www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. maj
- Jeg er tom og nytteløs, uden kraft, uden hellighed. Bundet af materielle ting, uåndelig i min indstilling, uafgjort og vankelmodig. Herre, giv mig lov at se ind i dit væsen -
"Mit sindelag mod dig skifter ikke. Min kærlighed er uforanderlig.
Når du har bekendt din egen tilstand, din synd, sådan som du er i dig selv, så se på hvad jer er. Lad ikke billedet af dig selv skjule mig. Alt, hvad jer er, ønsker jeg at være i dig!
Slip ikke troen og håbet, klyng dig til mig og mit Ord.
Træng igennem mit Ord ind til mig. Jeg er i mit Ord - og jeg er mere end ordene. Den, som søger mig i Ordet, vil finde, at de skrevne ord er som åbninger ind til vidtstrakte vidder: MIT V ÆSEN, MIG SELV.
Jo længere du trænger ind gennem denne åbning ved bøn og læsning, jo mere vil du, under Åndens vejledning, se og kende af mig!"
Sidst. Bibelkode Jesus og Arabien
áøò Arabia 1 -2,595 1,683 Proverbs Ch 20 V 19 Letter 30 Proverbs Ch 20 V 19 Letter 32
áøò Arabia 1 -2,595 1,683 Proverbs Ch 20 V 17 Letter 1 Proverbs Ch 20 V 17 Letter 3
åùé Jesus 1 -2,794 1,484 Proverbs Ch 20 V 20 Letter 22 Proverbs Ch 20 V 20 Letter 24
Ordsprogene 20:17. Sødt smager Løgnens brød, bagefter fyldes Munden med Grus.
18. Planer, der lægges ved Rådslagning, lykkes; før Krig efter modent Overlæg!
19. Bagtaleren røber, hvad ham er betroet, hav ej med en åbenmundet at gøre!
20. Den, der bander Fader og Moder, i Bælgmørke går hans Lampe ud.
21. Først haster man efter en Arv, men til sidst velsignes den ikke.
22. Sig ikke: "Ondt vil jeg gengælde!" Bi på Herren, så hjælper han dig.
May 9 2018 Kl 10:08 ingen ting.
kl 21:15 Jeg troede at nu, var i morgen. Sov jo lidt og blev vækket af et telefonopkald. Håbede på at jeg kunne komme ud og nyde solen.
Og så er det aften, butikkerne er ved at lukke, ja har allerede lukket nu.
Jeg har hygget mig med bibelkoder for de kommende måneder.
Der er en, nedenfor denne tekst, som for mig til at tænke som Celine Dion, når hun synger: It's all comming back to me now.
When you love me like that. It's all coming back.

Siden jeg var 19 år, for næsten 50 år siden, har jeg gået helt ind for at være Gud nærmeste allierede her på Jorden, i disse MINE leveår.
Jeg har skrevet og afsløret mange af Bibelens hemmeligheder, jeg færdes frit med Gud og teksterne og i det hele taget.
Jeg manger intet, af det jeg har søgt, Gud har velsignet mig med alt, hvad mit hjerte begærer og har begæret.
Den største af alle Guds Hemmeligheder er uden tvivl den sidste jeg har afsløret: At dommedag, er vores egen og når vi dør. Vores dom kan afsiges på mindre end en halv time.
Efter de er afsagt, er det enten til højre eller til venstre.
Bukkene skilles fra fårene, så at sige.
Fårene tilhører Lammet, dvs Jesus, for dem: Var Jesus offer ikke forgæves.
Esajas 41;22 Let them bring them forth, and declare unto us the things that shall happen; the former things, what are they? Declare ye, that we may consider, and know the end of them; or announce to us things to come.
Jeg sad og legede med Biblecoder og fandt dette vers i denne kode:
åùé Jesus skip 1 Isaiah Ch 41 V 21 Letter 20 Isaiah Ch 41 V 21
åùé Jesus skip 1 Isaiah Ch 41 V 22 Letter 3 Isaiah Ch 41 V 22
áøò Arabia skip 1 Isaiah Ch 41 V 19 Letter 30 Isaiah Ch 41 V 19
Joseph Smit bruger tankerne med verset et sted, jeg havde en snak med 2 Mormon Missionærere på gaden i dag. (Det var ikke en god oplevelse, hverken for dem eller for mig.)
May 9 2018 computeren har tygget Bibelkodedata i flere dage nu, for at se om der var samfald med 6000 kommende datoer og:

éðåîøåî Mormon n. skip 3347 Ezekiel Ch 4 V 16 Ezekiel Ch 19 V 9
áøò Arabia skip 1 Ezekiel Ch 10 V 19 Letter 65 Ezekiel Ch 10 V 19 Letter 67
åùé Jesus skip 1 Jeremiah Ch 49 V 33 Letter 37 Jeremiah Ch 49 V 33 Letter 39
Fandt jeg i stedet denne matrix:

Jeremiah 49:33 And Hazor shall be a dwelling-place of jackals, a desolation for ever; no man shall abide there, neither shall any son of man dwell therein.
Jeremias 49:33. Hazor bliver Sjakalers Bo, en Ørken til evig Tid; der skal ej bo et menneske, ej dvæle et menneskebarn.
34. Herrens ord, som kom til Profeten Jeremias om Elam i kong Zedekias af Judas første Regeringstid:
Ezekiel 4:16 Moreover He said unto me: 'Son of man, behold, I will break the staff of bread in Jerusalem, and they shall eat bread by weight, and with anxiety; and they shall drink water by measure, and in appalment;
Ezekiel 4:16. Videre sagde han til mig: menneskesøn! Se, jeg bryder brødets Støttestav i Jerusalem; brød skal de spise efter Vægt og i Angst, og vand skal de drikke efter Mål og i Rædsel,
17. for at de må mangle brød og vand og alle som en være slagne af Rædsel og hensmægte i deres Misgerning.
Ezekiel 7:24 Wherefore I will bring the worst of the nations, and they shall possess their houses; I will also make the pride of the strong to cease; and their holy places shall be profaned.
Ezekiel 7:23. Gør Lænkerne rede! Thi landet er fuldt af Blodskyld og Byen af Vold.
24. Jeg henter de værste af folkene, og de skal tage husene i Eje; jeg gør ende på de mægtiges Stolthed, og deres Helligdomme skal vanhelliges.
25. Der opstår Angst; man søger Redning, men finder den ikke.
26. uheld følger på uheld, Rygte på Rygte; man skal tigge Profeten om et Syn, Præsten kommer til kort med Vejledning og de Ældste med Råd.
Ezekiel 10:19 And the cherubim lifted up their wings, and mounted up from the earth in my sight when they went forth, and the wheels beside them; and they stood at the door of the east gate of the LORD'S house; and the glory of the God of Israel was over them above.
Ezekiel 10:19. Og jeg så, hvorledes Keruberne løftede Vingerne og hævede sig fra jorden, da de gik, og Hjulene med dem; og de standsede ved Indgangen til Herrens huses Østport, og Israels Guds Herlighed var oven over dem.
Ezekiel 13:6 They have seen vanity and lying divination, that say: The LORD saith; and the LORD hath not sent them, yet they hope that the word would be confirmed!
Ezekiel 13:4. Dine Profeter, Israel, er som Sjakaler i Ruiner.
5. De stillede sig ikke i Murbruddet og byggede ikke en Mur om Israels hus, så det kunne stå sig i Striden på Herrens dag.
6. De skuede Tomhed og spåede Løgn, idet de sagde: "Så lyder det fra Herren! " uden at Herren havde sendt dem, og dog ventede de Ordet stadfæstet,
7. Var det ikke tomme Syner, I skuede, og Løgnespådomme, I fremsatte? Og I siger: "Så lyder det fra Herren!" uden at jeg har talet.
8. Derfor, så siger den Herre Herren: Fordi I forkynder Tomhed og skuer Løgn, se, derfor kommer jeg over eder, lyder det fra den Herre Herren.
9. Jeg udrækker min hånd mod Profeterne, der skuer Tomhed og spår Løgn; i mit folks Samfund skal de ikke være, de skal ikke optages i Israels huses Mandtalsbog og ikke komme til Israels Land; og I skal kende, at jeg er den Herre Herren.
Ezekiel 16:5 No eye pitied thee, to do any of these unto thee, to have compassion upon thee; but thou wast cast out in the open field in the loathsomeness of thy person, in the day that thou wast born.
Ezekiel 16:5. Ingen så på dig med så megen Medynk, at han af Medlidenhed gjorde nogen af disse Ting for dig, men du henslængtes på Marken, den dag du fødtes; således væmmedes man ved din Sjæl.
6. Men jeg kom forbi, og da jeg så dig sprælle i Blod, sagde jeg til dig, som du lå der i Blodet: "Du skal leve
7. og vokse som en urt på Marken!" Og du voksede, blev stor og trådte ind i din Skønheds Fylde; . . . fortsætter og fortsætter . . .
Ezekiel 17:4 He cropped off the topmost of the young twigs thereof, and carried it into a land of traffic; he set it in a city of merchants.
Ezekiel 17:4. Spidsen af dens Skud brød den af, bragte den til et Kræmmerland og satte den i en Handelsby. (Jeg bringer hele kapitlet her, nedenfor, det er måske lidt indviklet, at forstå lignelsen.)
Ezekiel 19:9 And they put him in a cage with hooks, and brought him to the king of Babylon; that they might bring him into strongholds, so that his voice should no more be heard upon the mountains of Israel.
Ezekiel 19:9. De trak den med Kroge i Bur og førte den til Babels konge, hen til Borgen, at dens Røst ej mer skulle høres på Israels Bjerge.
Ezekiel 16:62. Jeg opretter min Pagt med dig, og du skal kende, at jeg er Herren,
63. for at du skal komme det i hu med Skam og ikke mere kunne åbne din Mund, fordi du blues, når jeg tilgiver dig alt, hvad du har gjort, lyder det fra den Herre Herren.
Ezekiel 17
1. Herrens ord kom til mig således:
2. menneskesøn, fremsæt en Gåde og tal i Lignelse til Israels Slægt;
3. sig: Så siger den Herre Herren: Den store Ørn med vældigt Vingefang, lange Vinger, tæt Fjederham og brogede Farver kom til Libanon og tog Cederens Top;
4. Spidsen af dens Skud brød den af, bragte den til et Kræmmerland og satte den i en Handelsby.
5. Så tog den en Plante der i landet og plantede den i en Sædemark ved rigeligt vand...",
6. for at den skulle vokse og blive en yppig, lavstammet Vinstok, hvis Ranker skulle vende sig til den, og hvis Rødder skulle blive under den. Og den blev en Vinstok, som skød Grene og bredte sine Kviste.
7. Men der var en anden stor Ørn med vældigt Vingefang og rig Fjederham; og se, Vinstokken bøjede sine Rødder imod den og strakte sine Ranker hen til den, for at den skulle give den mere Vand end Bedet, den stod i.
8. På en frugtbar Mark ved rigeligt vand var den plantet for at skyde Grene, bære Frugt og blive en herlig Vinstok.
9. Sig derfor: Så siger den Herre Herren: Mon det lykkes den? Mon den første Ørn ikke rykker dens Rødder op og afriver dens Frugt, så alle de friske Skud tørres hen? Der skal jo ingen kraftig Arm eller mange folk til at rive den løs fra Roden.
10. Se, den er plantet, men mon det lykkes den? Mon den ikke, så snart Østenvinden når den, hentørres i Bedet, den voksede i?
11. Og Herrens ord kom til mig således:
12. Sig til den genstridige slægt: Ved I ikke, hvad dette betyder? Sig: Babels konge kom til Jerusalem, tog kongen og Fyrsterne og førte dem med hjem til Babel.

13. Derpå tog han entling af kongehuset (=Zedekias=Sedekieas er den samme, som i Mormons bog, første kapittel 1, vers 4, her i Ezekiel, i disse vers, understreges det igen, at Stormænd, Konge og ja: alle af betydning, tog til Babel.
Sså der var ingen tilbage i Jerusalem, alle de gode figner var bragt til Babel, allerede inden Sedekias blev kronet til konge i Jerusalem af Babels Kong. Så her er et af mange beviser på at Mormons Bog er falsk. Allerede i vers 4 i Mormons bogens første kapittel.)
og (Nebukadnezer) sluttede Pagt med ham (Zedekias) og lod ham aflægge Ed. landets Stormænd tog han dog med,
14. for at riget skulle holdes nede og ikke hovmode sig, men holde hans Pagt, at den måtte stå fast.
15. Men han faldt fra og sendte sine Bud til Ægypten, for at de skulle give ham Heste og folk i Mængde. Mon det lykkes ham? Mon den, der bærer sig således ad, slipper godt derfra? Skal den, der bryder en Pagt, slippe fra det?
16. Så sandt jeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Hvor den Konge bor, som gjorde ham til konge, hvis ed han lod hånt om, og hvis Pagt han brød, der hos ham i Babel skal han dø.
17. Og Farao skal ikke hjælpe ham i Krigen med en stor Hær eller en talrig skare, når der opkastes Stormvold og bygges Belejringstårne til undergang for mange mennesker.
18. Thi han lod hånt om Eden og brød Pagten trods givet håndslag; alt dette gjorde han; han skal ikke undslippe!
19. Sig derfor: Så siger den Herre Herren: Så sandt jeg lever: Min Ed, som han lod hånt om, og min Pagt, som han brød, vil jeg visselig lade komme over hans hoved!
20. Jeg breder mit Net over ham, så han fanges i mit Garn, og jeg bringer ham til Babel for der at gå i Rette med ham for den Troløshed, han viste mig.
21. Alle hans udvalgte folk i alle hans Hære skal falde for Sværd, og de, der er til Rest, spredes for alle Vinde; og I skal kende, at jeg, Herren, har talet.
22. Så siger den Herre Herren: Så tager jeg selv en Gren af Cederens Top, af dens Skuds Spidser bryder jeg en tynd Kvist og planter den på et højt, knejsende Bjerg.
23. På Israels høje Bjerg (= på Jesus) vil jeg plante den, og den skal skyde Grene og bære Løv og blive en herlig Ceder. under den skal alle vingede Fugle bygge, i dens Grenes Skygge skal de bo.
24. Og alle Markens Træer skal kende, at jeg, Herren, nedbøjer det høje Træ og ophøjer det lave, udtørrer det friske Træ og lader det tørre blomstre. Jeg, Herren, har talt og grebet ind.
Job 22:24. kaster du guldet på jorden, Ofirguldet blandt Bækkenes Sten, (Som det skete i Sins Ørken) (Bækken kom fra Splitrock).

Salme 78:15. han kløvede Klipper i Ørkenen, lod dem rigeligt drikke som af Strømme,
16. han lod Bække rinde af Klippen og vand strømme ned som Floder.

Salme 106:18. Ilden rasede i deres Flok, Luen brændte de gudløse op.

Daniel 7:24. Og de ti horn betyder, at der af dette Rige skal fremstå ti Konger, og efter dem skal der komme en anden, som skal være forskellig fra de tidligere; og han skal fælde tre konger (= Den Katolske Kirke.)
25. og tale mod den Højeste og mishandle den Højestes hellige; han skal sætte sig for at ændre Tider og Lov, og de skal gives i hans hånd en Tid og to Tider og en halv Tid.
26. Men så sættes Retten, (= Med Ratzinger, Paven) og hans Herredømme fratages ham og tilintetgøres og ødelægges for evigt.

Paven, den nulevende, Ratzinger dømte sig selv ude, som Pave, herved opfylder han Daniels Profeti, og Franz den første, blev samtidig Jesus Pave, det betyder, at Den Katolske Kirke, bliver opbygget, på ny, af den Højestes hellige folk, som der står skrevet:

Daniel 7:27. Men riget og Herredømmet og Storheden, som tilhørte alle Rigerne under himmelen, skal gives den Højestes helliges folk; dets Rige er et evigt Rige, og alle Magter skal tjene og lyde det."

Pave Franz har ikke storhedsvanvid, han regner sig blot som en af mange, et sandkorn, som Jakob: En orm, - - en som mærker Guds nærhed, en som føler sorg og jubel, sammen med Gud, og sammen med de enkelte, der alle er Guds folk.

Habakkuk 2:14. Thi jorden skal fyldes af Kundskab om Herrens Herlighed, som Vandene dækker Havets Bund.

Esajas 41:14. frygt ikke, Jakob, du Orm, Israel, du Kryb! Jeg hjælper dig, lyder det fra Herren, din Genløser er Israels Hellige. (= Jesus)