www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21. januar
"Jeg kan ikke fylde en beholder, når der er låg over den, - og låget er mistillid!
Afvis mistillid, som du afviser en fristelse, det vil sige: bed MIG hindre og fjerne - så vil du erfare, at jeg har løftet låget bort!
Den som bøjer sig for mit Ord og erkender det som sandhed, i ham gør jeg min gerning. Tvivl ikke på din frelse, for da tvivler du på MIG. Åh, om du dog turde stole på MIG!
Min fred og glæde kan ikke købes ved lydighed. Regn med MIN trofasthed; den kan aldrig rokkes, for den er et med mig selv!"

22. januar
- Jesus, vi er ikke skikkede til en gerning for dig. Vi må opgive, indtil (og hvis) du gør os skikkede. - Blot vi må være skikkede til Himmelen - bare lige til at komme ind!
"Men det er det samme - at være skikket til Himmelen og til en gerning!"
- Ja, så er vi heller ikke skikkede til Himmelen.
"Jo, på grund af MIG!
Jeg døde for at leve i dig!"

23. januar
"Kast al jeres egen retfærdighed fra jer!"
- Men vi har jo ingen. Vi spiller fallit!
"I har alle de tanker og meninger og ønsker om, hvordan I burde, skulle og kunne være!
Den fuldkommenhedstrang er fra djævelen - for at holde jer borte fra MIG. Den er falsk, og den står imellem jer og mig. Det er det eneste, der står imellem og hindrer jer i at glæde jer over NÅDEN!
Tro mig, MIN retfærdighed er ikke mindre end jeres."
Sidst.
Januar 23 2018 Kl 03:31 Hovsa, jeg kom til at slette teksten fra i går.
Før den blev bragt og gemt via nettet. (Jeg prøvede at gengive den, men nej, kunne ikke.)
Januar 24 2018 Kl 00:58 Menneskesønnens dage.
(Nu gengiver jeg dobbelt op, det jeg skrev for et par dage siden.)
Lukas 17:20. Men da han blev spurgt af Farisæerne om, når Guds Rige kommer, svarede han dem og sagde: "Guds Rige kommer ikke således, at man kan vise derpå.
21. Ikke heller vil man sige: Se her, eller: Se der er det; thi se, Guds Rige er inden i eder."
Det vigtige i disse vers er: Guds rige er inde i os. . . .
Vi har med andre ord fået Guds rige, inde i os. .
Det bruger Jesus mange eksempler på: Hvad, der menes med det.
Han står udenfor og banker på, luk op, og lad Ham komme ind: Og holde nadver med dig.
Tag imod Guds Ord, som gør dig levende.
Vi skal leve af hvert ord, der udgår af Guds mund.
Sådan er det, evangeliet.
Men nu tilbage til:
Menneskesønnens dage.
Lukas 17:22. Men han sagde til Disciplene: "Der skal komme dage, da I skulle attrå at se en af menneskesønnens dage, og I skulle ikke se den.
23. Og siger man til eder: Se der, eller: Se her er han, så går ikke derhen, og løber ikke derefter!
Når Jesus disciple snakker om dette emne: Om: Hvornår og hvordan, bliver vi forenet med Jesus, så fejer Jesus og Gud ALLE de mange forslag af bordet, VI skal ikke tro det, vi skal ikke tænke over det, for det bliver under alle omstændigheder IKKE sådan.
Lukas 17:24. Thi ligesom Lynet, når det lyner fra den ene Side af himmelen, skinner til den anden Side af himmelen, således skal Menneskesønnen være på sin dag. Vi kender lyn, det gjorde man også på Jesus tid.
Hurtigt som et lyn.
Vi hører også om mennesker, som har haft: Nær død oplevelser, fortælle: At de så hele deres liv i løbet af en brøkdel af et sekunt.
Lukas 17:25. Men først bør han lide meget og forkastes af denne slægt. Selv på dette tidspunkt, tænker Jesus på sin tid: Før Han skal dø.
Lukas 17:26. Og som det skete i Noas dage, således skal det også være i Menneskesønnens dage:
27. De spiste, drak, toge til Ægte, blev bortgiftede indtil den Dag, da Noa gik ind i Arken, og Syndfloden kom og ødelagde alle.
Her kommer Gud og Jesus ind på hele menneskehedens udryddelse, Gud fortrød jo: At Han havde skabt mennesket.
Men Noah og hans familie, kunne Gud bevare, i live, og Han gjorde det. (Regnbuens glorie omtales.)
Lukas 17:28. Ligeledes, som det skete i Loths dage: De spiste, drak, købte, solgte, plantede, byggede;
29. men på den dag, da Loth gik ud af Sodoma, regnede Ild og Svovl ned fra himmelen og ødelagde dem alle:
30. på samme Måde skal det være på den dag, da menneskesønnen åbenbares.
Hvis du nu læser teksten, sammen med mig, så står der egentligt: Når de, som skal frelses, forlader denne verden, (Her Sodoma.)
Så falder der Ild og Svovl ned fra himmelen.
Det bliver et helvede, når der falder brænde ned.
Siger vi på Dansk.
Lukas 17:31. På den dag skal den, som er på Taget og har sine Ejendele i Huset, ikke stige ned for at hente dem; og ligeså skal den, som er på Marken, ikke vende tilbage igen! Nu skal vi ikke glemme, betingelserne for Menneskesønnens dage / dag.
De kan ikke ses med mennestkers øjne, Disciplene får ikke en chance for at se DET.
Man dør jo, når den dag kommer!
Lukas 17:32. Kommer Loths hustru i hu! Lohts hustru, ville ikke give slip på hendes hus, indbo og liv.
Hun ville ikke forlade denne verden. Hun så sig tilbage.
Og ligesom Det Døde Hav, som heller ikke giver slip på sit vand, så blev hun til salt,
Jeg holder lige en pause her, for jeg er ikke helt enig med Gud om denne nye tekst, for i den første forleden skrev jeg meget meget mere om Loths hustru, Jeg tror ikke at Gud kunne lide den del af min tekst. (Der var lidt for meget fri fantasi i mine ord, forleden.)
Klar igen Kl. 3:09
Lukas 17:33. Den, som søger at bjærge sit Liv, skal miste det; og den, som mister det, skal beholde Livet. Genezarets sø, er klar til at miste sit vand (er klar, hver dag).
Det bringer liv, til søen og dens omgivelser.
Kærlighed: At elske Gud og at elske sin næste, er udadvendt.
Modsat egoister, som kun tænker på sig selv. (Bygger sig en ny lade.)
Lukas 17:34. Jeg siger eder: I den nat skulle to Mænd være på et Leje; den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage.
35. To kvinder skulle male på samme Kværn; den ene skal tages med, og den anden skal lades tilbage.
Mand eller kvinde, gammel eller sengeliggende, eller ung, som arbejder på at forberede det næste: Daglige brød.
Det gør ingen forskel, vi dør alle sammen, og møder Jesus og får livet. Eller lades tilbage, dvs at vi kommer ikke i Paradiset.
Lukas 17:36. To Mænd skulle være på Marken; den ene skal tages med. og den anden skal lades tilbage." Marken her er mere end blot en mark. Der kan også være tænkt på: Herrens Mark.
Lukas 17:37. Og de svare og sige til ham: "Hvor, Herre?" Men han sagde til dem: "Hvor Ådselet er, der ville også Ørnene samle sig." Hvor?
Og Jesus svarer: Når I er døde ådsler, som kommer Guds Engle, enten de gode lysets Engle eller de onde mørkets Engle.
Det kommer an på dig: Hvem du har elsket og givet dit liv til.
Så barsk er evangeliet, men hverken Gud eller Jesus kunne fortælle præsterne det direkte, for så havde der ikke været præster.
Måske blot en profet, som Elias og Johannes Døber.

Og uden menesker, ville der ikke være et budskab, et evangelie, et Testamente: Hvor vi arver Evigt liv, som den hjemvendte søn også gjorde i lignelsen om ham.