www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8. januar
"Du leger med ilden, når du lytter til min modstander, mens han foregøgler dig alt, hvad der kan ske af ondt.
Glem ikke, at jeg aldrig har ondt i sinde.
Takkens og tillidens vej er jeres vej med mig, ad den kan jeg lade alle mine rigdomme tilflyde jer til ånd, sjæl og legeme.
Det er min vej til jer, der gælder under alle forhold, derefter bliver det jeres vej med mig."

9. januar
"Jeg ønsker samfund med dig ad troens vej, ikke ad forståelsens vej.
Giv mig din "Forståelse", og jeg vil give dig min tro.
Jeg er Gud den almægtige, den for mennesker ubegribelige. Mine gerninger fatter I ikke.
Min Kærlighed omslutter jer, I er skabt til at være mine børn, mine elskede børn.
Menneskelig "forståelse" skjuler min storhed.
Giv rum for min Kærlighed."

10. januar
"Vil du nøjes med min nåde uden nogen form for egen fortjeneste? Vil du nøjes med at være en ussel pjalt, ene og alene afhængig af min nåde og barmhjertighed?
Vil du være på synderens plads? Det er der, jeg kan nå dig, og det er der, du kan glæde dig over min tilgivelse.
Hvornår vil du slippe tilliden til din egen dømmekraft? Den er kilden til megen skade for din sjæls vel!"

11. januar
"Som havemanden har lagt sin plan, har jeg lagt min plan for dit liv.
Jeg er den, der planter og sår, vander og renser, giver grotid og hviletid. Se hen til mig og stol på mig, at ikke dine planer og tanker hindrer min gerning.
Planen er lagt af mig for dig, ikke omvendt - og den udføres af mig, som jeg ser det bedst. Du kan ikke øve min gerning. Se hen til mig og stol på mig.
Så langt, som du ønsker at fremme Guds vilje, skal du kende den - og handle efter den!"
Sidst. mere en bibelkode for Januar 13 (2)017
Januar 11 2018 Kl 08:00 Det er godt nok rigtigt.
Når jeg mister fokus på min elskede, (Her Gud og Jesus.) SÅ:
Tager problemerne fat i mig.
Billedet med Moses og kobberslangen er et godt billede.
Se på Jesus, og så vil du og jeg overleve.
Skal jeg så fortælle om mine problemer nu?
Nej, nu er de jo væk. Jeg tænker ikke på dem mere.
Ligesom da Gud fortalte Josef og Maria: Nu er problemerne væk, tag så tilbage til Israel. Dengang var Jesus stadig et barn.