www.tilFT.dk fra: www.beholy.be

Ung igen . dk
af Mil Jan Wind Tlf 42 10 1730
valg@dekristne.dk
Min opfattelse af virkeligheden med forbehold

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. januar
- Han (sandhedens Ånd) skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde jer, det. . . (Johs. 16:13-15) "Søg Mig, for den som søger, han finder. Søg ind i min vilje, og jeg vil vise dig vejen, du skal gå. - Vær stille og lad min Ånd tale.
Jeg er den, ved hvem du og alle ting er blevet til. Jeg er den, som har al magten i Himlen og på Jorden - og jeg er den, som beder dig om din tillid. Jeg er den, som elsker dig med en evig kærlighed - og jeg er den, som rækker mine hænder ud imod dig."
Sidst.
Januar 1 2018 Kl 08:03 kærlighedens gæster / fristelser.
Når det går godt for et menneske, kan man beside en udstråling.
"Nu springer hun ud, hvid som sne, oppe fra Gud." f. eks.
Så er det at kærlighedens gæster kan begære din næste.
Når man som jeg ser dette ske, kan man kun tænke en ting: Hvorfor sker det for mig?
Der er gået mange år, indtil nu, før jeg fandt svar på dette mysterie.

Nu må man forestille sig at Gud er i mit sted, så mit svar kommer som svaret på: Hvorfor sker det for Gud? (og ikke for mig, som jeg skrev et par linier oppe.)

Det er for at afsløre vores svagheder, -: så vi selv kan se: Vores svagheder.
Når vi kender VORES svagheder, så er det nemmere for evigt at leve med dem. Fordi VORES svagheder nu bliver VORES styrke.
Man får et nyt talent. Man bliver bedre rustet til at klare de opgaver man uvilkårligt vil møde på sin vej.

Det vil stadig være sådan, at vi får gæster / besøgende, som vil eje samme udstråling som vi får, og Gud giver denne glæde, som en evig gave til alle, som vil modtage den.

Gud advarer så til gengæld også imod at vi udnytter denne possition som tempelvogtere, til at ligge i med alle vores gæster, alle Guds besøgende.

Man må ikke glemme: At Templet, Guds Hellige Tempel, nu har fået et nyt værested.
Fra at være bygget af teltdug, som Det Moses lod opføre, til senere at være bygget af Sten, som det Kong Salomon lod opføre på Tempelpladsen i Jerusalem, og som Kong Kyrus lod genopføre efter fangenskabet i Babylon, og det andet Tempel som Herodes endeligt lod opføre kort før Jesus kom, for at bruge det i Sin tid. (til at rive ned).
Alle disse Hellige Templer, var midlertidige.

Ene og alene lavet for ligesom bogstaver, som malede hiroglyffer, som lignelser, som eksempler på: Det som skulle komme.
Som et kort, en vejviser, en opskrift på: Sådan skal det ende, det er målet for dig og for alle mennesker.

Bliv Hellig! Som Guds Tempel var Helligt! Så Gud kan banke på DIN dør og holde måltid med DIG.