www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29. januar
Jeg har sat jer i mit rige, Frihedens land - og alt mit er jeres.
Prøv mig, om I kan tro mig i alle ting, også i alt timeligt. Jeg svigter jer ikke, for jeg elsker jer.
Bliv i tillid til mig - uden den kan I slet intet gøre. Når utilfredsheden melder sig, når ønsker og længsler trænger sig på, når I fristes til at opgive, så husk, at Jeg er træet - I er grenene!
Dette (Johs. 15, 10-11) har jeg sagt jer for at fuldkomme jeres glæde. Mine bud er til for jeres skyld!, Husk, at jeg har Freds- og Frelses- og Frihedstanker med jer.
Jeg er ikke bundet af systemer og principper - hverken i det åndelige eller det timelige. Min lov er KÆRLIGHEDENS lov.
Det er min glæde, at I er glade."
Sidst.
Januar 29 2018 Kl 06:58 Åbenbaringen 13:18½ thi det er et menneskes Tal, og dets Tal er 666.
I dag, vil jeg igen skrive om 666
Mange, ja alle prædikanter spekulerer over den tekst, som er bevaret i snart 2000 år, som senere blev valgt til at være Guds skrevne ord til mennesker, på højde med de 2 stentavler, som Moses modtog i Ørkenen, med de 10 bud.

Man må forstå, at her gælder KÆRLIGHEDENS lov.
Gud er ikke bundet af systemer og principper.

Jeg har opdaget at: benbaringen er skrevet af en, som kalder sig Johannes, et elsket navn, siden Apostlen Johannes, den elskede, elsket af Jesus, Gud og mennesker. skrev evangeliet, der bærer hans navn. - De to, er ikke den samme person. Jeg ved ikke om, der er andre, der har den mening, end jeg. Normalt siger man: At det er den samme Johannes, som skriver begge afsnit i Bibelen, som blev samlet og godkendt, som standardværk fra Gud for Kirken. (som blev oprettet i 538 e. kr. og ødelagt af Napoleon i 1798, men som fortsatte, vakt til live, indtil vore dage, hvor den igen forvandles, her i foråret, inden d. 31 april 2018)

Hvor Guds tempelbyggeri, flyttes fra menneskets verden, den ydre, til menneskets verden, den indre.

Lad mig starte på dagens emne: 666
(Johannes Åbenbareren er en lærd mand, han skriver ud fra de tekster, som han har / havde adgang til, han kan godt være kendt, og brugt en psydonym, en godt udvalgt navn, (hans nye navn f. eks.) han skriver om, at man får et nyt navn, ligesom pigerne får et nyt efternavn, når de bliver gift, får vi også et nyt navn, når vi indgår ægteskab med Gud.
Vi er jo kristi brud, individuel og som kirker, som land og folk, ligesom Gud viste det med Hebræerne og Israel.)

Hvad er 666
ja på Hebræisk brugte man ikke tal, i deres alfabet, tal kom til meget senere i deres verdenshistorie.
Det at man ikke brugte tal, betyder: At man brugte alfabetets bogstaver, når man skulle bruge talværdier.
Man gjorde a = 1 og b=2 osv. f=6 og bogstaver senere i alfabetet blev til 10, 20 30 osv og de sidste blev til 100, 200 osv

Det er derfor, man kan "regne navnet ud" for alle navne får en talværdi på denne måde. (Det er noget børn og unge mænd vil elske, at lege med. Dengang jeg gik helt amok med de regnestykker, var der en pige, hvis navn, sammen med mit efternavn fik tallet 1024 hvilket er 2 ganga med sig selv 8 gange, hun fik al min opmærksomhed i nogle år, men blev gift med den hun elskede, med min tilladelse, uden, at de kendte til min rolle omkring disse ting, Han og jeg kørte sammen til Templet i Schweitz, i min bil og alene sammen tilbage efter en uge, jeg havde rigelig med tid, til at fortælle ham, årsagen til hans bekymring for: Hvorfor han ikke burde gifte sig med min elskede, for hun var jo min pige i mine tanker. Men jeg var tavs, og har ikke talt om det før nu.)

Tilbage til 666 som nu kan skrives med bogstaverne fff
Ser man nærmere på bogstavet f - så kan man med lidt god vilje se, at det ligner et Hebræisk wav, som deres f udtales.
og det bogstav alene har en hebræisk betydning, af et ord, ja flere ord.
Men NAGLE er et af ordene, wav kan betyde, knage, som er en anden, mere nutidig betydning af selv samme bogstav.

3 nagler var det menneskesønnen afsluttede: Det daglige offer, i Guds tempel med.
Den begivenhed, Jesus komme, som delte vores kalender op i før kristi fødsel og efter kristi fødsel, (Jesus blev jø født ca 3 år før kristi fødsel, så det er precist nok, det laver vi ikke om på.)
Men før dette offer, hvor Jesus blev offer-lammet, havde Jøder og præster deres Jerusalem Tempel.
De 10 andre stammer, drog nordpå, og blev til: Den vederstyggelige kirke, som ihærdigt fortsatte med at myrde og pine: De kristne.
Vi kender inkvitisationen, med hekse, hvor den mest berømte nok er Jean d'Ark, (pokkers, jeg kan ikke stave disse ord)

Så vi kristne er ikke stort bedre end Jøderne. Med hensyn til at myrde uskyldige mennesker.

Institusioner, som Guds præsteskab, her er lige nævnt Johannes Døberens nedarvede præsteskab, fra Aron og levitterne, de kristne kirker hos de ti stammer, som blev til 10 hoveder, 10 tæer, og op i vores dage, hvor: Fake News er navnet på den, forhåbentligt sidste Institution, som Donald Trump slås med.

Det er i bund og grund en magt kamp.
for at overtage Guds magt.
Men Gud er født til at være Gud, ligesom en far og en mor er født til at være forældre. det kan børnene ikke lave meget om på.
Det er et emne som Gud flere steder gennemgår.
Han er skaberen, Faderen, og vi er leret, Hans børn.
Vi vælger selv. Men vi kan ikke vælge at være Hans fader, eller vores egen skaber. Kan vi gå og løbe, det kan Gud også. Kan vi tænke? Det kan Gud også. Vi har samme DNA.
Gud er og var først. og det gør en forskel.

Jeg tror nok jeg fik sagt det jeg ville omkring wav wav wav, ja lige med undtagelse af at det også kan betyde www, hvilket er 3 unødvendige, men de vigtigste 3 bogstaver over internettet.

Det arabiske forår, kom jo på grund af internettet, i skrivende stund, er det ikke så længe siden, at Saudi Arabien, har kopieret vesten, med hensyn til Kvinders ret til at køre bil, i deres hjemland.

Så Gud er stadig: Going Strong i denne verden.
Gud er stadig aktiv med hensyn til at gøre denne verden retfærdig og elsket, både af mænd, kvinder og børn.
Kl 9:13 med hensyn til pigen, som jeg omtalte med tallet 1024, så lærte jeg mange ting om kærlighed, imellem Gud og os mennesker.
Jeg har siden (også før) hende, været i mange lignende situationer.
Selv Jomfru Maria, var i samme situation, for vi er mange mænd, der ser efter piger, og ofte er vi flere, som falder for den samme kvinde.
Jomfru Maria, var omsværmet, en af dem, som elskede hende, eller begærede hende, var håbløst forelsket i hende. Hun var alt det, han ledte efter i en kvinde.
Sådan har jeg også haft det en gang imellem. Jeg syntes så ikke det har taget overhånd. (Bortset fra dengang min kæreste fra dengang jeg var 18 år, forlod mig, så gik der 10 år, før jeg var sammen med en igen. Men i ventetiden fandt jeg Gud, som 19 årig, jeg blev munk på deltid, nogle dage af gangen, jeg blev præst, osv. fandt Gud og Han og jeg blev venner for livet. Lektien med pigen med nummeret 1024 gav Gud sig god til til at give mig, det stod på i mange år, og er ofte eller altid endt med: At jeg forstår: Hvorfor det ikke gik, som jeg en overgang ønskede, at det skulle gå.)