www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. januar
- 'Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv. . . ' (Matt. 16:24)
"At fornægte sig selv synes på forhånd tungt, men det er livets lykke, når det gøres for min skyld og på MIT ansvar.
Det er Selvet, der døver og blinder. Det blander sig op i dine følelser og reaktioner og gør det svært for dig at skelne.
Jeg vil være dit nye Selv, dit nye hjerte, dit nye liv. - Jeg har lovet at blive i jer. (Johs. 15:4)
Kom til mig med din afmagt. Giv dig ikke hen i mismod, men kast din sag fra dig og flygt til mig!
Jeg slipper dig ikke!"

5. januar
"Mennesker fylder sig ad tankens vej med så mange, mange ting, som til sidst tager magten over dem. - Fyld jer ad tankens vej, gennem læsning og bøn, med mine Ord, så vil JEG tage magten i jeres liv!"

6. januar
- 'Det er ikke dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig!' (Rom. 1l:18)
"Det gælder både dit åndelige og dit materielle liv. Husk det, når du føler dig overvældet af arbejde og vanskeligheder, af afgørelser der skal træffes, når du er i vildrede og tvivl fordi alting er anderledes, end du troede det skulle være. Og først og fremmest når sjælefjenden vil rokke ved din tillid til, at jeg har vundet frelsen for dig. Husk dette: det er mig, der bærer dig - ikke dig der bærer mig med dig i livets vanskeligheder. Der er ikke lagt en ekstra byrde på dig, men din byrde er løftet bort!
Tro på mig er ikke en tung og vanskelig pligt, men et privilegium, der løfter og bærer dig. Stykke for stykke vil jeg lægge min tro ind i dit hjerte under de forhold, der møder dig.
Som en levende kilde skal den frembringe den rette styrke til rette tid, når du bliver i mig og ikke tager din tillid tilbage!"

7. januar
"Ved mit liv, min lidelse, død og opstandelse har jeg for evigt vundet retten til enhver sjæl, som frivilligt vælger MIG som sin Herre.
Jeg er Kærlighed, og alt det i mennesket, som ikke kan trives i min Kærlighed, renser jeg ud. Jeg bruger de midler, som mennesker forstår, fordi jeg elsker dem. Og mine midler er aldrig i strid med min Kærlighed. Årsagen til smerten er altid at finde i synden, fra mig kommer kun lægedom og befrielse!
Mit væsen er Kærlighed. Jeg er Kærlighedskilden, den uudtømmelige."
Sidst.
Januar 07 2018 Kl 05:51 Politik for dK
Det er umiddelbart noget af det vanskeligste noget menneske er sat til at skulle skabe.
Ikke desto mindre, så er det det jeg er i gang med.

Bibelens største hemmelighed er Gud og Hans måde at tænke på.
Lad mig fortælle:
Hvert eneste menneske er skabt i Guds billede, samme DNA, med hver vores personlighed.
Desværre, denne tekst kan jeg ikke fortsætte.