www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13. april
- Herre, træng ind i det inderste af mit hjerte, ind i alle rum og kamre, så dit liv springer spontant.
"Der er endnu ting, du "kan selv", områder i dit liv hvor din tillid til mig glipper.
Vær ikke bange, mit barn, jeg fører dig ad erfaringens vej til erkendelse af, hvad du mangler. I kærlighed drager og leder jeg dig til det rette valg. Jeg vil styrke din tillid, mens du følger mine anvisninger.
Min fred giver jeg dig - luk af for al uro, vær ikke bange. Jeg når mit mål med jer - og jeg leder jer hele vejen - også det første lille stykke!"
Sidst.
Fredag d. 13 April 2018 Kl 03:46 nyt parti.
Den sidste halve time har jeg skrevet hjemmesiden: Nyt Parti.dk

Der har været mange forberedelser før det skete.
Jeg købte navnet i går, ville købe det tidligere, ja, de sidste måneder har jeg vidst, at jeg gerne ville. (Det har været ledigt i længere tid, har jeg set.) Tak til min levenrandør, for ikke selv at snuppe navnet, nu de så, at en af deres kunder ønskede at bruge netop det navn.
Før det købte jeg navnet www.dekristne.dk før jeg søgte om tilladelse til at kalde vores parti ved det navn.
Før det søgte jeg om navne som parti 1 og borgerpartiet. de navne blev begge afvist af Indenrigsministeriets Valg Nævn.
Et andet parti, som benytter borger i deres navn, blev godkendt og valgt ind i folketinget kort efter at vores oprindelige navn blev afvist.

Det kom som et chok, at de kristne blev godkendt og det tog mig lang tid, at venne mig til navnet.
Jeg så snart sammenfaldet imellem DK og partinavnet, og kan ikke ønske mig bedre navn. Det er større og bedre, og mere end jeg bad om, for også bøn, har gået forud, for grundlæggelsen af dette parti.

Jeg har haft mange erfaringer med Gud igennem livet, så ja, vi er et.
Både mig, og Gud og partiet og dig, når du er klar.

opgaven:
send mig din e-mail adresse til valg@dekristne.dk
se på www.nytparti.dk hvor jeg kort beskriver: Hvorfor, og hvilken betydning din e-mail får, for din deltagelse i fremtidens Danske Politik.