www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
Sidst.
April 3 2018 Kl 05:43 Der er kun en matrix med mit udvalg af datoer i april måned i år. og det er d. 10 april 2018.
Profeten, som dør, er en fake news profet.
Jeremiah 20:8 For as often as I speak, I cry out, I cry: 'Violence and spoil'; because the word of the LORD is made a reproach unto me, and a derision, all the day.
Jeremiah 28:17 So Hananiah the prophet died the same year in the seventh month.
Jeremiah 35:17 therefore thus saith the LORD, the God of hosts, the God of Israel: Behold, I will bring upon Judah and upon all the inhabitants of Jerusalem all the evil that I have pronounced against them; because I have spoken unto them, but they have not heard, and I have called unto them, but they have not answered.'
Jeremiah 44:9 Have ye forgotten the wicked deeds of your fathers, and the wicked deeds of the kings of Judah, and the wicked deeds of their wives, and your own wicked deeds, and the wicked deeds of your wives, which they committed in the land of Judah, and in the streets of Jerusalem?
Jeremiah 51:36 Therefore thus saith the LORD: Behold, I will plead thy cause, and take vengeance for thee; and I will dry up her sea, and make her fountain dry.
Ezekiel 8:18 Therefore will I also deal in fury; Mine eye shall not spare, neither will I have pity; and though they cry in Mine ears with a loud voice, yet will I not hear them.'
Ezekiel 17:24 And all the trees of the field shall know that I the LORD have brought down the high tree, have exalted the low tree, have dried up the green tree, and have made the dry tree to flourish; I the LORD have spoken and have done it.'
Ezekiel 25:7 therefore, behold, I stretch out My hand upon thee, and will deliver thee for a spoil to the nations; and I will cut thee off from the peoples, and I will cause thee to perish out of the countries; I will destroy thee, and thou shalt know that I am the LORD.
Ezekiel 34:8 As I live, saith the Lord GOD, surely forasmuch as My sheep became a prey, and My sheep became food to all the beasts of the field, because there was no shepherd, neither did My shepherds search for My sheep, but the shepherds fed themselves, and fed not My sheep;
Ezekiel 41:15 And he measured the length of the building before the separate place which was at the back thereof, and the galleries thereof on the one side and on the other side, a hundred cubits. Now the temple, and the inner place, and the porches of the court,
Jeremias 20:8. Thi så tit jeg taler, må jeg skrige, råbe: "Vold og Overfald!" Thi Herrens ord er mig dagen lang til Skændsel og Spot.
Jeremias 28:17. Og Profeten Hananja døde samme År i den syvende Måned.
Jeremias 35:17 17. derfor, så siger Herren, Hærskarers Gud, Israels Gud: Se, jeg bringer over Juda og Jerusalems Borgere al den ulykke, jeg har truet dem med, fordi de ikke hørte, da jeg talede, og ikke svarede, da jeg kaldte ad dem.
Jeremias 44:9. Har I glemt de onde Gerninger, eders fædre og Judas konger og Fyrster og eders kvinder gjorde i Judas land og på Jerusalems Gader?
Jeremias 51:36. Derfor, så siger Herren: Se, jeg fører din Sag og giver dig Hævn, jeg lægger dets Hav tørt og udtørrer dets Kilde.
Ezekiel 8:18. Men derfor vil også jeg handle med dem i Vrede; jeg viser dem ingen Medynk eller skånsel, og selv om de højlydt råber mig ind i øret vil jeg ikke høre dem.
Ezekiel 17:24. Og alle Markens Træer skal kende, at jeg, Herren, nedbøjer det høje Træ og ophøjer det lave, udtørrer det friske Træ og lader det tørre blomstre. Jeg, Herren, har talt og grebet ind.
Ezekiel 25:7. se, derfor udrækker jeg hånden imod dig og gør dig til Rov for Folkene; jeg udrydder dig af folkeslagene, udsletter dig af Landene og tilintetgør dig; og du skal kende, at jeg er Herren.
Ezekiel 34:8. Så sandtjeg lever, lyder det fra den Herre Herren: Fordi min Hjord blev til Rov, fordi min Hjord blev til Æde for alle Markens ville Dyr, eftersom der ingen Hyrde var, og Hyrderne ikke spurgte efter min Hjord, og fordi Hyrderne røgtede sig selv og ikke min Hjord,
Ezekiel 41:15. Og han målte Længden af Bagbygningen langs den afspærrede Plads, som lå bag den; den var hundrede Alen. Det Hellige, Inderhallen og den ydre Forhal
Ezekiel 34:9. derfor, I Hyrder, hør Herrens ord!
10. Så siger den Herre Herren: Se, jeg, kommer over Hyrderne og kræver min Hjord af deres hånd, og jeg sætter dem fra at vogte min Hjord; Hyrderne skal ikke mere kunne røgte sig selv; jeg redder min Hjord af deres Gab, så den ikke skal tjene dem til Æde.
11. Thi så siger den Herre Herren: Se, jeg vil selv spørge efter min Hjord og tage mig af den.
12. Som en Hyrde tager sig af sin Hjord på Stormvejrets dag, således tager jeg mig af min Hjord og redder den fra de Steder, hvorhen de spredtes på Skyernes og Mulmets dag;
13. jeg fører dem bort fra folkeslagene, samler dem fra landene og bringer dem til deres land, og jeg, røgter dem på Israels Bjerge, i Kløfterne og på alle landets beboede Steder.
14. På gode Græsgange vil jeg vogte dem, og på Israels Bjerghøjder skal deres Græsmarker være; der skal de lejre sig på gode Græsmarker, og i fede Græsgange skal de græsse på Israels Bjerge.
15. Jeg vil selv røgte min Hjord og selv lade dem lejre sig, lyder det fra den Herre Herren.
16. De vildfarende Dyr vil jeg opsøge, de adsplittede vil jeg bringe tilbage, de sårede vil jeg forbinde de svage vil jeg styrke, og de fede og kraftige vil jeg vogte; jeg vil røgte dem, som det er ret.
17. Og I, min Hjord! Så siger den Herre Herren: Se, jeg vil skifte. Ret mellem Får og Får, mellem Vædre og Bukke.
18. Er det jer ikke nok at græsse på den bedste Græsgang, siden I nedtramper, hvad der er levnet af eders Græsgange? Er det eder ikke nok at drikke det klare vand, siden I med eders Fødder plumrer, hvad der er levnet?
19. Min Hjord må græsse, hvad I har nedtrampet, og drikke, hvad I har plumret med eders Fødder!
20. Derfor, så siger den Herre Herren: Se, jeg kommer for at skifte Ret mellem de fede og de magre Får.
21. Fordi I med Side og Skulder skubbede alle de svage Dyr bort og stangede dem med eders horn, til I fik dem drevet ud,
22. derfor vil jeg hjælpe min Hjord, så den ikke mere skal blive til Rov, og skifte Ret mellem Får og Får.
23. Jeg sætter en Hyrde over dem, min Tjener David, og han skal vogte dem; han skal vogte dem, og han skal være deres Hyrde.