www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. februar
- Herre, vi er magtesløse. Slip os ikke; vi kan intet uden dig.
"Netop derfor må I blive i mig. Jeg elsker jer, og jeg vil aldrig lade jer alene.
Den, som bliver i mig, bærer megen frugt, og han er aldrig uden for min omsorg!
Vend jer fra mismod, fra frygt og utryghedsfølelse. Handl aldrig ud fra sådanne bevæggrunde, men ud fra tillid til Mig!
I tillid skal jeres styrke være. Søg ikke efter udveje, men se hen til mig, jeg har udvej for jer.
*) Salige er de fattige i ånden - de, der ikke selv ved, hvad de skal, for dem kan jeg vejlede!"
Sidst.
Februar 9 2018 Kl 00:28 Jeg vil prøve, at forsvare min tro.
Jeg har muligvis grebet det helt forkert an.
Det at prædike, har altid været:
Jeg vil vide, og nu ved jeg.
Så, nu skal I bare høre.
Og reaktionerne har altid været, at mine tilhører ved lige så meget, og nogen gange mere. Og ellers prøver de at finde fejl og angriber min nye viden.

Ordsprogene 6:12. En Nidding, en ussel Mand er den, som vandrer med Falskhed i Munden,
13. . . .
14. som smeder Rænker i Hjertet og altid kun ypper Kiv;
15. derfor kommer hans undergang brat, han knuses på Stedet, kan ikke læges.

16. Seks Ting hader Herren, syv er hans Sjæl en Gru:
17. . . . , Løgnetunge, Hænder, der udgyder uskyldigt Blod,
18. et Hjerte, der udtænker onde Råd, Fødder, der haster og iler til ondt,
19. falsk vidne, der farer med Løgn, og den, som sætter Splid mellem brødre.

i Salme 38 og salme 70, har David, salmisten sat sig ind i de tanker, Jesus måtte have, på korset, da Kristus bar alle verdens synder, for os.
Her i dag, kan jeg kun bruge ordene fra vers:

Salme 38:1
3. de, der vil mig til Livs, sætter Snarer, og de, der vil mig ondt, lægger Råd om Fordærv, de tænker dagen igennem på Svig.

I dag er Donald Trump manden, der er omgivet af niddinger / = Fake News, som beskrevet i: Ordsprogene 6:12. (citeret ovenfor)
Salme 38
2. Herre, revs mig ej i din vrede, tugt mig ej i din Harme!
3. Thi dine pile sidder i mig, din hånd har lagt sig på mig.
4. Intet er karskt på min Krop for din Vredes skyld, intet uskadt i mine Ledemod for mine Synders skyld;
5. thi over mit hoved skyller min brøde som en tyngende Byrde, for tung for mig.
6. Mine Sår både stinker og rådner, for min Dårskabs skyld går jeg bøjet;
7. jeg er såre nedtrykt, sorgfuld vandrer jeg dagen lang.
8. Thi Lænderne er fulde af Brand, intet er karskt på min Krop,
9. jeg er lammet og fuldkommen knust, jeg skriger i Hjertets Vånde.
10. Herre, du kender al min Attrå, mit Suk er ej skjult for dig;
11. mit Hjerte banker, min Kraft har svigtet, selv mit øje har mistet sin Glans.
12. For min Plages skyld flyr mig ven og Frænde, mine Nærmeste holder sig fjert;
13. de, der vil mig til Livs, sætter Snarer, og de, der vil mig ondt, lægger Råd om Fordærv, de tænker dagen igennem på Svig.
14. Men jeg er som en døv, der intet hører, som en stum, der ej åbner sin Mund,
15. som en Mand, der ikke kan høre, i hvis Mund der ikke er Svar.
16. Thi til dig står mit håb, o Herre, du vil bønhøre, Herre min Gud,
17. når jeg siger: "Lad dem ikke glæde sig over mig, hovmode sig over min vaklende Fod!"
18. Thi jeg står allerede for Fald, mine Smerter minder mig stadig;
19. thi jeg må bekende min skyld må sørge over min Synd.
20. Mange er de, der med urette er mine Fjender, talrige de, der hader mig uden Grund,
21. som lønner mig godt med ondt, som står mig imod, fordi jeg søger det gode.
22. Herre, forlad mig ikke, min Gud, hold dig ikke borte fra mig,
23. il mig til Hjælp, o Herre, min Frelse!

Salme 70
2. Du værdiges, Gud, at fri mig, Herre, il mig til Hjælp!
3. Lad dem beskæmmes og røme, som vil mig til Livs, og de, der ønsker mig ondt, lad dem vige med Skændsel;
4. lad dem stivne af Rædsel ved deres Skam, de, som siger: "Ha, ha!"
5. Lad alle, som søger dig, frydes og glædes i dig; lad dem, som elsker din Frelse, bestandig sige: "Gud er stor!"
6. Arm og fattig er jeg, il mig til Hjælp, o Gud! Du er min Hjælp og min Frelser; tøv ej, Herre!
Kl 2:16 Guds hær / engle, skal have noget at arbejde med, så det fik de i dag, med bemærkningen, på et Trump opslag:
om Fake News:
Proverbs 6:12 A naughty person, a wicked man, walketh with a froward mouth.
. . suddenly shall he be broken without remedy.

Kl. 2:59 I dag, på facebook, så jeg at det var prayers day i USA i går. i disse timer har Trump beskrevet Guds rolle, med at styre Amerika.
min tekst til hans opslag om: In God we trust
skrev jeg egentligt:

Proverbs 6 About Fake News
A scoundrel
(= slyngel) and villain (= skurk), who goes about vith a corrupt mouth (= som går rundt med en korrupt mund, {de får jo betaling for at skrive det de skriver / siger} i form af varig ansættelse, så længe det varer.)
He will suddenly be destroyer
(-t skulle være t) - without remedy.

det er 2 forskellige bibeler jeg brugte, min fejl.
Jeg fortsatte nu her bagefter fordi jeg tænkte:
Trump har et sten ansigt, (like a stone) klippe fast, (like a Rock), hård som en diamant, (like a diamant), som holder evigt (last forever)
det er slang udtryk, for det samme, og diamant last forever, er Merylin Monroe.
Han nedbryder den kalkede mur, fra en gammel Bibelkode jeg fandt sidste år.
Jeg så også en begivenhed, hvor han besøgte nogle tossede profeter, som salvede ham til at blive den næste præsident, som han jo også blev.
Men min tilstedeværelse er først nu, hvor han åbent / offentligt tør give Gud æren for magten for evigt.
Kl. 15:32 nyt liv. = mit nye liv.
Livet er det der kommer, "Carpe diem"
Det er livsbetingelserne for børn og unge, man gør sig ingen bekymringer om dagen i morgen, hver dag har nok i sine problemer.
Jeg kom 1 minut for sent til en bus i dag.
Altså måtte jeg vente på rutebilstationen på at den næste kørte.
Det viste sig at der var fest og farver, drinks og kartoffelchips og melodigranprix melodier styret af en diskjokey, frit at tage og nyde.
Alt sammen fordi det Danske Melodigranprix 1918 afholdes i Aalborg i morgen aften, jeg havde lige været nede og har købt 2 billetter rimelig tæt på scenen række 19 og til venstre for scenen.
Min udkårne blev pigen, jeg har været i byen med mange gange, Rodger Whitetakers sidste show, Smokey, The Freaks og mange mange lørdage til bal, med dans og smørrebrød.
Alderen piner os lidt, hun tror ikke hun kan klare at sidde ned hele aftenen 2½ time. (Men så står vi da bare op og begejstres af alle numrene. Det kan ende med at hele salen også må stå op, så det bliver en speciel Melodi granprix i år.)