www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. april
"Læg alt det materielle i min hånd - både i nuet og i fremtiden. Gå varsomt og se opad!
Den, som vil følge min vej, skal finde den. Vær ikke ængstelig, som verdens børn er det, men bliv med din tillid i MIG!"

7. april
- Johs. 15:9-12. "Set "udefra": en blanding af betingelser og Nåde. Set "indefra": min Kærligheds iver efter at fuldkomme jeres glæde!
Jeg ønsker at forene jer med mig; men jeg kan kun forene mig med det, som er af samme væsen som jeg. Derfor beder jeg mine børn om at frasige og forsage - og om at gøre dette eller hint.
Og alt, hvad jeg beder jer gøre, virker jeg selv i jer, så snart I har taget stilling - aktiv stilling. Ja, længe, længe før kalder og drager jeg, for at hjerterne må vendes mod mig.
Mine veje består af beredte gerninger, og Ånden virker i jer både at ville og at virke. Jeres beslutning for mig og mit er en frugt af min gerning i jer, I må være medarbejdere, ikke tilskuere, når det gælder jeres evige liv - livet i mig.
Grenen er også medarbejder, idet den omsætter saften til frugt og samtidig er den fuldt afhængig af træet! Drik saften med tillidsfulde læber, jeg frembringer frugten deraf og fuldkommer dermed jeres glæde.
Glæd jer med mig, så jeg kan glæde mig med jer!"

8. april
- Hold jer fra farisæernes surdej - og fra Herodes' surdej. (Markus 8:15)
"Farisæernes surdej er selvgjort gudsdyrkelse. De var ikke blot hyklere, men det parti inden for jødedommen, som tog deres gudsdyrkelse alvorligst.
Hykleri er en uundgåelig følge af selvanstrengt "kristenliv". Den, som selv forsøger at leve et rent kristenliv, falder uvægerligt for hykleri, selvom han forsøger "ved hjælp af Guds kraft."
Guds kraft virker ikke sammen med menneskers, men i stedet for."

9. april
-. . . og fra Herodes' surdej. (Markus 8:15) - "Herodes' surdej er ublandet menneskedyrkelse og derfor ublandet menneskekraft. 'Glem ikke, at hvad der ikke springer af tro til Gud, er synd, om det end ser nok så idealistisk ud. Den surdej kan være endnu vanskeligere at tage sig i vare for end farisæernes, for den kan være sværere at gennemskue.
Dog - begge dele har sin rod i stolthed og egenvilje."

10. april
- Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom I dømmer med, med den skal I dømmes.
"Det er Satan, der frister til at dømme mennesker. Og når I er faldet, har lukket dommen ind, så bruger han den til jeres egen skade: Enten til at dække jeres egne brist, så I bliver selvretfærdige. Eller til selvfordømmelse - ved at sætte et MON ved Guds vilje og hans kunnen. Og i begge fald prøver han at skjule Nåden og frelsesmuligheden."

11. april
- Ild er jeg kommet at kaste ud over Jorden, og hvor ville jeg ønske, den allerede havde fænget. (Luk. 12:49)
*) "Pas på, at dit hjerte ikke besmittes af onde eller dømmende tanker. Ofte kommer sådanne tanker ind, når du forarges over andres fejl og synder. Et forarget hjerte drager sig bort fra mig, lytter til fjenden - ikke til min røst - og skjuler nåden for dig selv, når du er nådeløs i din bedømmelse af andre.
Er sådanne tanker kommet ind, så udtal dem ikke - undtagen for at bekende din synd for mig.
*) Husk, at jeg ikke elsker en frem for alle, og ikke alle frem for en, men alle, en for en."
Sidst.
April 11 2018 Kl 03:59 opdatering
I sidste måned lavede jeg bibelkode på hele april måned, og fandt kun en dag, som blev nævnt. d. 10 april 2018
flere forberedelser endte i ingenting. dk1a og dk180410forberedelse