www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15. februar
"Lev med mig i dine tanker, dine ønsker, din bøn. Det er at blive i mig - og du skal kende mig!
Takkens vej er den bedste vej til hjertets forståelse.
Tak og Tillid - Tro og Lydighed!"

16. februar
"Sig til mine børn: I har indrettet jer med synd! - De må vende sig fra synden til mig. Syndens følger truer - vend om, før det er for sent! Mine børn, det er muligt at løses fra syndens Magt. JEG har løst jer!
Lær at leve i afhængighed af MIG. Spørg jer selv: Hvad gør du i en snæver vending? - når noget ikke slår til, når du mangler et eller andet? Når nogen tilbyder dig noget underhånden?
Se ikke til højre og venstre, men til MIG!
Glem ikke, at min Nåde er nok! - først og fremmest til Frelse og Liv, men også materielt. ,
Salig er den, som tør stole på mig - regne med mig, - den som ved sig fattig i ånden; for han skal få vejledning hos MIG!"

17. februar
"Vil du stille hver time på dagen til rådighed for mig?"
- Ja, Jesus, det vil jeg, men. . . ?
"For mig?--"

18. februar
"Jeg er din faste grund - din KLIPPEGRUND. Alt andet er tilgift. Glæd dig over, hvad du får i tilgift - også dine erfaringer af mine indgreb, men byg ikke på dem; det ville være som at bygge på sand. Lad dem hjælpe dig til at finde udtryk, når du vidner om mig."
Sidst.
Februar 16 2018 Kl 03:54 decent
Isaiah 4:1 And in that day seven women shall take hold of one man, saying, We will eat our own bread, and wear our own apparel: only let us be called by thy name, to take away our reproach.

Februar 18 2018 Kl 11:20 Herrens tjener. Hvorlænge?
Jeg skrev lidt om helvedet 1 og 2 i morges.
Jeg blev inspireret til det, fordi jeg hos Halden Frelsen Hærs menighed hørte ord fra Hebræerne, der viste mig, at den tid er nært forestående, hvor alle kender Herren, som han kendes bør.
Missionærerne talte lidt om at kende, sådan rigtig kende, og det var Gud, som vi sådan rigtigt skal kende.
Gud kender os allerede, for Han ser os helt ind til hvordan vi tænker og på hvad vi tænker.
Og det er her, efterfølgende, at jeg tænker: Hvorlænge?
For jeg kan mærke, at jeg også vil tænke på syv piger.
Jeg sidder og er på spring hele tiden.
Som altid, så tænker jeg også på Gud og Jesus, har de det på samme måde? Ser De frem til Hviledagen?
Og Apostlene? En sagde: Vi har ingen steder, at gå hen.
Jeremias 25:31. Drønet når til jordens ende, thi Herren går i Rette med folkene; over alt Kød holder han Dom, de gudløse giver han til Sværdet, lyder det fra Herren.
32. Thi så siger Hærskarers Herre: Se, ulykken går fra det ene folk til det andet, et vældigt Vejr bryder løs fra jordens Rand.
33. Herrens slagne skal på den dag ligge fra jordens ene ende til den anden; der skal ikke holdes Klage over dem, og de skal ikke sankes og jordes; de skal blive til Gødning på Marken.
34. Jamrer, I Hyrder, og skrig, I Hjordens ypperste, vælt jer i Støvet! Thi Tiden, I skal slagtes, er kommet, som en kostelig Skål skal I splintres.
35. Hyrderne finder ej Tilflugt, ej Hjordens ypperste Redning.
36. Hør, hvor Hyrderne skriger, hvor Hjordens ypperste jamrer! Thi Herren hærger deres Græsgange,
37. og Fredens Vange lægges øde for Herrens glødende Vrede;
38. Løven går bort fra sin Tykning, thi deres land er lagt øde for det hærgende Sværd, for Herrens glødende Vrede.
Jeremias 49:12. Thi så siger Herren: Se, de, hvem det ikke tilkom at tømme Bægeret, må tømme det, og du skulle gå fri? Du går ikke fri, men kommer til at tømme det.
13. Thi jeg sværger ved mig selv. lyder det fra Herren: til Rædsel og Spot, til Ørk og til et Forbandelsens Tegn skal Bozra blive, og alle dets Byer skal blive til evige Tomter.
Haggaj 1:6 . . . I klæder jer på, men bliver ikke varme; og daglejerens Løn går i en hullet Pung.
8. Gå op i Bjergene, hent Tømmer og byg Templet, så jeg kan have Glæde deraf og blive æret, siger Herren.
{Guds nye tempel er dig, dine tanker, dit hjertes tanker, ryd op os se, at Guds Fred fylder dig.