www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. maj
"Det er den levende gren, der renses. (Johs. 15:2). Men alt for mange ønsker ikke at renses.
De prøver at skjule sig, som Adam gjorde det - at undskylde sig med den synlige, den ydre, påviselige årsag til fald eller undvigelse.
De bliver usande, urene.
Den, som begærer at se og kende mig, kommer også til at se sig selv, for jeg tager hans hånd og viser ham, hvad han skal se.
Jeg er kommet - og jeg kommer stadig til jer."
Sidst. mere.
Biblecode for to day:
21 Iyyar 778 - May 6 2018 skip 842554 + Jesus skip 1
Isaiah 47:4 Our Redeemer, the LORD (= Jesus) of hosts is His name, The Holy One of Israel.
1 Samuel 14:7 And his armour-bearer said unto him: 'Do all that is in thy heart; turn thee, behold I am with thee according to thy heart.'
Genesis 33:5 And he lifted up his eyes, and saw the women and the children; and said: 'Who are these with thee?' And he said: 'The children whom God hath graciously given thy servant.'
Psalms 66:9 Who hath set our soul in life, and suffered not our foot to be moved,
2 Kings 5:23 And Naaman said: 'Be content, take two talents.' And he urged him, and bound two talents of silver in two bags, with two changes of raiment, and laid them upon two of his servants; and they bore them before him. (dette drejer sig vist om en hjælper, som snyder sin herre, så vidt jeg genkender.)
Leviticus 25:55 For unto Me the children of Israel are servants; they are My servants whom I brought forth out of the land of Egypt: I am the LORD your God.
Esther 2:8 So it came to pass, when the king's commandment and his decree was published, and when many maidens were gathered together unto Shushan the castle, to the custody of Hegai, that Esther was taken into the king's house, to the custody of Hegai, keeper of the women.
Jeremiah 20:6 And thou, Pashhur, and all that dwell in thy house shall go into captivity; and thou shalt come to Babylon, and there thou shalt die, and there shalt thou be buried, thou, and all thy friends, to whom thou hast prophesied falsely.'
Joshua 8:13 So the people set themselves in array, even all the host that was on the north of the city, their rear lying in wait on the west of the city; and Joshua went that night into the midst of the vale. (den historie kan jeg ikke mindes, ok, det var erobringen af Ej, vest for Jeriko)
2 Chronicles 12:13 So king Rehoboam strengthened himself in Jerusalem, and reigned; for Rehoboam was forty and one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which the LORD had chosen out of all the tribes of Israel, to put His name there; and his mother's name was Naamah the Ammonitess. (Teksten her er om en konge, der ydmyger sig, og bevarer kongemagten. Kongen får lov at opleve forskellen på at søge Gud og ikke at søge Gud som han selv i vers 14 se vers nedenfor.)
Hosea 4:6 My people are destroyed for lack of knowledge; because thou hast rejected knowledge, I will also reject thee, that thou shalt be no priest to Me; seeing thou hast forgotten the law of thy God, I also will forget thy children.
May 6 2018 Kl 09:01 Da jeg skrev teksten i går, siger Gud til mig, den tekst er den samme som profeterne skrev i Bibelen, den gør dig til en bibelsk Profet.
Jeg spurgte ind til: Om der var andre tekster, af mine, som opfyldte de samme betingelser?
Nej, der kom ingen svar, og jeg tænkte, som jeg gjorde, da jeg skrev den: Der er falske Profeter, som egentligt betyder tomme profeter, de er som falske reklamer, der er ingen varer bag deres reklamer.
Internettet er fyldt med falske forførerer, som prøver alt, for at lokke penge fra andre mennesker. Selv levebrødspolitikere, er politisk for pengenes skyld, præster ligeså, osv.
Nu er det jo her, jeg har mine tanker. Så det begrænser mine eksempler.
Jeg kan så tilføje, at teksterne de sidste dage var yderst vanskelige for mig at skrive, min ånd og mine tanker, arbejder normalt ikke på den måde.
Det normale er et barnesind.
Normalt er min verden ikke større end det jeg ser og oplever, f eks computerens skærm, og drømmen om at komme ud i det gode vejr.
2 Krønnikebog 12:1. Men da Rehabeams kongedømme var grundfæstet og hans Magt styrket, forlod han tillige med hele Israel Herrens Lov.
2. Da drog i kong Rehabeams femte Regeringsår Ægypterkongen Sjisjak op imod Jerusalem, fordi de havde været troløse mod Herren,
3. med 1200 Stridsvogne og 60.000 Ryttere, og der var ikke Tal på Krigerne, der drog med ham fra Ægypten, Libyere, Sukkijiter og Ætiopere;
4. og efter at have indtaget Fæstningerne i Juda drog han mod Jerusalem.
5. Da kom Profeten Sjemaja til Rehabeam og Judas Øverster, som var tyet sammen i Jerusalem for Sjisjak, og sagde til dem: "Så siger Herren: I har forladt mig, derfor har jeg også forladt jer og givet jer i Sjisjaks hånd!"
6. Da ydmygede Israels Øverster og kongen sig og sagde: "Herren er retfærdig!"
7. Og da Herren så, at de havde ydmyget sig, kom Herrens ord til Sjemaja således: "De har ydmyget sig; derfor vil jeg ikke tilintetgøre dem, men frelse dem om ikke længe, og min Vrede skal ikke udgydes over Jerusalem ved Sjisjak;
8. men de skal komme til at stå under ham og lære at kende Forskellen mellem at tjene mig og at tjene hedningemagterne!"
9. Så drog Sjisjak op mod Jerusalem og tog Skattene i Herrens hus og i kongens Palads; alt tog han, også de guldskjolde, Salomo havde ladet lave.
10. kong Rehabeam lod da i Stedet lave Kobberskjolde og gav dem i Forvaring hos Høvedsmændene for Livvagten, der holdt Vagt ved Indgangen til kongens Palads;
11. og hver Gang kongen begav sig til Herrens hus, kom Livvagten og hentede dem, og bagefter bragte de dem tilbage til Vagtstuen.
12. Men da han havde ydmyget sig, vendfe Herrens Vrede sig fra ham, så han ikke helt tilintetgjorde ham; også i Juda var Forholdene gode.
13. Således styrkede kong Rehabeam sin Magt i Jerusalem og blev ved at herske; thi Rehabeam var en og fyrretyve År gammel, da han blev konge, og han herskede sytten År i Jerusalem, den By, Herren havde udvalgt af alle Israels Stammer for der at stedfæste sit navn. Hans Moder var en ammonitisk kvinde ved navn Na'ama.
14. Han gjorde, hvad der var ondt, thi hans Hjerte var ikke vendt til at søge Herren.
May 6 2018 kl 10:06 Var blevet færdig, men tænkte stadig på vers 9 . . alt tog han, også de guldskjolde, Salomo havde ladet lave.
Guldet Kong Salomon brugte stammede fra Ofir, jeg tror, stadig som den eneste i verden, at det stammer fra Guldkalven, som Aron lavede, da Moses var fraværende i 40 dage, i bøn til Herren, dengang de 10 bud blev skrevet.
Guldkalven blev knust og hældt ud i den flod, som Gud havde lade komme op fra klippen "Splitrock" som Moses flækkede med sin stav.

Guldet fra gulvkalven, kom fra Ægypten, som nok kom fra Nilen, efter at bjærgene fra Nilens udspring har været vasket ud, jordmængden som er blevet vasket, svarer til al jorden i Nildeltaet. Hele det frugtbare Ægypten.
Disse guldskjolde er her i dag, blevet afsløret, at de er bragt tilbage til Ægypten.
(Så retter jeg en lille misforståelse jeg havde, i mine tanker: Israels konge, som her er omtalt, får lov at føle, forskellen på sig selv, med at tjene Gud og sig selv med at tjene hedningemagterne.)
Vi ser det samme problem, med Babylon, som er en anden verden.
Vi ser det samme ske for de 10 tabte stammer, som drog nordpå, til Danmark og Europa.
Steder, hvor det er vanskeligt at tjene Gud.
Men det her, var lidt om guldet.