www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11. marts
"Jeg er jeres vogter og beskytter, ja mere end det! Jeg er Livets Kildespring - hvem kan standse det?"

12. marts
- Tilgiv mig mit urolige og ubalancerede sind, min utilfredshed. Det er jo i virkeligheden dig, Jesus, jeg vender mig imod, når jeg ikke kan få øje på din hjælp.
"Glem ikke, at der er andre magter, der er parat til at benytte den sprække, din utilfredshed eller din frygt frembringer. Husk, at uden I bliver i mig, kan I slet intet gøre - (Johs. 15:4). Og husk, at jeg elsker dig uanset dit urolige sind.
Om du blot kan lære at se på MIG, når vanskelighederne trænger dig.
Når du beder - så glem ikke, at med i bønnen hører også din lytten og læsning af Ordet!
Den tomhed, du føler, viser kun, hvor meget BESTRÆBELSER har fyldt i dit kristenliv!"

13. marts
- Herre, jeg bekender min overfladiskhed, og jeg beder dig: lær mig at gribe om det du har til os under modgang og trængsel, så jeg ikke kan miste det! "Her er ikke tale om at miste - men altid om at modtage, så længe du ikke afslår at modtage, hvad jeg rækker dig.
Alt fra mig er en stadig flydende strøm - til dig selv og til andre. Øs af min glæde, min fred, min kærlighed, øs af Mig. Øs til liv af Livets Kilde!
Min kærlighed til jer er ny hver dag. Sæt jeres forventning til MIG, jeg skuffer ikke. Alt mit er jeres!
Tillid er den hjerteager, hvor min sæd kan gro. I det tillidsfulde hjerte kan jeg gøre min gerning."

14. marts
- Herre, hvis vi nu er gået fejl, kommet bort fra din vej for os?
"Så er det alligevel MIG, der har udvalgt jer, og så meget mere beror alle ting på mig!
Vær ikke bange, jeg har været med jer og ført jer ad underlige veje. Og jeg henter altid det vildfarne får, når det kalder om hjælp. Sådan henter jeg den, som kalder på mig. Vend sind og tanke til MIG, så sætter jeg jeres fod på Vejen.
Drag lære af alt, hvad I møder - Jeg kan vende alt til gavn for den som elsker mig."

15. marts
"Søg mig for min egen skyld - ikke for de følelser du håber at få, ikke for mine gaver til dig - men for min egen skyld."

16. marts
"Kristenlivet med alle dets frugter er ikke noget, I bliver "gjort i stand til" at leve - så ville I snart løbe langt bort fra mig. Som aflæggere ville I blive, ikke Grene på Træet!
Aflæggeren vokser sig selvstændig; men grenene lever af træets saft - af Træets Liv!"

17. marts
- Under Paulus' rejse til Rom (skibbruddet i Ap.G. 27:1-20)
stolede officeren mere på sagkundskaben end på Herrens vejledning gennem Paulus. Er det muligt for dig, Herre, at lære os at gå på dine veje uanset alt og alle omkring os? Vi har forsøgt så længe!
"Det er ikke forsøg der gør det, men tro! Forsøgene har alt for ofte været blandet med håb til menneskelige udveje.
Jeres ubegrænsede tillid er alt, hvad jeg behøver, for at kraften kan strømme - og tegn og undere skal følge.
Hver tanke, hvert ønske, hver handling eller undlade at handle, som ikke springer af tillid til mig, er en prop for strømmen. Min strøm.
Frasig og forsag hver tanke om udvej eller indgang eller løsning af en vanskelighed - overlad alt det til mig! Spejd ikke efter noget sådant, men bed i tillid om min vejledning, fordi l ønsker at være i mit samfund.
Følg min vejledning - og afvis så alle tanker om hvorfor og hvortil. Byg ikke tankebygninger ud fra sådanne spørgsmål. Frygt ikke, tro kun!"

18. marts
"I er rene - og I skal renses. (Johs. 15:3 og 2). De hænder, som arbejder, må stadig renses, selvom hjertet er rent. Ligesådan med grenene. Hvis snyltere ikke fjernes, bliver der mindre frugt, den plettes, bliver uholdbar, og grenen sygner hen.
Sug al jeres næring fra MIG. Megen renselse kunne undgås, hvis mine børn forstod det.
Jeg må have jer helt uden andet støttepunkt end mig. Den som ikke kender hvile i mig - og tilliden til mig - kan ikke følge mig helt og kan ikke bringe andre nær til mig.
Jeg fylder det tomme kar."
Sidst.
Marts 18 2018 Kl 05:23 en pause?
Har ordnet bil, i denne måned, og ikke haft tid til at tænke på at skrive.
Har det så været en pause? Ja, umiddelbart, er det min første tanke, når jeg ser tilbage.
Men bondens græs gror jo, selvom han ikke våger over det hver dag.

Min store overraskelse, som førte mig til disse tanker kom i fredags, aften, hvor jeg så en pige, jeg engang havde danset med: Elske og blive elsket af en anden mand.
Først på måneden, solgte jeg ligeledes en bil, til en, som ville restaurere den fuldstændigt. Jeg ved godt, der er forskel på biler og piger, men opmærksomheden, er tid og penge, som man bruger på at opbygge eller genopbygge hinanden.
Vi er Kristi brud, som Gud opbygger eller genopbygger,
Nogle vil gøre kirken til Hans brud, men det er de levende sjæle, som står øverst på ønskeseddelen, vi får vores navn skrevet ind i livets bog.
Ligesom med Jesus, så er det den levende Jesus, som lever evigt, i Det Himmelske Rige, i Det Himmelske Paradis, i Det Himmelske Jerusalem, og fortiden, som vi lever her og nu på Denne Jord, vil blive historier, ligesom dem, der er skrevet i Bibelen: Fortællinger om gode og mindre gode konger og deres forhold til Gud eller om deres afvisning af Gud og gode manerer.
Det liv, vi lever nu og her bliver historisk, vores liv, derimod fortsætter, men denne verden, forsvinder fra vores synsfelt, der bliver, som en dagbog, der er skrevet færdig, et nyt kapittel begynder, i en anden verden. vores liv, husker vi, og det er det liv, vi får brug for at glemme, og det er derfor Jesus, som vores Præst, stænker Sit blod på Arken, så vi med vores indhold, kan leve evigt i Paradiset.
Vi og vores minder, er som Pagtens Ark, vi er som Noas Ark, ud af de mange tusind dyr og mennesker vi har været omgivet af, så er det kun nogle få, som er med os i vores hukommelse, i vores personlige Ark.
Og det er kun vores venner, vi kan tage med i Paradiset.
Det er det Jesus gør, tager sine venner med i Paradiset.
En præst kan tage sin menighed med i Paradiset, en mand kan tage sin familie med i Paradiset. En kone ligeså.
Men synden, kommer ikke ind.
En af Guds engle, tilbød engang at lade sin ånd komme over alle de falske profeter, so de forkyndte en løgn, for på den måde, at ydmyge dem, planen lykkedes, så selv løgnens engel, kan komme i Paradiset, men kun behersket, ikke som løssluppen; sådan er det også med kærlighed, et menneske har kontrol over disse og andre lyster som kan fører til følelser. Og vi er ofte meget følelsesladet. Og klar til at kaste os ud i nye oplevelser. Ligesom en surfer beretter om, at han tager ud på havets bølger for at mærke den nærhed med naturen og mærke kravene til hans opmærksomhed, 100 %
At skrive eller at strikke, kræver også minutiøs opmærksomhed.
At bage, at skabe, - , ligeså.