www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. maj
- Jesus, kan du få noget godt ud af et menneske som mig?
Så gør det. Jeg kan ikke selv.
"Det er mit liv i dig, der gælder, ikke dit.
Følg Mig og lad alt ligge, som du ikke kan have med i det følgeskab - også tankerne om din egen uduelighed. Når du standses, så se efter, hvor du ikke har fulgt mig, og opret det forsømte, småt som stort, og Jeg vil føre dig videre.
Undlad ikke hvad jeg beder dig om at gøre; ellers taber, mister
samfundet med mig sin virkelighed - og mit Ord bliver tomt.
Hvis nogen ønsker at høre, hvad jeg siger ham, må han handle derefter!
Bed ikke om kundskab, men om kraft - og bliv i mig.
Jeg lægger min tro i det villige hjerte. Intet unddrager jeg den, som vil følge mig. Bed, og I skal få!"
Sidst. færdig her maj 14 kl. 1:43 2018 (det er egentligt en fejl, fra min side, at indledningsordene blev som de blev, i boxen ovenover denne.
May 13 2018 Kl 21:02 Daniel (og de andre profeter)
Jeg fandt en forfatter, lige efter mit hoved, han forsker og skriver ligesom jeg. Jeg kunne knap gøre det bedre end han.
Nedenfor bringer jeg den artikkel, jeg læste med stor fornøjelse.
Nu til emnet:
Daniel skriver, ligesom så mange andre, om Gud, hændelser og om diverse formodninger om fremtiden.
Der er bred enighed om at Jøderne skulle fjernes fra Jerusalem og komme tilbage igen, efter 70 år. Hvordan det sker, kan vi læse om i nedenstående tekster, som jeg har kopieret.
Mit fokus, i dag er på den samlede profeti, som beskrives for Daniel og for Nebukadnezer i synerne om fremtiden som svar på: Hvor længe skal der gå: Før Gud gør en ende på alle disse forfærdelige tilstande, som man siden Moses, ja fra før Moses, ja, siden Adam, har døjet med?

Profetien, selektiv, (dvs jeg vælger skriftstederne) er som sådan:

Jesus kommer, som Daniel forudsiger i:Daniel 2:44. Men i hine kongers dage vil himmelens Gud oprette et Rige, som aldrig i Evighed skal forgå. og Herredømmet skal ikke gå over til noget andet folk; det skal knuse og tilintetgøre alle hine Riger, men selv stå i al Evighed;
45. thi du så jo, at en Sten reves løs fra Klippen, dog ikke ved Menneskehænder, og knuste jern, Ler, Kobber, sølv og guld. En stor Gud har kundgjort kongen, hvad der skal ske herefter; og Drømmen er sand og Tydningen troværdig."

Menneskesønnen, nævnes i:
Daniel 7:13. Jeg skuede videre i nattesynerne: Og se, med Himlens Skyer kom en, der så ud som en menneskesøn. Han kom hen til den gamle at Dage og førtes frem for ham;
14. og Magt og Ære og Herredom gaves ham, og alle folk, Stammer og Tungemål skal tjene ham; hans Magt er en evig Magt, aldrig går den til Grunde, hans Rige kan ikke forgå.

På dette tidspunkt, har Jesus overvundet djævelen og hele dens hær, med 3 nagler og et kors.
Jesus er opstanden, og møder Gud, (som også omtales i de foregående vers. se nedenfor, det bliver for meget, hvis det skal med her i teksten.)

Siden Jesus er alt ændret.
Nu, lige siden og fremover, er Jesus Kongen, Herskeren på denne jord og i hele Universet, for den sags skyld. Mennesket kan og bliver frelst, på grund af Jesus.

Siden Jesus har mennesker kunne komme i Paradiset, samme dag, sådan er evangelierne om Jesus. Når Jesus beder Gud om nåde og barmhjertighed, for en sjæl / et menneske / ja selv et figentræ mærker Jesus bøn eller forbandelse, samme dag.
Daniel 7:10 . . Derpå sattes Retten, og Bøgerne lukkedes op.

Lidt om Guds Rige:
Daniel 7:27. Men riget og Herredømmet og Storheden, som tilhørte alle Rigerne under himmelen, skal gives den Højestes helliges folk; dets Rige er et evigt Rige, og alle Magter skal tjene og lyde det."

Det er her vi møder Den Katolske Kirke, Korsridderne og de mange 1000 andre troende kirker. og 10.000 personer, som træder ind i Guds tjeneste, på grund af Ordet eller på grund af Åndens vejledning.
Guds vilje ske og sker. (Daniel 11:27 . . . men de folk, som kender deres Gud, står fast og viser det i Gerning).

dom! se, domsmagt nedenfor.

Trængselstider!
Der er bibelske trængsler, som Job, og dem, stort set alle sammen oplever.
Der er kristne trængsler, som også er alment udbredt.
Men før Jesus kom, år 167 f. Kr. viste Epifanes, fra Syrien, sig som en rigtig skidderik.
Hans eksempel på trængsel bliver citeret af Mattæus 24:15, som citerer fra Daniel og igen bliver dette gentaget / citeret i Åbenbaringen 13. (Nøjagtig de samme billeder som i Daniel 7
Daniel 7:9. Jeg skuede videre: Med et blev troner sat frem, en gammel af Dage tog Sæde; hans Klædning var hvid som Sne, hans hovedhår rent som uld; hans trone var luende Ild, dens Hjul var flammende Ild.
10. En Strøm af Ild flød ud og strømmede frem derfra. Tusinde Tusinder tjente ham, og titusind Titusinder stod ham til Rede. Derpå sattes Retten, og Bøgerne lukkedes op.
11. Jeg skuede, og ved Lyden af de store ord, som hornet talte. Jeg skuede, indtil Dyret blev dræbt og dets Krop tilintetgjort, og det blev kastet i Ilden og brændt.
12. Også de andre dyr fratog man deres Magt, og deres Levetid fastsattes til Tid og Stund.
Domsmagt:
emnet er så omfattende, at jeg bringer det:
Daniel 7:9. Jeg skuede videre: Med et blev troner sat frem, en gammel af Dage tog Sæde; hans Klædning var hvid som Sne, hans hovedhår rent som uld; hans trone var luende Ild, dens Hjul var flammende Ild.
10. En Strøm af Ild flød ud og strømmede frem derfra. Tusinde Tusinder tjente ham, og titusind Titusinder stod ham til Rede. Derpå sattes Retten, og Bøgerne lukkedes op.

Fra Guds Trone lyder Martyrernes evige klage: Åh hvor længe vil der gå, før retfærdigheden sker fyldest.

Åbenbaringen 6:9. Og da det åbnede det femte Segl, så jeg under Alteret deres Sjæle, som vare myrdede for Guds ords skyld og for det Vidnesbyrds skyld, som de havde.
10. Og de råbte med høj Røst og sagde: Hvor længe, Herre, du hellige og sanddru! undlader du at dømme og hævne vort Blod på dem, som bo på jorden?
11. Og der blev givet dem hver især en lang, hvid Klædning, og der blev sagt til dem, at de skulle hvile endnu en liden Tid, indtil også Tallet på deres Medtjenere og deres brødre blev fuldt, hvilke skulle ihjelslås ligesom de.

Daniel 7:27. Men riget og Herredømmet og Storheden, som tilhørte alle Rigerne under himmelen, skal gives den Højestes helliges folk; dets Rige er et evigt Rige, og alle Magter skal tjene og lyde det."

Nu skal man forstå mig ret, jeg læser og opfatter ikke Johannes Åbenbaring, som andre opfatter den.
For mig er Johannes en munk, som har haft adgang til bøger og der ud fra skrevet: Åbenbaringen.
For mig er der ingen sammenhæng til apostlen Johannes, ud over at de har samme fornavn.
Esajas:
2. Krønnikebog 36:22. Men i Perserkongen Kyros's første Regeringsår vakte Herren, for at hans ord gennem Jeremias's Mund kunne opfyldes, Perserkongen Kyros's Ånd, så han lod følgende udråbe i hele sit Rige og desuden kundgøre ved en Skrivelse:
23. "Perserkongen Kyros gør vitterligt: Alle jordens Riger har Herren, himmelens Gud, givet mig; og han har pålagt mig at bygge ham et hus i Jerusalem i Juda. Hvem iblandt eder, der hører til hans folk, med ham være Herren hans Gud, og han drage derop!"

Esajas 44:27. Jeg siger til Dybet: "Bliv tørt, dine Floder gør jeg tørre!"
28. Jeg siger om Kyros: "Min Hyrde, som fuldbyrder al min Vilje!" Jeg siger om Jerusalem: "Det skal bygges!" om Templet: "Det skal grundes "
Esajas 45
1. Så siger Herren til sin Salvede, til Kyros, hvis højre jeg greb for at nedstyrte folk for hans Ansigt og løsne kongernes Gjord, for at åbne Dørene for ham, så Portene ikke var stængt:
2. Selv går jeg frem foran dig, Hindringer jævner jeg ud; jeg sprænger Porte af Kobber og sønderhugger Slåer af jern.
3. Jeg giver dig Mulmets Skatte, Rigdomme gemt i Løn, så du kender, at den, der kaldte dig ved navn, er mig, er Herren, Israels Gud.
4. For Jakobs, min Tjeners, skyld, for min udvalgtes, Israels, Skyld kalder jeg dig ved dit navn, ved et Æresnavn, skønt du ej kender mig.
5. Herren er jeg, ellers ingen, uden mig er der ingen Gud; jeg omgjorder dig, endskønt du ej kender mig,

Disse vers er specielle, i denne sammenhæng, det er skrevet 200 før man overhovedet havde hørt Guds plan om at føre Jøderne til Babel.
(De 10 tabte stammer, havde forladt staten Israel, de syntes ikke det var noget særligt, og valgte andre udfordringer i Europa, hvorfra de bredte sig til det meste af jordkloden.) (Og som Romere, slog de Jesus ihjel.)

PS! Kyros var Perserkonge, og Gud lod ham omtale som "min hyrde" og "sin salvede" (han bliver den eneste ikke Jøde i Det Gamle Testamente, med så fine titler.
ca 210 år før han er konge.
Der er historiske beviser på dette nedenfor.

Daniels bog blev først skrevet 165 f. Kr.
Så alt dette med: Der står skrevet, får et stort problem, i mine øjne!
Hændelserne sker jo, ca 600 f. Kr. Da Jøderne drager til Babel, i 3 omgange. (se nedenfor)
Der skal gå 70 år, disse 70 år bliver vendt og drejet mange gange.
Hver professor, ja hver profet har sin mening, og endnu flere moderned kirker kan blive uenige om: Hvad man skal tro og mene.
Så Daniel, lader sin historie foregå 400 år tidligere, end han lever og før end han kan skrive: Daniels bog.
Problemerne bliver belyst nedenfor.
Jeg springer den del over.

Markus genbruger Daniels Bog, nu bevæger vi os længere ud, ad misforståelsernes sti.

Der dukker nemlig en NY DOMMEDAG op, og derfor er det misforstået godhed. Lad være med at forklare noget som ikke passer. Det kan kun blive til falske vidnesbyrd, Fake News, som det kaldes i vor tid (2018).

Mattæus evangeliet genbruger 607 af de 661 linier, som Markus evangeliet består af. Markus er fra år 70

Men tilbage til noget helt andet:
1: år 597 bliver de rigeste indbyggere, håndværkerne og KONGEN ført til Babel (2 Kongebog 24:10-17)
2: år 582 Zedekias / Sedekias føres til Babel. (2 Kongebog 25: 1-12)
3: år 582 dræbes guvernøren og "hele folket" flygter til Egypten (2 Kongebog 25: 22-26)

Fantastisk lavet, og jeg har stort set bare kopieret det.