hun godt kan lide træer, men ikke hængetræer.
Men min krise er stor, i dag. Jeg har så til gengæld, lært at klare den også. Erfaringer du ved. Og den vigtigste er: At begynde forfra, ligesom solen gør, hver morgen. Ligesom planterne gør, hvert forår, ligesom dyrene gør, når de føder unger, en gang til.
Den ældste af mine drenge, har fødselsdag i dag, (hans storesøster er lidt ældre), og forleden fik Jerusalem sin Amerikanske Ambasade.

Jeg har gentagende gange set, dommedag, som værende den dag: Vi skal for en dommer, dvs vi kommer for Guds Domstol, på vores dommedag, Og Jesus er vores øverste dommer. Men inde i os har vi en retfærdighed, som Guds egen retfærdighed.
Og her opstår problemerne som omtales i Amos, kap 2

For medens vi lever, skal vi vælge.
Nogle mennesker vælger at være politikere, og leve af bøder og afgifter, og Gud siger: De får ingen glæde af det.
Og når dommedag indtræder: Stopper glæden.
Når man dør: Stopper glæden, man har intet, som retfærdiggører et lyst og fredfyldt liv i Guds Paradis. når man slår sine øjne op i mørke og fortvivlse, grænsen er normalt en væg, men her er der slanger med gift, som sætter grænser for frihed, der ikke er til stede. Et evigt fængsel, uden håb.

Bibelkode
2 Sivan 778 - May 16 2018 skip 977427
Amos Ch 5 V 17 Deuteronomy Ch 5 V 15 (= 5. Mosebog 5:15)

Amos 5:10. De hader Rettens Talsmand i Porten og afskyr den, som taler sandt.
11. Derfor, da I træder på den ringe og tager afgift af hans Korn, skal I vel bygge Kvaderstenshuse, men ikke bo den; I skal vel plante yndige Vingårde, men Vinen skal I ikke drikke.
12. Jeg ved, eders Overtrædelser er mange og uden Tal eders Synder, I Rettens Fjender, som tager mod Bøde og bortviser fattige i Porten.
13. Derfor tier den kloge i denne Tid, thi det er onde Tider.
14. Søg det gode, ej det onde, for at I må leve og Hærskarers Gud, må være med eder, som I siger, han er.
15. Had det onde og elsk det gode, hold Retten i Hævd i Porten! Måske vil da Herren, Hærskarers Gud, være nådig mod Josefs Rest.
16. Derfor, så siger Herren, Herren, Hærskarers Gud: På alle Torve skal klages, i alle Gader råbes: "Ve! Ve!" Bonden kalder til Sorg, til Ligklage Klagemænd;
17. i hver en Vingård skal klages, når jeg drager igennem din midte, siger Herren. (Når Gud gennemgår dit liv, med dig på Dommens dag, din yderste dag, i minutterne efter dit liv, slutter brat.)

18. Ve eder, som længes efter Herrens dag,! Hvad vil I med Herrens Dag? Mørke er den, ej lys.
19. Da går det, som når en Mand flyr for en Løve og møder en Bjørn og, når han tyr ind i huset og støtter sin hånd til Væggen, bides af en Slange.
20. Ja, Herrens dag er Mørke, ej lys, Bælgmørke uden Solskin.
21. Jeg hader, forsmår eders Fester, er led ved eders festlige Samlinger,

22. om også I bringer mig Brændofre. Eders afgrødeofre behager mig ej, eders Fedekvægs-Takofre ser jeg ej til.
23. Spar mig dog for eders larmende Sang, eders Harpeklang hører jeg ikke.
(Røgen er ord, eder og forbandelser, fra dine tanker, og handlinger fra dit jordeliv. På dommens dag, kan man ikke skjule noget, end ikke de tanker, du gjorde dig. I Gud nærhed er der retfærdighed, og du / vi er selv meddommere, til vores egen fordømmelse eller ti velsignelse.)

24. Nej, Ret skal vælde frem som vand og Retfærd som svulmende Bæk.
25. Bragte I mig Slagtoffer og afgrødeoffer de fyrretyve Ørkenår, Israels hus?
26. Så skal I da bære Sakkut, eders konge, og Kevan, eders Gudestjerne, Billeder, som I har lavet eder.
27. I landflygtighed jager jeg jer hinsides Damaskus, siger Herren; Hærskarers Gud er hans navn.
(De 10 tabte stammer blev jaget til Europa, hvor de som Romere kom tilbage til Jerusalem, og korsfæstede Jesus.)
Amos 6
1. Ve Zions sorgløse mænd og de trygge på Samarias bjerg, I ædle blandt førstegrødefolket, hvem Israels hus søger til;
2. (drag over til Kalne og se, derfra over til det store Hamat og ned til Filisternes Gat: Er de bedre end disse Riger, deres Område større end eders?)
3. I, som afviser ulykkesdagen og bringer urettens Sæde nær.
4. De ligger på Elfenbenslejer, henslængt på deres Bænke; af Hjorden æder de Lam og Kalve fra Fedesti;

(Ja svin og høns, fra fedesti). Fedesti er et godt gammel billede, som vi gør værre med vores burhøns.
Nu vil jeg jo ikke læse hele bibelen højt på den måde, (eller skrive den af, så at sige).
For den er god læsning, hvis man forstår dens billedtegn, der minder om Hiroglyffer.

5. Mosebog 5:15. Kom i hu, at du selv var Træl i Ægypten, og at Herren din Gud førte dig ud derfra med stærk hånd og udstrakt Arm; det er derfor, Herren din Gud har pålagt dig at fejre Hviledagen!

(Og noget mere, hvis man lige vil have det med:
16. Ær din Fader og din Moder, således som Herren din Gud har pålagt dig, for at du kan få et langt Liv, og det må gå dig vel i det Land, Herren din Gud vil give dig.
17. Du må ikke slå ihjel!
18. Du må ikke bedrive hor!
19. Du må ikke stjæle!
20. Du må ikke sige falsk vidnesbyrd imod din Næste!
21. Du må ikke begære din Næstes hustru. Du må ikke attrå din Næstes Hus, hans Mark, hans Træl eller Trælkvinde, hans Okse eller Æsel eller noget, der hører din Næste til!

14. maj
- Jesus hvisker kærligt i mit hjerte:
"Lad mig leve her, giv du mig rum;
med min fødsel, med mit liv, min død og smerte
købte jeg dig frelsen, blev din løsesum."