www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. januar
- Fordømt i mig selv - men fri i dig, Jesus. -
"Jeg kom ikke for at dømme verden, men for at frelse, og jeg er her for at forkynde jer friheden! Sandheden skal frigøre jer fra vantroens fængsel. Hold fast ved Sandheden. Hold fast ved MIG! Det gælder Livet, det evige - for dig og mange andre.
Vantroens herredømme over mennesker er en forberedelse til djævelens komme i Antikrist.
Manglende tillid til MIG er vantroens forløber, som får mennesker til at opfatte Min Kærlighed som en lov, som de skal opfylde og som derfor fjerner dem fra Gud.

31. januar
Vantroens mørke ruger over Jorden, våg og bed!"
"Intet forhold i jeres liv er mig ligegyldigt, men kanaler for min kærlighed. Derfor - og fordi der er nøje sammenhæng mellem det timelige og det åndelige i jeres tilværelse - er det vigtigt med alt det praktiske i tilværelsen, så at også denne side af livet må være i mine hænder.
Troen og lydigheden er de hænder, hvormed i griber om min Kærlighed. "

1. februar
"Jeg er troens genstand. Den som tror mig, han er i det rette forhold til mig. Han er i mig - og Jeg er i ham.
At blive i mig er at tro MIG - at regne med mig i alle forhold - at søge min vejledning og følge den i tillid til MIG. Husk: Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig der har udvalgt jer. . . ! Det gælder under alle forhold.
Gå i tro og lydighed. Byg på Mig og mine løfter - ikke på egne erfaringer og oplevelser!
Hav tro til mig! Sæt ikke jeres lid til ting eller til mennesker heller ikke til jeres egen tro eller jeres lydighedshandlinger - men til MIG.
Jeg slipper jer ikke, og jeg svigter jer aldrig!"

2. februar
- Tak, at vi er grenene og DU, Herre Jesus, er træet; og tak for kærlighedsbudet - dit TILBUD
"I mit Ord har jeg lagt mit væsen og min vilje, for at mine børn kan kende mig og følge mig. Jeg er ORDET, og ORDET er mig. Mit Ord er sandhed!
I den sandhed er alt, hvad I behøver til frelse og til liv! Alt, hvad jeg har, er jeres! Og min Kraft skal gennemstrømme jer! Salig er den, som tør tro det!"

3. februar
"Min kærlighed er som en tigger, hvem ingen vil give husly, fordi den er ydmyg og sagtmodig.
For den stolte og for den, som byder, går hjertedøren på lette hængsler.
Men de, som åbner hjertedøren for mig, i dem skal min Kærlighed bo, og jeg giver dem et ydmygt og sagtmodigt hjerte.
Min fred skal ikke vige fra jer, og mine arme skal altid omslutte jer."
*) "De lette hængsler" burde måske erstattes med: "træge hængsler" For hjertedøren er vanskelig at åbne. Jesus står jo udenfor og banker.
Åbenbaringen 3: 20. Se, jeg står før Døren og banker; dersom nøgen hører min Røst og åbner Døren, vil jeg gå ind til ham og holde Nadver med ham, og han med mig.
21. Den, som sejrer, ham vil jeg give, at tage Sæde hos mig på min Trone,
Sidst.
February 3 2018 Kl 13:41 to the Duke!!
You are perfect as you are.
No One can stand in the present of the Lord.

What we are seeing is that present coming closer.
Your hour of work was great.
The next worker may be even greater.

But your goal, my goal, the coming workers goal is the same:
Life everlasting. TOGETHER with the Lord.
Not as we live today, like unborn children, in darkness.
But outside in the real world.

Let's make the world great.

The everlasting Temple is ready to be build.
A place of Holiness for the Lord.
The living Temple, as Jesus was hoping for and spoke about.

When you are living in this world today, as my readers all do:
It should not be necessary for me to explain what will be, what will come.
Computers, communication etc. is becoming better and better, like an explosion, like everything growing, seed, fish, birds etc.
Like the sun in the morning hours: A blind man can not see the sun, but he can feel the warm from it.
And this "it", is greater than the earth.