www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. maj
- Så kommer det da hverken an på den, der planter, eller på den, der vander, men på Gud, som giver vækst.
(l. Kor. 3:7)
"Når I planter og vander efter min anvisning, så gør det: fordi… ikke: for at. . . !
Grenen bærer frugt, fordi træets livssaft strømmer igennem den, ikke for at tilfredsstille træet eller sig selv.
Lad ingen berøve jer jeres krone: den rene glæde i mit samfund, den evige frelsesglæde!"
Sidst.
May 8 2018 Kl 10:26 Jeg har fortsat en hel del med Bibelkoder i disse dage, og er varmet op, og fået mere lyst til at lave de daglige koder mere omfattende. Se nu den sidste jeg har arbejdet med:

1 Sivan 778 - May 15 2018 225596
áøò Arabia skip 1 Judges Ch 19 V 16
áøò Arabia skip -1 Jeremiah Ch 22 V 6

The ELS reference is 75199 characters between rows.
There are 3 displayed terms in the matrix.
The matrix starts at Judges Ch 15 V 18 Letter 34 and ends at Job Ch 21 V 25 Letter 7.
The matrix spans 1804819 characters of the surface text.
The matrix has 25 rows, is 43 columns wide and contains a total of 1075 characters.

Det er simpelthen urimeligt, det her, at sætte mig, med min indsigt til at skrive disse ting, jeg har alt for mange følelser i blandet.
Jeg valgte, for nogle dage siden at føje Arabia med flere til datoerne, og gjorde matrixen større og større, og det får min vrede til at koge op.

Tag denne her, Arabia skip 1 Judges Ch 19 V 16

17. og da den gamle Mand så op og fik øje på den vejfarende Mand på Byens Torv, spurgte han: "Hvorhen gælder Rejsen, og hvorfra kommer du?"
18. Han svarede ham: "Vi er på Rejse fra Betlehem i Juda til Udkanten af Efraims Bjerge, hvor jeg har hjemme; jeg har været i Betlehem i Juda og er nu på Vejen hjem; men der er ingen, som byder mig ind i sit hus,
19. skønt jeg har både Strå og Foder til vore Æsler og brød og Vin til mig selv, din Trælkvinde og din Træls Tjener; vi mangler intet!"
20. Da sagde den gamle Mand: "Vær velkommen! Lad kun alt, hvad du trænger til, være min Sag; men på Torvet må du ikke overnatte!"
21. Så førte han ham ind i sit hus og sørgede for Foder til Æslerne; og da de havde tvættet deres Fødder, spiste de og drak.
22. Men medens de gjorde sig til gode, se, da omringede Mændene i Byen, Niddinger som de var, huset og hamrede på Døren og råbte til den gamle Mand, husets Ejer: "Før Manden, som er taget ind i dit hus, herud, så at vi kan stille vor lyst på ham!"
23. Men Manden, der ejede huset, gik ud til dem og sagde til dem: "Nej, mine brødre, gør dog ikke noget ondt! Når denne Mand er taget ind i mit hus, må I ikke øve sådan en Skændselsdåd!
24. Se, her er min datter, som er Jomfru; hende fører jeg herud, så kan I skænde hende og handle med hende, som I finder for godt! Men mod denne Mand må I ikke øve sådan en Skændselsdåd!"
25. Men Mændene ville ikke høre ham. Så greb Manden sin Medhustru og førte hende ud på Gaden til dem, og de stillede deres lyst på hende og mishandlede hende natten igennem til om Morgenen; først da Morgenen gryede, slap de hende.
26. Ved Morgenens Frembrud kom kvinden og faldt sammen ved Indgangen til den Mands hus, hvor hendes Herre var, og lå der, til det blev lyst.
27. Og da hendes Herre om Morgenen lukkede husets Dør op og gjorde sig rede til at drage videre, se, da lå kvinden, hans Medhustru, ved Indgangen til huset med Hænderne på Tærskelen.
28. Han sagde da til hende: "Rejs dig og lad os komme af Sted!" Men der kom intet Svar. Så løftede han hende op på Æselet og rejste til sit Hjem.
29. Men da han kom hjem, greb han en Kniv, tog sin Medhustru, skar hende i tolv Stykker, Ledemod for Ledemod, og sendte Stykkerne rundt i hele Israels land;
30. og han gav de Mænd, han udsendte, den Befaling: "Således skal I sige til alle Israels Mænd: Er sligt hidtil hændet, siden Israelitterne drog op fra Ægypten? Overvej Sagen, hold Råd og sig eders Mening!" Og enhver, som så det, sagde: "Sligt er ikke hidtil hændet eller set, siden Israelitterne drog op fra Ægypten!"
Dommer 20
1. Da rykkende alle Israelitterne ud, og Menigheden samledes som en Mand fra Dan til Be'ersjeba for Herren i Mizpa; også fra Gileads land kom de.
2. Alle folkets Støtter, alle Israels Stammer indfandt sig i Guds Folks Forsamling,
400000 Mand Fodfolk, væbnet med Sværd.
3. Benjaminiterne hørte, at Israelitterne var draget op til Mizpa. Og Israelitterne sagde: "Fortæl dog, hvorledes denne Misgerning gik for sig!"
4. Da tog Manden, Leviten, den myrdede kvindes Mand, til orde og sagde: "Jeg og min Medhustru kom til Gibea i Benjamin for at overnatte der.
5. Så rejste Gibeas Borgere sig imod mig og omringede mig om natten i huset; mig ville de dræbe, og min Medhustru skændede de, så at hun døde.
6. Da tog jeg min Medhustru, skar hende i Stykker og sendte Stykkerne rundt i hele Israels Arvelods Område, fordi de havde begået grov utugt og Skændselsdåd i Israel!
7. Nu er I her, alle Israelitter, sig nu eders Mening og kom med eders Råd!"
8. Da rejste hele folket sig som en Mand og sagde: "Ingen af os vil vende hjem, ingen af os vil begive sig til sit hus!
9. Men således vil vi handle med Gibea: Vi vil drage op imod det efter Lodkastning,
10. og vi vil udtage ti Mænd af hundrede af alle Israels Stammer, hundrede af tusind og tusind af titusind til at hente Fødemidler til folket, til dem, som er kommet for fuldt ud at gengælde Gibea i Benjamin den Skændselsdåd, de har øvet i Israel!"
11. Derpå samlede alle Israels Mænd sig mod Byen, alle som een.
12. Og Israels Stammer sendte Mænd ud i hele Benjamins Stamme og lod sige: "Hvad er det for en Misgerning, der er sket hos eder?
13. udlever nu Mændene i Gibea, de Niddinger, for at vi kan dræbe dem og skaffe Misgerningen bort fra Israel!" Men Benjaminiterne ville ikke høre deres brødre Israelitternes ord.
14. Og Benjaminiterne stævnede sammen fra deres Byer til Gibea for at drage i Kamp mod Israelitterne.
15. Da Benjaminiterne fra Byerne mønstredes den bag, udgjorde de 25000 våbenføre Mænd, foruden dem af Gibeas Indbyggere, der mønstredes,
700 udsøgte Krigere;
16. af alle disse Krigsfolk var 700 udvalgte Krigere kejthåndede; de kunne alle slynge med Sten, så de ramte på et hår uden at fejle.

7. Da Israels Mænd mønstredes, fraregnet Benjamin, udgjorde de 400000 våbenføre Mænd, der alle var Krigere.

Arabia skip -1 Jeremiah Ch 22 V 6
Jeremias 22:5. Men hører I ikke disse ord, så sværger jeg ved mig selv, lyder det fra Herren, at dette hus skal lægges øde.
6. Thi så siger Herren om Judas konges palads: Et Gilead var du for mig, en Libanons tinde; visselig, jeg gør dig til ørk, til folketomme byer;
7. Hærværksmænd helliger jeg mod dig, hver med sit værktøj, de skal fælde dine udvalgte cedre og kaste dem i ilden.
8. Mange folkeslag skal drage forbi denne By og spørge hverandre: "Hvorfor handlede Herren således med denne store by?"
9. Og man skal svare: "Fordi de forlod Herren deres Guds Pagt og tilbad og dyrkede andre Guder."
10. Græd ej over den døde, beklag ham ikke! Græd over ham, der drog bort, thi han vender ej hjem, sit fødeland genser han ikke.
11. Thi så siger Herren om Josiass søn, kong Sjallum af Juda, der blev konge i sin Fader Josiass sted: Han, som gik bort fra dette sted, skal ikke vende hjem igen:
12. men på det sted, til hvilket de førte ham i landflygtighed, skal han dø, og han skal ikke gense dette land.

Matrix ends at Job Ch 21 V 25 Letter 7.
Job 21:22. Kan man vel tage Gud i Skole, ham, som dømmer de højeste Væsner?
23. En dør jo på Lykkens Tinde, helt tryg og så helt uden Sorger:
24. hans Spande er fulde af mælk, hans Knogler af saftig Marv;
25. med bitter Sjæl dør en anden og har aldrig nydt nogen Lykke;
26. de lægger sig begge i jorden, og begge dækkes af Orme!
2018 may 8 kl 10:04
áøò Arabia skip 1 -2,595 1,683 Proverbs Ch 20 V 19 Letter 30 Proverbs Ch 20 V 19 Letter 32
áøò Arabia skip 1 -2,595 1,683 Proverbs Ch 20 V 17 Letter 1 Proverbs Ch 20 V 17 Letter 3
åùé Jesus skip 1 -2,794 1,484 Proverbs Ch 20 V 20 Letter 22 Proverbs Ch 20 V 20 Letter 24