www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. februar
- Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. - (Johs. 15:4)
"Den, som går uden at være sendt af mig, om også han går i tjenstiver for mig, han går fra mig! Den, jeg sender, går jeg med! Kom tilbage til mig!
I dine ønsker om tjeneste er du ofte på vej bort fra mig. At blive i mig er at blive med ønsker og tanker i tilliden til mig.
Den, som tror, kan vente. Sæt jeres lid og jeres forventning til mig."

28. februar "Nogle lever ikke efter det, de tror - og troen dør. Andre tror ikke det, de søger at leve efter, men bygger på egne bestræbelser - det giver golde gerninger.
Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på Jorden?"

29. februar - Ap.G. 11:23-24.
Fuld af Helligånd og tro. Om dette kunne siges om mig,
Herre.
"Vedkend dig din fattigdom og hjælpeløshed, men fordyb dig ikke i din egen tilstand. Fordyb dig i beskuelsen af Min rigdom og kraft.
Glæd dig over, at dit navn er skrevet i Himmelens bog, og slip ikke den ydmyge glæde."

1. marts
- Jeg er bange for at lære at give, bange for at se "bunden" bar og tom!
"I MIG er Livet og alt, hvad I behøver, og jeg elsker at give. Os med takkens kar - til jer selv og til andre. Alt, hvad I takker for i mit Navn, skal I erfare, at I har. Bed og tak i mit Navn.
Husk, at hvad I har, er ikke jeres - men mit. Det vil sige: der er ingen bund!
Min rigdom er en strøm, ikke en beholdning!"

2. marts
- Grenen og træet (Johs. 15). Strid om lærespørgsmål inden for de første kristne. (Ap.G. 15:1-2)
Det er, som om de glemmer Frelseren for frelsesvejen. Når de kunne gå fejl, hvad så med os? "Hvor love og regler træder i stedet for eller imellem personlig forening med mig, der daler lyset og svækkes kraften.
Hold altid MIG for øje. Blanding af forståelse og tro er skæbnesvanger. Brug ikke forståelsens vej, men lad min Ånd oplyse og vejlede jer. (Johs. 14:16)."

3. marts
"Det er mig, der slutter pagt med jer, og det er mig, der bærer ansvaret. Giv mig jeres tro og tillid. Jeg kan ikke skrive min lov i et hjerte, som ikke har tillid til mig.
Ikke ved at ville kan I holde fast. Opgiv at ville selv - giv mig jeres vilje. Det betyder at opgive at ville selv. At kæmpe i egen vilje er at stampe. At give jeres vilje fra jer - til mig - er Tillid.
Jeg hersker ved Kærlighed."

4. marts
"Jeg kom for at forkynde frelsen i MIG. Som oftest tror mennesker, at de skal fortjene at være mine børn.
Det vanskeligste af alt er at få øje på NÅDEN - den uigengældelige forening med mig.
Opgiv alt for dette ene - og alt mit er jeres."

5. marts
"Ved I, at jeg elsker jer?
Se på alle ting ud fra denne kendsgerning. - Med min kærlighed drager jeg mennesker til mig - ikke ved trusler. Frygt hører ikke hjemme i mit rige, men i verden.
Mit væsen er Kærlighed. Min pagt er en Kærlighedspagt! Det er med i min pagt, at I skal leve i frihed. Hvor min Ånd er, der er frihed.
*) Husk, at min pagt er ensidig: selvom jeg må have dit JA, er det dog mig, der holder pagten - og gennemfører den!"

6. marts
- Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst, I vil, og I skal få det.
"AT blive i mig er at slippe alt, hvad der ikke er frugt af min Ånd, og at klynge sig til mine ord og løfter.
Min kraft virker der, hvor andre magter nægtes adgang!
Sig nej med det samme, når en situation indbyder til bekymring eller mismod. Sig nej - vis det fra jer i Mit Navn. Hvor reel situationen end synes at være, så er jeg dog mere nærværende. Hvor stor nøden end er, så er min magt og min kærlighed dog større.
Hver vanskelighed, ja, hver farlig situation, er en ny mulighed for mig til at bevise jer min kærlighed. Eller en kærkommen anledning for mørkets magter til fristelse. Ondskabens åndehær er virksom, og fordi så mange af mine børn har åbnet sindet for verdslig påvirkning - eller fordi de stoler helt eller delvis på egen kraft - er mørkets magter tæt om Jordens kreds.
Selvhjulpen kristendom er mig en vederstyggelighed; jeg længes efter mine børns fulde tillid!
Bed om troen som skænkes jer af mig. Uden den kan I ikke klare jer. Frygt kommer aldrig fra mig.
Frygt ikke for dem, der truer de kristne, men for dem som lokker. - Og dog siger jeg jer: Frygt ikke, tro kun!"

7. marts
- Jesus, jeg mærker frygten for fremtiden banke på.
Hjælp mig!
"Luk ikke frygten ind. Frygt vildleder; i tillid til mig skal I finde vej.
Giv ikke rum for noget, som ikke er af min Ånd. At give rum er at give magt. Alt, hvad der udspringer af manglende tillid til mig, er ikke af min Ånd og skiller jer fra mig, hindrer min virken.
Frygt er aldrig fra mig!"
Sidst.
Marts 7 2018 Kl 07:30 Har haft nogle underlige dage / uge.
Det var først, da jeg overførte mine oplevelser på Jesus, at jeg kunne forstå og forklare min tilstand.
Jeg forestiller mig, at Gud og Jersus har sat sig et mål.
De holder fokus på deres mål.
Det er deres mål, og alle andres mål, er dem ligegyldigt.
Kobberslangen i ørkenen er det bedste eksempel, jeg kan komme på:
De holder fokus på målet, her kobberslangen, alle andre slangers tilstedeværelse er dem ligegyldige, intet får dem ud af kurs.

mit liv, var i går, at henvende mig til en elektriker, en mekaniker, nogle piger til en fest om aftenen, på internettet, vaskemaskine, oprydning og meget mere.
Alle disse delmål, (som er en del af mit liv) (som også er mål for at kunne leve med mine begrænsede evner i fremtiden) (så jeg har råd og kan leve, som jeg gør og som jeg ønsker at gøre.)
Alle disse delmål, blev til min store overraskelse nået.
Disse mål, og mange flere nåede jeg i den forgangne uge.
Jeg nåede ikke at skrive, jo, men ikke disse tekster. På denne hjemmeside, det plejer ellers at være mit højeste mål.
Jeg var f. eks. i Hjørring i går, for at købe et vakuum rør, til min solfanger, fordi et af rørene var gået i stykker, og på grund af fødselsdag, havde jeg ventet i 3-4 uger, før jeg ville købe det med 18 % rabat, han gav 50%, jeg blev glad og overrasket. og nu kan jeg få solfangeren til at virke uden tab af varme om natten. (mit næste mål er at tilføje 6 gange flere rør til mit nuværende anlæg. det kan gøres for 21000.- som jeg ikke har pt.)
Jeg går bogstavelig talt fra opfyldelse af den ene drøm efter den anden.