www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. maj
"Du optager altid noget af det i dig, som du opmærksomt betragter.
Løft derfor dit hjerte og dine hænder til mig. Se på MIG - ikke på dig selv og ikke på andre. - Og du vil genspejle min kærlighed til glæde for dem, du møder undervejs."

11. maj
"Overlad til mig ved min Ånd at overbevise om synd såvel som om retfærdighed. Jeg leder ikke vild.
Din egen bedømmelse slår ikke til.
Husk: Og når han (min Ånd) kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom;
om synd: at de ikke tror på mig;
om retfærdighed: at jeg går til Faderen,
og I ser mig ikke længere;
om dom: at denne verdens fyrste er dømt."
Johs. 16:8-11
Sidst.
May 11 2018 Kl 22:04 Sidder her på nslutningen af 2 dage, og slapper af, med tanker om: Hvad: Jeg skulle give Gud.
Hvad skulle jeg bede om?
Jeg beder normalt om: Gud kan hjælpe mig.
Nu husker jeg min vanlige bøn: Kære Gud, nu er jeg klar til et problem mere.
Og straks har jeg fået opgaven.