www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26. januar
"Skaf jer aldrig fordele ad ulovlig vej, slip alt sådant i MIT Navn.
Ryd det tvivlsomme af vejen!"

27. januar
- Jesus, hvordan får jeg virkelig kærlighed til dig?
"Hold mine bud."
- Men kan jeg da selv oparbejde kærligheden?
"Nej, Kærligheden kommer fra mig, den er evighedsfrugt, ikke en jordisk frugt. Men din villighed er som et rør, hvorigennem min Ånd tilflyder dig, og det er ved Min Ånd, du elsker - ikke af dig selv.
Kærlighedens væsen er sådan, at den må tjene, den må give sig udslag i kærlighedsgerninger - ellers dør den, trækker sig tilbage."

28. januar
"At tjene er noget helligt - det modsatte af denne verdens væsen: at herske!
Når du beder om kærlighed, vil jeg anvise dig tjenester, måske små, måske store, og når du gør, hvad jeg beder dig om, kan jeg lade min Kærlighed strømme igennem dig, og du genelsker. Gå ikke vild, hold dig nær til mig. Gå ikke fra grøft til grøft, men bliv i tillid til mig!"
"Jeg døde, for at I skal leve!
Sidst. siden her blev ikke færdig, jeg blev afbrudt.
Januar 28 2018 Kl 08:53 Endtime, (kirkernes sidste dage!)
I denne nat, startende i går en gang, gennemgik Gud de forudsagte endetider med mig via Youtube, hvortil jeg kom fra Facebook.
I denne time, for 10 minutter siden, måske et kvarter siden, blev min rolle i dette gjort klart for mig, i mine tanker.
Så lad mig sige det på denne måde: Det bliver ikke særligt dramatisk.
Men det kommer til at ske: Fordi jeg tager initiativ til det.
Pigen jeg så, i søndags og omtalte sidst, er billedet på Mormonkirken.
Den anden kirke, jeg skal hjælpe, er den vigtigste, i denne forbindelse, nemlig Den Katolske Kirke.
Så jeg må i arbejdstøjet.

Lad mig gøre det kort:
Vi har 2 Paver i dag, Ratzinger og den Gode Franz.
De er paralleller, omtalt i Joh. Åbenbaring, som 13:12, hvor Gode Franz udøver Ratzingers fulde magt, for øjnene af både Ratzinger og hele verden. (= De er jo Samtidige Paver, noget, som ikke er normalt, og ikke set i 600 år)

Man kan forstå, af de følgende vers, at Gode Franz vil give Ratzinger ære og oprejsning, for alle skal tilbede Ratzinger som den Pave han er valgt og ordineret som.

Med hensyn til det mærke, der omtales i de næste vers, så fik jeg den gode udlægning, også i nat, (nu må man forstå, disse:"Lad mig gøre det kort" beskedder, tager timer, for mig hele natten, denne nat, at få forklaret. Og at gøre mig til det jeg er, har taget Gud hele mit liv, at forvandle mig til. Jeg var trals, i min ungdom, indtil 19 året, hvor jeg blev Guds tjener, jeg er stadig trals, men har været tjener i 48 år, i år)

Der er 2 mærker, som man skal have i sine tanker, i sit sind, i sit hjerte, (= der hvor man elsker Herren af hele sit sind, hjerte, tanker
Sit fremadrettede planlagte liv, og det sker oppe i den øverste etage, og ikke nede bag ved ribbenene.)
Man går ind for det af hele sit hjerte.

Der er 2 mærker, som jeg fik den gode forklaring på i nat. *1) fodnote
Johannes Åbenbaring 12:17½
Hoseas 4:6½ Da du har vraget Kundskab, vrager jeg dig som Præst;
Hoseas 4:4½ Du skal styrte ved dag, og med dig Profeten ved Nat.
(= Paverne i stilhed, uden at andre end du, som læser dette ved: Hvad der skete, men præsterne kan nok ikke gå stille med dørerne. Så det bliver i fuld offentlighed. For åben skerm. Men ligesom Elias, så dør de alle sammen, slået af åndens sværd. Sværdet som trænger ind i sjælen, hjertet og sindet.)

Husk Evangeliet, Det Nye Testamente, f. eks
Romerne 2:5. Men efter din hårdhed og dit ubodfærdige Hjerte samler du dig selv Vrede på Vredens og Guds retfærdige Doms Åbenbarelses dag,
6. han, som vil betale enhver efter hans Gerninger:
Det er dig, som skal for dommens dag, når du dør. (Ligesom vi andre,det er ens for alle, kort sagt: Romer 2:11. Thi der er ikke Persons Anseelse hos Gud.)
*1) fodnote forester heitman youtube 1:50:50
The Mark of the Beast Finally Reveales!! You will never guess who he will be. made by Director ARISE Institute David Asscherick
*2) Jose Travieso Disciple of Yeshua youtube
the Antichrist revealed, logical, smart and the truth

Søger "s åbenb" er kommet til 2. Tessalonikerne 2:8