www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. marts
"Flygt ikke bort fra mig, når min Ånd viser jer sandheden om jer selv. I må erfare jer selv, for at kunne erfare MIG.
Jeg ønsker at være alt for jer. I må erfare jeres egne reaktioner for at se jeres magtesløshed. Endnu gælder ordene: Vælt din vej på Herren, stol på ham, så griber han ind! (Salme 37:5). Det er det første, l må lære, så at jeg kan gøre det sidste!
Husk, at jeg aldrig rører nogen andens ejendom, kun den som er givet mig frivilligt. Og i den stilling kan ingen røre dig.
Husk også, at renselse ikke er det samme som revselse, men en Kærlighedsgerning!
Mennesket løsrev sig fra mig, og denne løsrivelse gentager sig i hvert menneske på Jord, skønt alle var skabt ved mig og til mig, og JEG aldrig har sluppet jer.
Hjertet finder ikke hvile uden i mig, dets ophav og eneste håb.
Hver sjæl har evighedsmærket på sig og er udlænding på Jorden.
Ånd af min Ånd er kun hjemme i MIG!
Jeg vil lære jer at afsky SELVET, så I vender jer fra det afskyelige!"

22. marts
- Er det DIN TRO, som virker, når vi får lov at erfare, at dine løfter opfyldes?
"Ja, det er den tro, som virkes af mig. Men glem ikke, at heller ikke den er noget, I "udstyres med". Den virkes, det vil sige: gives hele tiden, skridt for skridt."
Sidst.
Marts 22 2018 Kl 21:13 Jeg har besøgt 3 gode veninder de sidste 3 dage, den sidste bad mig om at gøre min selvangivelse færdig, fra sidste år. På grund af digitale selvangivelser, skulle jeg tilføre mange oplysninger, en efter en, efter at have indskrevet næsten 10 felter med ja, nej og tal, kunne jeg skrive 3 linier med tekst, og endte med at få 2000 tilbage om 3 uger. Det er bare noget der virker. Sikke et system, jeg startede med at ringe til Udbetaling Danmark, for at høre: Hvor meget jeg får udbetalt i pension om 1 uge, min første udbetaling som folkepensionist, jeg går 3000 ned i udbetalt pension. Jeg får næsten 1000 kr mere end jeg havde regnet mig frem til, så det var gode oplysninger. Tak til Danmark og tak til min veninde, som fik sat mig i arbejde.
Jeg kan nu se lyst på fremtiden, de næste 3 måneder i det mindste.