www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. februar
"Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig.
Det betyder: Ikke at regne med noget eller nogen anden end mig!
At regne med mig og mit Ord uanset følelser, stemninger, begivenheder.
Hvad der end sker, så sig: "Ja, men Jesus har sagt. . . , Jesus har lovet. . . , og det vil jeg regne med, for jeg stoler på HAM!"

13. februar
"Vantro er ikke, at du er ude af stand til at tro, for ingen kan tro af sig selv. Troen er min gave til det ydmyge hjerte.
Vantro er en negativ tro. Den har djævelen til fader og hviler på manglerne, svagheden, fejlene, - på alt det, som burde være, men ikke er. Den står med ryggen til mig og spejder efter Åndens frugt og troens resultater. Den tvinger jeres øjne til at hænge ved jer selv.
Vantro er i sit væsen mistro. Den lever af utilfredshed. Dens frugt er død. Jeres vantro kostede mig livet.
Giv mig din vantro, så skal jeg give dig min tro!"

14. februar
"Glem ikke bekendelsen! Hvor troen er, vil livet blomstre. Jeg kom for at forkynde frihed, og jeg er her for at forkynde frihed.
Sig hvad du tror, og tro hvad du siger, når dit hjerte er hos MIG!
Vær mit vidne!
Det haster at gå bud. - Tiden er kort!"
Sidst.
Februar 14 2018 Kl 09:16 Sct Valentines dag, hjerternes festdag, hvor vi fortæller hinanden, at vi elsker hinanden.
Også dagen, i dag, hvor Prins Henrik blev erklæret død, i går.
Og for nogle minutter siden blev det mig udlagt af Gud: Hvordan flere verdener samles under Gud.
Ligesom Gud, besøgte og gjorde Jomfru Maria, med barn. (= Jesus blev undfanget)
Og ligesom Gudesønnerne steg ned til jordiske kvinder, og kæmperne blev undfanget, før Syndfloden, i Noas dage.
Således fortsætter varmen med at stråle ud fra Solen.
De mennesker, som har Gud, modtager kundskab, ordet, tankerne, som gør dem, hver især til kæmper.
Og som nu afdøde Prins Henrik sagde:
Pligter kommer forud for privileger.

Ord, som han muligvis har hørt til hudløshed, men som han såede ud til os andre.
At være venner med Gud, eller med Guds venner, som de er, der lyttede til Moses, eller til Præsten, eller til Jesus, eller til Jesus apostle og disciple.
Alle får vi del i Ordet, dvs Jesus og Gud, og alle får vi evigt liv, fordi:
Det er Guds vilje.
Jeg opdagede i morges, og sendte en sms til mig selv:

sms citat:
Pligterne går forud for privilegierne.
Prins Henrik.
Han fik en Prinsesse.
Noget mange andre kun drømmer om.
Nu renset for mistanke om synd.
omgives han af fred.
Ærefuld og prisværdig, som kongeriget Danmarks gode fader til Kronprins Frederik.
Selvfølgelig er der dyb sorg.
Med tanker om evigt liv, vil vi altid ønske at være sammen.
Og sådan bliver det.
Sådan er Guds plan.
Ligesom Noa, der tog sin familie med igennem Syndfloden.
Således tager Jesus sin familie med til Paradiset. Kl. 8:23