www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. april
"Træd kun frimodigt frem på vidnesbyrdets vej; jeg går foran dig og med dig og efter. Når du vidner om mig, skal du aldrig beskæmmes!
Gå trygt i mit Navn. Glæd dig i Mig, og glæden skal vidne.
Husk at din tillid er min smertes løn!"

4. april
- Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes han ud som en gren og visner. (Johs. 15:6)
"Den som ikke bliver i mig, det er den, som søger næring og hjælp af fremmede kilder: åndelig stolthed, urokkelige principper, forudfattede meninger, selvhjælp, "menneskelige udveje", (sådanne som ikke er anvist af mig).
Regn ikke med penges tilstrækkelighed eller utilstrækkelighed men regn med MIG!
Husk, at ingen skal leve af det, han har, selv når han har overflod, men af min omsorg og kærlighed. I er ikke afhængige af mennesker eller menneskelige vilkår, men af mig. Og jeg vil aldrig svigte jer.
Hav tro til mig - tiltro. Lær af de fejl I begår - hellere end blot at græde over dem."

5. april
- Jesus, lad mig være rigtig nær hos dig - også nu, mens jeg er alene - og netop nu!
"Du er ikke alene, jeg er her. Hold dig til mig i alle ting; der er så meget, jeg gerne vil give dig.
Giv dig tid til stilhed, og tag stilheden med dig i travlheden!
Alt, hvad du tager af min hånd, bringer velsignelse, - også ensomheden. Ræk din ensomhed frem til mig, og jeg vil fylde den, så du får overflod. Gå ikke ad andre veje, og grib ikke efter andre muligheder. Vent og forvent alt fra mig - og gå hvor jeg sender dig!"
Sidst.
April 4 2018 Kl 08:31 Saudiarabiens Kongehus og Fake News.
På DR2 i går 14:20 viste man en Engelsk dokumentar om: En Kongefamilie i krig. (Vises vist igen d. 8 april 2018 13:45)

çòùúðñéðäë 25 Nisan 778 / April 10 2018 1183693 Ezekiel Ch 41 V 15 Jeremiah Ch 20 V 8
ëìî
king n. 5 Numbers Ch 14 V 2 Numbers Ch 14 V 2
áøò Arabia 4 Numbers Ch 14 V 2 Letter 12 Numbers Ch 14 V 2
Datoen er d. 10 april 2018, konge og Arabia indgår i Bibelkoden, rimeligt fint, og når man læser teksterne, er der en fin sammenhæng. Som ikke er tilfældig.
Ud af arbejdskopien, med tynde bogstaver, fremgår Numbers 14 vers 2, som centralt, der står:

4. Mosebog 14:2. Og alle Israelitterne knurrede imod Moses og Aron, og hele Menigheden sagde til dem: "Gid vi var døde i Ægypten eller her i Ørkenen!
April 5 2018 Kl. 00:15 - 00:52
Årsagen til utilfredsheden beskrives som uoverskuelige problemer med at overtage Det Forjættede Land Israel.
Eneste stamme var Judas Stamme, som så Israel som et dejligt sted at bo.
Resultatet af disse vers, blev at alle 10 stammer døde i ørkenen, i løbet af 40 år, kun Jødernes stamme, og Præsterne, dvs Aron og Levitterne, overlevede de 40 års ørkenvandring. Gud tog dem på ordet.
Den Jødiske spejder, der gav Gud tak og ære, hed Kalep. (Det kan man selv læse om, blandt andet i de vers, som er her omkring 4. Mosebog 14:2 - men, hvem, der er hevm, finder man svar på andre steder i bibelen.)
Fake News kom jeg frem til forleden: Jeremias 28:17. Og Profeten Hananja døde samme År i den syvende Måned.

Forhistorien fra bibelen.
Jeremias 28:15. Så sagde Profeten Jeremias til Profeten Hananja: "Hør, Hananja! Herren har ikke sendt dig, og du har fået dette folk til at slå Lid til Løgn.
16. Derfor, så siger Herren: Se, jeg slænger dig bort fra jordens Flade; du skal dø i År, thi du har prædiket frafald fra Herren."
17. Og Profeten Hananja døde samme År i den syvende Måned.
(teksten her er fra): dk180410forberedelse.htm

çòùúðñéðäë 25 Nisan 778 / April 10 2018 1183693
ëìî king n. 1183690 Psalms Ch 47 V 7 Malachi Ch 1 V 11
ëìî king n. 1183699 Psalms Ch 24 V 4 Haggai Ch 2 V 22
øëî familiar n. 1183694 Psalms Ch 24 V 4 Haggai Ch 2 V 22

April 5 2018 Kings Family
Haggai 2:22 and I will overthrow the throne of kingdoms, and I will destroy the strength of the kingdoms of the nations; and I will overthrow the chariots, and those that ride in them; and the horses and their riders shall come down, every one by the sword of his brother.
Malachi 1:11 For from the rising of the sun even unto the going down of the same My name is great among the nations; and in every place offerings are presented unto My name, even pure oblations; for My name is great among the nations, saith the LORD of hosts.
Psalms 24:4 He that hath clean hands, and a pure heart; who hath not taken My name in vain, and hath not sworn deceitfully.
Psalms 47:7 Sing praises to God, sing praises; sing praises unto our King, sing praises.

çòùúðñéðäë 25 Nisan 778 / April 10 2018 -13232 Ezekiel Ch 41 V 15 Jeremiah Ch 20 V 8
ëìî king n. 13224 Isaiah Ch 2 V 21 Isaiah Ch 30 V 21
ëìî king n. 13230 Isaiah Ch 2 V 21 Isaiah Ch 30 V 21
øëî familiar n. 13236 Jeremiah Ch 2 V 12 Jeremiah Ch 20 V 8
Isaiah 2:21 To go into the clefts of the rocks, and into the crevices of the crags, from before the terror of the LORD, and from the glory of His majesty, when he ariseth to shake mightily the earth.
Isaiah 16:7 Therefore shall Moab wail for Moab, every one shall wail; for the sweet cakes of Kir-hareseth shall ye mourn, sorely stricken.
Isaiah 30:21 And thine ears shall hear a word behind thee, saying: 'This is the way, walk ye in it, when ye turn to the right hand, and when ye turn to the left.'
Jeremiah 2:12 Be astonished, O ye heavens, at this, and be horribly afraid, be ye exceeding amazed, saith the LORD.
Jeremiah 10:11 Thus shall ye say unto them: 'The gods that have not made the heavens and the earth, these shall perish from the earth, and from under the heavens.'
Jeremiah 20:8 For as often as I speak, I cry out, I cry: 'Violence and spoil'; because the word of the LORD is made a reproach unto me, and a derision, all the day.
Jeremiah 28:17 So Hananiah the prophet died the same year in the seventh month.
etc. as earlier
finished A.M. 03:08 April 5 2018