www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. april
- Jesus, jeg føler mig så tom og fattig. -
"Så er jeg dig særlig nær, for at jeg kan være din fylde og din rigdom. Og jeg må spørge dig: vil du være tom for alt andet - og fattig? Uden anden fylde og rigdom end mig? Er det det, dit hjerte ønsker? Det er ikke den, som føler, men den som afstår, jeg kan fylde - den som hellere vil eje mig end alle andre værdier."
- Det kan jeg ikke selv. Jesus, gør dit under!
"Salig er den, som ved sig tom og fattig, og som ikke ønsker sig anden hjælp end min og mig selv!"
Sidst.
April 12 2018 Kl 05:56 sex
Jeg lærte noget om sex i kristendommer i aftes, nat kl 00:00 på tv i nat, umiddelbart var det en vejledning, historisk gennemgang af kristendommens udvikling fra tiden før Jesus, for 2000 år siden, samtidigt, dvs de første kristne, og senere hvor kirke og skrivende munke, dokumenterer deres syn på sex, med skrevne bøger.
Med mit kendskab til Gud og Jesus syn på sex, vil jeg ud fra de oplysninger, som filmen gav, give mit syn på sex, hvor jeg bruger citater fra mine kilder, blandt andet filmen fra i nat.

Jesus er stort set ikke citeret for at tale om sex.
Bibelen, i modsætning til Jesus, taler langt mere om sex.

Sex har noget at gøre med at være nøgen,,,,,,
Filmen tillægger Adam og Evas beretning om deres liv i Paradiset, som væsentlig årsag til indførelsen af sex, omend filmen begår en fejl ved dens fortolkning.

Da Adam og Eva gik rundt i Paradiset, var der væsentlig forskel på deres søgen.
Adam søgte Gud oftere, Gud og Adam var sammen tit og ofte, det foregik i bøn og dvs i samtaler. Stedet har muligvis været på den lille bakketop, Golgatah, tæt på bymuren omkring Det Gamle Jerusalem, Gordons Golgatah.
Stedet får en enorm betydning for Gud, Gud vender tilbage, gentagende gange. Salver stedet med Jesus blod, endeligt, for at understrege Sin / Hans kærlighed til os mennesker.
Han gik op i det med liv og sjæl. (Han er her Gud.)

Det at være sammen, i samtale, er åndelig sex.
Gud ser Adams behov for at få Eva, hvilket Gud opfylder, som det naturligste i verden.
Vi mænd og kvinder, nogle af os, kan også opleve denne længsel hos vores venner og veninder. Ligesom hos høns, så kalder vi dem for skruk, de er skruk. Deres følelser og længsel er efter at starte en familie, osv. De er i løbetid, de / vi er liderlige, der skal næsten ikke noget til, før vi kan gå over grænsen, og stopper med at visen afholdenhed.

Nøgenhed, er Bibelens "pakke ind ord", for dette emne.

Noas 3 sønner, oplevede deres far, efter en brandert, han lå nogen i sit telt, en af drengene, opsøgte sin far en morgen, og fandt ham nøgen, det var ikke sket før, så han fandt hans brødre og afslørede sin opdagelse, hvilket fortørnede dem og senere Noah.
Alle blev sure på stakkels Kam, som blev degraderet til at være tjener for andre mennesker, ja, tjeners tjener.

En anden sexuel overraskelse kom dengang Abrahams bror, forlod Sodoma, hvor han gjorde hans egne børn gravide, (også i en brandert), hans 2 døtre tog ansvaret på sig og lod sig blive gravide, af den eneste mand de kendte i hele verden, der var ikke andre end de 3 tilbage, i deres verden.

Mange fædrer og mødrer har siden handlet efter samme mønster, når de overlader deres fædrende går, eller kongeriget til deres efterkommere. For der er jo ikke andre i verden, som kan føre slægten viddere til næste generation.

Med få ord, gjorde Gud Maria gravid, det blev til Jesus undfangelse, DNA prøver fra Jesus blod, bekræfter disse ord, fra Bibelen.
Blodet stammer fra Gordons Golgatah.

Jesus fortsatte Adams kærlighed til Gud, fra det øjeblik, hvor Adam mistede sin kontakt og længsel efter Guds Nærhed.
Eva fangede jo Adams fulde opmærksomhed.
Eva fik derved Adams fulde opmærksomhed.
De blev voksne, og begyndte at tænke objektivt og subjektivs på livets gaver.
Som filmen også beskriver det: Frugt og med, fik en langt større betydning i deres liv, end førhen.
Førhen, spiste man for at blive mætte, nu efter syndefaldet tillagde man sanserne langt større betydning, smag og skønhed blev årsag og noget der går forud, før man vil tage en bid af kagen og leve livet.

Man tænker, som en lille dreng afslørede for sin mor. Da han opdagede: At han kunne snakke uden at bruge munden.

Det at tænke først, får stor betydning for udviklingen af os mennesker.
Gud gør det helt store nummer ud af det, i Sin Bibel, som her er den kristne bibel.

Tanken, bliver stedet for alle tings skabelse, den bliver forløberen for planlægning og beslutning.
Vi skal afsløre vores tanker for hinanden, viser Gud eksempler på, Johannes døbers navn, blev afsløret for Zakarias i Templet, med da han ikke turde afsløre hans åbenbaring, blev han stum, og kunne slet ikke snakke, før Johannes blev født, og skulle have sit navn.
Templet i det Gamle testamente, blev stedet: Hvor Gud taler til os.
Jesus gjorde en ende på bygningen af sten, og gjorde os alle til Adams efterkommere, som det oprindeligt var tiltænkt, vi kan nu personligt snakke med Gud, en for en, en af gangen, som vores Præst Jesus gør det muligt for os, med Sit offer.
Der skal ikke bruges lam, duer eller okser længere, men Præsten selv, ofrede sig, for at vi mennesker kan blive som Adam var, før Adams interesser for Eva overskyggede alle hans interesser for Gud.

Kvinder mister også deres mænd, eller mænd mister deres kvinder, når et eller andet fanger deres samlevers fulde opmærksomhed.
Man bliver fristet, kaldes det på bibelsprog.
Nogen som er klogere, lokker os i uføre.
Vores drømme, vores længsler, afsløres for andre, vores mangler afsløres, vores tanker afsløres. Derved.
Vores fejl er at vi dropper venskabet med Gud eller vores nære.
Vi glemmer vores første kærlighed. Vi forlader vores familie.
Ligesom Adam forlod Gud og derefter blev bedt om at forlade Paradiset. Og det var først da Jesus kom, at Guds håb om forandring hos mennesket blev stort nok til at tage Adams efterkommere: Menneskeslægten tilbage i Paradiset. (Og det sker, fra det øjeblik af, hvor vi dør. Ifølge skrifterne i Bibelen. Når vi dør, møder vi dommer Jesus, en for en, og kommer i Paradiset. De som vælger at lytte til og følge de onde ånder, møder ikke Jesus på samme måde, med føres bort og ned i underverdenen, hvor de lever med deres skam for evigt. De ville jo ikke opgive synden da de levede, og vil næppe opgive den når de er døde og som de onde ånder,,, >De kommer ikke ind i Paradiset, men mår forblive udenfor for evigt. Og så kan de ærgre sig nok så meget, men ind kommer de ikke.)

Mattæus 8:11. Men jeg siger eder, at mange skulle komme fra Øster og Vester og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i Himmeriges Rige.
12. Men rigets børn skulle kastes ud i Mørket udenfor; der skal der være Gråd og Tænders Gnidsel."