www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. marts
"At leve af tro er at mætte sig med tro = at sætte jeres lid til mig, til MIT ORD. Jeg elsker at mætte jer, for så er I nær hos mig. Jeres tillid er forudsætningen for, at jeg kan give jer min tro. Den tillidsfulde skal aldrig skuffes; for han har døren åben, som jeg kan komme igennem!"
Sidst.
Marts 24 2018 Kl 05:23 Jeg tror jeg misforstod noget i går.

De sidste ord i teksten:
Frelsen tilbydes vederlagsfrit til ethvert menneske, men mange vil ikke have den, fordi den indeholder et Liv, de enten ikke ønsker at leve, eller selv ønsker at frembringe.

"Eller selv ønsker at frembringe."
Har en anden betydning, end jeg fandt frem til i går, efter at have læst det, jeg læser først dagens tekst, når jeg har skrevet min tekst, ofte er begget tekster om samme emne, men det er ikke fordi jeg kender begge tekster, men fordi Gud kender begge tekster, på den måde kan jeg hver gang glæde mig, over at Gud er til stede.

Men selv ønsker at frembringe, kommer ind i vores liv via traditioner, gentagende gange har Gud advaret imod at overtage andre folkeslags traditioner. Særligt de ugudelige traditioner, som går imod Guds anbefalinger til et godt liv, sådan som De ti bud, Moses mange bud, kirkernes endnu flere bud, som forhåbentligt stemmer overens med Jesus liv og færden. Vi kender Samarittertjenester, som er udledt af lignelsen om Den Barmhjertige Samaritaner. Kirkens Korshær, Jehovas Vidner, Jesu Kristi Kirke osv.
De er alle sammen kopier og helhjertede ønske om at frembringe et samfund, som kunne være Gud velbehageligt. Ofte ender det med at disse samfund, tager afstand til den ægte vare, ligesom Israel gjorde da Jesus i egen persøn ville vende strømmen af sjæle fra at blive fortabte til at blive frelste.

Den ufattelige store indgriben Gud dermed gjorde, ved at sende Sin Enborne Søn, en sjæl, Gud virkelig kunne regne med og stole på.
Den forskel Jesus, nej Gud dermed gjorde, var nemlig af uendelig betydning, og et enkelt sted er dette blevet misforstået. Der, hvor Daniel spørger: Hvad er slutningen på dette liv: For præsteskabet, (underforstået).
Engelen, eller rettere Gud forklarer så om de 2 profeter, Jesus og Johannes Døber, (Denne hemmelighed har været skjult indtil nu jeg beskriver den.)
At disse 2 skal profetere (= tale sandt, proff / professionelt, fejlfrit) i 1260 dage, så skal offeret ophøre.
Det første offer var Johannes Døber, som kongen halshuggede, fordi hans kone ikke ønskede dårlig omtale, af deres ægteskab.
Det andet offer blev Jesus, som ikke begik Johannes Døbers fejl, men bare var Gud Hengiven, i al Hans Gerning.
Som Jesus siger: Gud alene er god, Gud alene gør dette muligt, vi andre er Guds Tjenere og tjenerinder og Jesus medtjenere.
For hvis ikke ordet forkyndes, så ligger det og venter på bedre tider.
Og de ord som er blevet sløret eller fjernet, de bliver blot gentaget, når der kommer ører, som vil høre.
Således genopretter Gud alle ting.
Og genopretter betyder her: Gør tingene godt igen.
PS! kl 7:02 første gang i dag, skal tages med det forbehold, at jeg har formuleret i bvetydningen: Skrevet og tænkt over disse ting i flere år.
I sin tid var det en af årsagerne til at det gik op for mig, at Johannes Åbenbaring, er skrevet af en munk, som havde læst en masse hellige og hemmelige skrifter på sit bibliotek.
Jeg tror ikke at det var Johanneses mening at vildlede læsererne til at tro, at han også var apostlen Johannes. (Det ville nok have medført at teksterne og oplevelserne ville følges ad. Men umiddelbart, finder jeg ingen oplevelser beskrevet i Johannes Åbenbaring, som afslører de oplevelser, som apostlen Johannes havde med Jesus.)