www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. marts
"Frelsen er ikke en selvfølge, men en gave: GUDS gave til mennesker, vundet til jer med mit liv som indsats. I er vundet ud af fjendens vold ved mit liv og min død.
Jeg overvandt Satan ved frivilligt og uden fald at give mig i hans vold. Og ved mit liv, min lidelse og død har jeg for evigt vundet retten til hvert menneske, som frivilligt vælger Mig.
Frelsen tilbydes vederlagsfrit til ethvert menneske, men mange vil ikke have den, fordi den indeholder et Liv, de enten ikke ønsker at leve, eller selv ønsker at frembringe."
Sidst.
Marts 23 2018 Kl 19:36 at blive gammel.
Herrens tjenestealder er fra 30 til 50. Bibelsk set.
Det er først nu, i dag, at jeg opdager, at jeg kan trække nig tilbage. (Med god samvittighed.)
Jeg blev 67 for 9 dage siden d. 14 marts. Jeg fik lagt ekstra tid på, så jeg kunne følge med i: Hvad der kom ud af mine gerninger.
Når jeg tænker over det, så er det meget smukt gjort af Gud, imod mig.
Jeg har sat min sidste tid / næste tid af til at renskrive mine oplevelser, mit liv.