www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. maj
"Lad jer ikke binde af mennesker, heller ikke af tankeforestillinger, men hav i alle forhold tillid til MIG.
Kald på mig, sig mit Navn, jeg hører altid, når mit Navn nævnes."
Sidst.

On the 20 Iyyar 778 / på den 5 Maj 2018 skip 77252
Biblecode for i dag:
Psalms 51:18 The sacrifices of God are a broken spirit; a broken and a contrite heart, O God, Thou wilt not despise.
Proverbs 30:2 = Ordsprogene 30:2
Daniel 2:45 Forasmuch as thou sawest that a stone was cut out of the mountain without hands, and that it broke in pieces the iron, the brass, the clay, the silver, and the gold; the great God hath made known to the king what shall come to pass hereafter; and the dream is certain, and the interpretation thereof sure.'

Leviticus 8:10 And Moses took the anointing oil, and anointed the tabernacle and all that was therein, and sanctified them.
(Guds ord, er den olie, vi skal smøre os med, er det brød og den vin, som Guds nadver symboliserer.)
Numbers 23:20 Behold, I am bidden to bless; and when He hath blessed, I cannot call it back.
= Ingen kan ændre Guds velsignelser.

May 5 2018 Kl 01:03 følg Jan, følg Jan
Jeg har været til Bal i Vejgårdhallen, en time efter, at det begyndte, kom jeg, en time senere tog jeg hjem og sov, og vågnede 1 kvarter før de lukkede, jeg nåede op og så den sidste dans blive færdig, efter, at jeg spurgte en pige op til en dans, tændte de alle lysene, og så var den aften slut.
Da jeg vågnede til ordene, og problemer i mit bryst gjorde, at jeg ikke bare kunne lægge mig til at sove.
Jeg havde en lille kontravers med Herrens ord, og endte med at følge inspirationen. Jeg brugte 1 kvarter, fra jeg vågnede til jeg gik ind til dansesalen.
Døden fra Lübech
Dommedag nu / snart
Opsumering: Hvordan Døden og Herrens Dag er det samme.

Den sidste af de 66 bøger i Bibelen, Åbenbaringen, handler om verdens undergang, og Dommens Dag, hvor menneskerne skal stå til regnskab for deres synder,

2.Timoteus 4
1. Jeg besværger dig for Guds og Kristi Jesu Åsyn, som skal dømme levende og døde, og ved hans Åbenbarelse og hans Rige:

Åbenbaringen:
1:1 hvad der skal ske snart,
1:3 thi Tiden er nær.
2:16 Omvend dig! Men hvis ikke, kommer jeg snart over dig
3:11 Jeg kommer snart! hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din Krone.
22:6 hvad der skal ske snart.
22:7 Og se, jeg kommer snart.
22:10 thi Tiden er nær.
22:12 Se, jeg kommer snart,
22:20 Ja, jeg kommer snart! Amen. Kom, Herre Jesus!
21. Den Herres Jesu Nåde være med alle!

Dommen sker for den enkelte, på dødstidspunktet
Romerne 14:10 . . Vi skulle jo alle fremstilles for Guds Domstol.
11. Thi der er skrevet: "Så sandt jeg lever, siger Herren, for mig skal hvert Knæ bøje sig, og hver Tunge skal bekende Gud."
12. Altså skal hver af os gøre Gud Regnskab for sig selv.
13. Derfor, lader os ikke mere dømme hverandre,

2. Peter 3:3. i de sidste dage skal der komme Spottere med Spot, . .
4. og sige: "Hvad bliver der af Forjættelsen om hans Tilkommelse? Fra den dag, fædrene sov hen, forblive jo alle Ting, som de vare, lige fra Skabningens Begyndelse."

7. Men de nuværende Himle og jorden holdes ved det samme ord i Forvaring til Ild, idet de bevares til de ugudelige menneskers Doms og undergangs dag.

9. Herren forhaler ikke Forjættelsen - - han vil ikke, at nogen skal fortabes, men at alle skulle komme til Omvendelse.
10. Men Herrens dag skal komme som en Tyv; på den skulle Himlene forgå . . og jorden og alt, hvad der er på den, skal opbrændes.
11. . . hvor bør I da ikke færdes i hellig Vandel og Gudsfrygt,
12. idet I forvente og fremskynde Guds dags Tilkommelse,
13. Men vi forvente efter hans Forjættelse nye Himle og en ny jord, i hvilke Retfærdighed bor.
14. Derfor, I elskede! efterdi I forvente dette, så gører jer Flid for at findes uplettede og ulastelige for ham i Fred,

Alle disse ord og tekster fra Bibelen viser kun at Jesus gjorde en forskel, på før og efter, da Han sejrede over det onde med 3 nagler og et kors.
Fra den dag af, har alle de mennesker som har fået del i frelsen, selv røveren på korset, som blot bad Jesus om at tænke på ham, ja, selv han og mange siden hen, tog himmelen med storm.
For en bøn var nok, når det er Jesus som hører vores bøn og beder Gud om barmhjertighed for os. Jesus er vor Præst, Han går i forbøn for os. Og Gud lytter, på grund af Jesus og af kærlighed.

Job er en bemærkelsesværdig bog fra Det Gamle Testamente, som skriver med indsigt, om dødsriget, her er et eksempel:

Job 24:14. Før det lysner, står Morderen op, han myrder arm og fattig; om Natten sniger Tyven sig om; (= Dødens engel)
15. horkarlens øje lurer på Skumring, han tænker: "Intet øje kan se mig!" og skjuler sit Ansigt under en Maske. (= Onde ånder)
16. I Mørke bryder de ind i huse, de lukker sig inde om dagen, thi ingen af dem vil vide af lys.
17. For dem er Mørket Morgen, thi de er kendt med Mørkets Rædsler. (= fra dødsriget)

19. Som Tørke og hede tager Snevand, så døds riget dem, der har syndet.
20. Han er glemt på sin Hjemstavns Torv, hans Storhed kommes ej mer i hu, uretten knækkes som Træet.
21. Han var ond mod den golde, der ikke fødte, mod Enken gjorde han ikke vel;

Det her vers 21, vil jeg lige skrive en bemærkning om:
Teksten skriver om børn, der ikke fødes, men i en verden med penge og egenskaber, kan disse ord også bruges.
Man skal med andre ord ikke være ond imod: Dem, der ingen penge har og imod dem, som ikke kan arbejde. Vi skel heller ikke dømme hinanden. For det gør Gud om kort tid, og det har Gud gjort siden Adam og Eva, ved at sætte loft over deres levedage.
Et loft, der gentagende gange er blevet halveret. Helt ned til 33 år, som Jesus fik af levedage.
Så i 2000 år har den ordning fungeret til Guds fulde tilfredshed.
1 Peter 1:16. thi der er skrevet: "I skulle være hellige, thi jeg er hellig."
17. Og dersom I påkalde ham som Fader, der dømmer uden Persons Anseelse efter enhvers Gerning, da bør I vandre i frygt eders Udlændigheds Tid,
18. vel vidende, at det ikke var med forkrænkelige Ting,, sølv eller Guld, at I blev løskøbte fra eders tomme vandel, som var overleveret jer fra fædrene,
19. men med Kristi dyrebare Blod som et lydeløst og uplettet Lams,
20. han, som var forud kendt for Verdens Grundlæggelse, men blev åbenbaret ved Tidernes ende for eders skyld,
21. der ved ham tro på Gud, som oprejste ham fra de døde og gav ham Herlighed, så at eders tro også er håb til Gud.
22. Lutrer eders Sjæle i Lydighed imod Sandheden til uskrømtet Broderkærlighed, og elsker hverandre inderligt af Hjertet,
23. genfødte, som I er, ikke af forkrænkelig, men af uforkrænkelig Sæd, ved Guds levende og blivende ord.

Esajas 2
1. Dette er, hvad Esajas, Amoz's søn, skuede om Jerusalem:
2. Det skal ske i de sidste dage, at Herrens huses Bjerg, grundfæstet på Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal folkene strømme
3. og talrige folkeslag vandre: "Kom, lad os drage til Herrens Bjerg, til Jakobs Guds hus; han skal lære os sine Veje, så vi kan gå på hans Stier; thi fra Zion udgår Åbenbaring, fra Jerusalem, Herrens ord: "
4. Da dømmer han folk imellem, skifter Ret mellem talrige Folkeslag; deres Sværd skal de smede til Plovjern, deres Spyd til Vingårdsknive; folk skal ej løfte Sværd mod folk, ej øve sig i Våbenfærd mer.
5. Kom, Jakobs hus, lad os vandre i Herrens lys!

Mikas 4
1. Og det skal ske i de sidste dage, at Herrens huses Bjerg, grundfæstet på Bjergenes Top, skal løfte sig op over Højene. Did skal folkeslag strømme.
2. og talrige folk komme vandrende: "Kom, lad os drage til Herrens Bjerg, til Jakobs Guds hus; os skal han lære sine Veje, så vi kan gå på hans Stier; thi fra Zion udgår Åbenbaring, fra Jerusalem Herrens ord."
3. Da dømmer han mange folkeslag imellem, skifter Ret mellem talrige, fjerne folk; deres Sværd skal de smede til Plovjern, deres Spyd til Vingårdsknive; folk skal ej løfte Sværd mod folk, ej øve sig i Våbenfærd mer.
4. Da sidder hver under sin Vinstok og sit Figentræ, og ingen. skræmmer dem, så sandt Hærskarers Herres Mund har talet.
5. Thi alle folkeslag vandrer hvert i sin Guds navn, men vi vil vandre i Herren vor Guds navn for evigt og altid.

Apostlenes gerninger 2:17. "Og det skal ske i de sidste dage, siger Gud, da vil jeg udgyde af min Ånd over alt Kød; og eders sønner og eders døtre skulle profetere, og de unge iblandt jer skulle se Syner, og de gamle iblandt jer skulle have Drømme
...
21. Og det skal ske, enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses."
Ap g 3:23. Men det skal ske, hver Sjæl, som ikke hører den Profet, skal udryddes af folket."