www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. februar
- Er det virkelig muligt at få noget ud af os - af mig?
"Ja, på grund af MIG."
- Ja, Jesus, men på trods af os? Er det muligt?
"Ja, på trods af jer - men ikke på trods af jeres vilje!
I mig er alt, hvad du behøver - til dig selv og til andre!
Jeg er tilgivelsen. Den, som har mig, har tilgivelsen.
Og den, som har mig, har sejren. I mig har du alt, hvad du behøver!
Vær ikke vantro, men troende. Luk ikke bekymringer ind!
Jeg vil føre jer til mit mål med jeres liv, for jeg elsker jer. Mit liv i jer, det er det, jeg spejder efter - og jeg giver jer det selv!
Mine disciple - det er dem, der har nok i mig, til liv og til tjeneste.
Tomme hænder er, hvad jeg behøver for at fylde, og hvad du behøver for at gribe."

22. februar
- Hvad er mit hjertes attrå? (Romer. 8:6-7). Det er så blandet, fyldt med jordiske ønsker.
Er mit hjertes attrå: lidt timelig lykke, lidt medvind og solskin? - Blandet med ønsket om Guds ønske - hans vilje med mig?
"Bed ikke om timelig lykke, men bed om den evige, som begynder her. Djævelen vil friste jer gennem jeres sjælelige, jeres timelige ønsker, som han ikke engang ønsker at opfylde - blot vinke med. Lyt ikke til ham, han kan ikke og vil ikke tilfredsstille jeres længsler.
Søg mit rige under alle forhold, og alt andet skal gives jer i tilgift.
Ofte bliver det et valg mellem min vilje og dine ønsker, eller mellem tro og tvivl, der styrker eller svækker din stilling i mig. Af angst for at miste dit timelige vel viger du uden om min vej - og hvad gavner det et menneske, om han vinder de timelige goder, men mister de evige?
Hvor din skat er, vil dit hjerte være. Her gælder det ikke klogskab - men tro.
Jeg vil ikke skuffe jer. Den som vil eje min glæde, må fornægte sig selv - sit jordiske jeg. Hvad I mister for min skyld, får I mange gange igen. Vær ikke bange for, hvad der ser ud som tab, - det skal vise sig at være en vinding!
Tragt ikke efter opfyldelsen af timelige ønsker, men søg først mit rige - min vilje - søg mig.
Søg ikke tryghed og hvile i omgivelserne, men i mig; så kan I være på vandring og dog hvile.
Græd ikke, mit barn; min fred er langt mere værd end al jordisk hygge og velvære. Tab ikke modet. Bliv i mig!"

23. februar
- Kun i din vilje finder jeg freden,
kun i din vilje rummes mit Eden.
Kun i din vilje hjertet får ro,
Jesus, min frelser, skænk mig din tro!

24. februar
- Bespisningen i ørkenen af de 5 tusind. (Johs. 6,l-15) -
Men da de jordiske ønsker bliver resultatet af underet, går Jesus sin vej!
"Folkets tro til mig var iklædt deres egne ønsker: Jeg kunne opfylde og virkeliggøre, hvad de ønskede. Derfor var jeg nødt til at gå bort fra dem. Jeg var midlet for dem - ikke målet. Troens "håndlanger" - ikke troens genstand! Jeg skulle være deres ønskelands konge men ikke deres hjertes herre!
De ville udvælge mig; men 'det er ikke jer, der har udvalgt mig, men Mig der har udvalgt jer!'
I kan vælge mig, og hvor gerne vælges jeg ikke til hjerternes Herre. Men Jeg kan udvælge - og jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt.
Løft jeres øjne til mig, og min fred og glæde skal strømme igennem Jer.
I er mine elskede og dyrekøbte børn!"

25. februar
"Alt mit er dit! Her behøves ikke forståelse, kun tro.
Bliv i mig! det er: at lade være at gå bort - at holde blikket fæstet på mig, at sige nej til alle følelser og tanker som ikke har rod i mit væsen, i Kærligheden, - og at sige ja til det, som har sin rod i mig.
Sig ja i Jesu Navn; der er kraft og liv i mit navn, og jeg vil aldrig overhøre en nævnelse af det!

tilføjelser:
Som små blomster, der får opmærksom fra Solen.
Som fugle under Himmelen, (Mattæus 10:29. Og ikke en af dem falder til jorden uden eders Faders Vilje.)

Ja større opmærksomhed end for noget andet, viser Jesus sin opmærksomhed, når et menneskebarn nævner Hans navn.
Sidst.
Februar 25 2018 Kl 07:38 Livet er fuld af overraskelser.
I mange måneder, måske år, har jeg kunnet løse verdenssituationen med krig.
Men jeg undlod, at tale om det af 2 årsager, den ene var af frygt, (for at få et kort liv.) Den anden årsag, var for at få et langt liv.
#1
ligesom, dengang Mafian eller Mafiaerne (ordet er Italiensk og betyder: Min lille pige.) Så måtte man ikke afsløre: Hvem, der stod bag. For bagmanden (dvs Godfather) eller bagmændene ville som regel ikke i fængsel.
Vi læser også om Johannes Døber, som mistede sit hoved, fordi han snakkede om Kong Herodes ægteskabelige forhold, noget, som ikke kom ham ved.
#2
Salme 37:11. Men de sagtmodige skal arve landet, de fryder sig ved megen Fred.
I øvrigt fra samme Salme 37:13. men Herren, han ler ad ham (= den gudløse), thi han ser hans Time komme. (Vi dør jo alle sammen.)

Hvordan får man så et nyt liv, hvilket råd har jeg fundet og fulgt?

Esajas 52:11. Bort, bort, drag ud derfra, rør ej noget urent, bort, tvæt jer, I, som bærer Herrens Kar!
12. Thi i Hast skal I ej drage ud, I skal ikke flygte; nej, foran eder går Herren, eders Tog slutter Israels Gud.
13. Se, min Tjener får Fremgang han stiger, løftes og ophøjes såre.

Der står egentligt mere, end jeg husker det.
Men drag ud, forlad, - stille og roligt. (Sådan huskede jeg skriftstedet / skriftstederne, for der er flere, som omtaler: Hvordan man lægger fortidens synder bag sig.
Som en salme jeg elskede beskriver det:
Har hånd du lagt på Herrens plov, da se dig ej tilbage.
Mattæus 10:29. Sælges ikke to Spurve for en Penning? Og ikke en af dem falder til jorden uden eders Faders Vilje.
30. Men på jer er endog alle hovedhår talte.
31. frygter derfor ikke; I er mere værd end mange Spurve.
eget notat.
4 mosebog 30:7. Hvis hun bliver gift medens der påhviler hende Løfter eller en Forpligtelse, hun har påtaget sig ved et uoverlagt ord,
8. og hendes Mand ikke siger noget til hende, samme dag han får det at høre, skal hendes Løfter stå ved Magt, og den Forpligtelse til afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
9. Hvis hendes Mand derimod formener hende det, samme dag han får det at høre, gør han dermed det Løfte, der påhviler hende, og den Forpligtelse til afholdenhed, hun har påtaget sig ved et uoverlagt ord, ugyldig, og Herren skal tilgive hende.
10. En Enkes og en forstødt hustrus Løfte, enhver Forpligtelse til Afholdenhed, hun har påtaget sig, er bindende for hende.
11. Hvis en kvinde i sin Mands hus aflægger et Løfte eller ved Ed forpligter sig til afholdenhed i en eller anden Retning,
12. og hendes Mand, når han får det at høre, ikke siger noget til hende og ikke formener hende det, skal alle hendes Løfter stå ved Magt, og enhver Forpligtelse til afholdenhed, hun har påtaget sig, skal stå ved Magt.
Februar 25 2018 Kl. 16:23 det største pudselspil i dag, blev endelig løst.
Hvorfor gik min aften, som den gjorde i aftes, så mange hendelser kom helt uvendtet og overvældede mig fuldstændig.
Jeg gik rundt i Aalborg i næsten 4 timer, noget jeg ikke har gjort i måske 20 år. (Store snefug dalede blidt ned den sidste halve time, smukt, og så sjældent, at en filmede det med sin mobiltelefon.)
Jeg hørte senere fra Falster, den anden ende af landet, at det samme skete der. på samme tid.
Jeg satte Volvoen til salg i nat for 2500, den blev hurtigt solgt, allerede i nant.
En pige, som jeg har haft stor glæde af at danse med, fandt mig, jeg havde set hende, men hun kom hen og ville danse, og vi endte med at arangere vores fremtid som ægtefæller.
Inden da, havde jeg gjort kur til en pige, jeg beundrer meget, og som jeg havde sat mig for, skulle være pigen, jeg kommer sammen med - fremover. (jeg tog hjemmefra hungrende og med tro på at jeg skulle finde pigen, i aftes.)
Jeg brugte mange timer på hende jeg havde sat mig for, men jeg kunne mærke, at hun ikke ville, nej hun ville gerne, men ikke kunne, fordi hun havde brugt megen tid sammen med en anden, som hun bad, danse med sig. Så jeg blev tvunget til at opgive hende, indså jeg. - - jeg troede ellers, for hun har altid givet udtryk af at jeg var dejlig.
Der var flere unge piger, lige min stil, men dêt gik ikke, og her blev gåden givet: Hvorfor havde jeg ikke fri adgang til de unge piger?
Jo, jeg er jo blevet gammel, ældgammel.
Jeg ser gammel ud, jeg opfører mig som en gammel mand.
Jeg tænker, som en gammel mand, - det var derfor, jeg skulle bruge så lang tid på at løse gåden.
Den afsked med livet, som jeg elskede at leve, kom som en overraskelse.
Jeg er jo ikke mæt af dage endnu.